Безработните дължат месечно по 20,40 лв. за здравни вноски

От 1 януари 2018 г. хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, дължат месечно по 20,40 лева. Със Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2018 г. от 1 януари 2018 г. е определен нов размер на минималния осигурителен доход - 510 лв. Според Закона за здравното осигуряване, неосигурените на друго основание се осигуряват върху доход, не по-малък от половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица. Тоест за тях здравноосигурителната вноска се изчислява в размер на 8% върху 255 лв.От НАП напомнят, че срокът за внасяне на тези вноски е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Здравната вноска за месец януари 2018 г. трябва да се внесе най-късно до 26 февруари 2018 г., тъй като 25 февруари е почивен ден – неделя.От НАП напомнят също, че всички, за които възниква задължение сами да внасят здравноосигурителните си вноски, подават в НАП декларация Образец 7. Тя се подава в офиса на агенцията по постоянен адрес, в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който е възникнало задължението за внасяне на здравноосигурителните вноски. Тоест, ако от 1 януари 2018 г. трябва сами да внасяте здравноосигурителни вноски, то следва да подадете декларация Образец 7 до 26 февруари. Санкцията за не подаване на тази декларация е от 500 до 1000 лева. От началото на годината до момента в офиса на НАП в Смолян са постъпили близо 1000 декларации образец 7.

Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца. Периодът се брои до началото на месеца,  предхождащ месеца, в който лицето потърси медицинска помощ, платена от Националната здравноосигурителна каса.

Гражданите могат да направят справка за здравноосигурителния си статус, както и да проверят периодите, за които им липсват здравноосигурителни вноски, чрез електронната услуга на НАП на www.nap.bg. Справка за здравния статус клиентите на администрацията могат да направят и по телефона на 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна. Услугата е автоматична и изисква само въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона. Освен това системата дава данни и за всички месеци и години, за които не са платени задължителните здравноосигурителни вноски. Справката за здравен статус по телефона работи 7 дни в седмицата, 24 часа на ден.

Безработни ще получават средства за наем, и такса за детска градина , ако са насочени към работно място на повече от 50 км. от дома си
 
 
От 7 ноември Бюрата по труда към Агенцията по заетостта, приемат заявления от безработни лица, които ще могат да получават средства за покриване на разходи за наем, такса за ясла или детска градина и интернет услуги. Тази възможност вече имат безработни, които са насочени към работно място и сменят адреса си за да работят на повече от 50 км. от дома си. Средствата по мярката се отпускат за не повече от 12 месеца, като размерът им за тази година е до 200 лв. месечно.
Новата мярка ще подкрепи семействата, които не търсят работа далеч от местоживеенето си поради липсата на имот в друго населено място и невъзможността с трудовите си доходи да покриват разходите за наем, грижа за децата в детско заведение и други услуги за нормален жизнен стандарт. Предоставяната финансова подкрепа за възстановяване на част от тези разходи е насочена и към младежите, напускащи специализирани институции или ползващи социални услуги в общността от резидентен тип. Тя ще насърчи териториалната им мобилност и стимулира мотивацията им за самостоятелен и независим от институциите живот.
Успоредно с това, създаването на условия за по-голяма мобилност и активност на безработните лица и особено на тези с професионални умения е в унисон с нарасналото търсене от бизнеса на квалифицирана работна сила.
Подробна информация може да се получи във всяка дирекция „Бюро по труда” и на официалната страница на Агенцията по заетостта в рубриката „насърчителни мерки за безработни лица”.

Отпускат 100 места за безработни, от понеделник описват нуждаещите се от дърва  описват нуждаещите се от дърва  

 

Отпускат се 100 места за безработни, които да бъдат наети по социални програми в област Смолян и да се включат в дейностите по възстановяването на областта от бедствието. От понеделник горските започват да описват нуждаещите се от дърва за огрев, на които ще бъде предоставена падналата през последните дни дървесина. Това стана ясно при посещението на Лиляна Павлова - министър на регионалното развитие и благоустройството. Тя взе участие в заседание на Областния кризисен щаб в Смолян. Тези искания бяха поставени пред нея и тя на момента се свърза със своите колеги – министъра на труда и социалната политика Ивайло Калфин и министъра на земеделието Десислава Танева. Министър Танева се е разпоредила максимално бързо да се започне маркиране на падналите дървета. 

Пред журналисти Лиляна Павлова съобщи, че още 75 населени места в нашата област са без ел. захранване. Според уверенията, които тя е получила, ток поне за 50% от тях ще има до края на седмицата. „Там, където не може да се осигури електричество, ще им закарат генератори“, посочи министър Павлова.

От републиканските пътища единствено затворен е все още проходът Превала. От страна на Агенция „Пътна инфраструктура“ осигуряват машини и пълна подкрепа за почистване и пробиване на общинската пътна мрежа. Срокът за включване на 101-ви Алпийски батальон в дейностите по възстановяване на нормалния живот след бедствието беше до края на тази седмица, но е удължен.

В момента най-усилено се работи в общините Неделино и Баните. „Надявам се пътят от Загражден към Пловдив, както и Неделино – Гърнати до утре сутринта да бъдат пробити. Във всички населени места се работи, но това са най-належащите въпроси“, посочи Павлова.  По думите й мобилните оператори са се оказали неподготвени за ситуацията, но се надява този проблем поетапно да бъде преодолян.

Личното й впечатление за общинската пътна мрежа в Смолян бе, че настилките са почистени до черно. „Работата е свършена при спазване на всички нормативи, особено при тежки зимни условия. Впечатленията ми са изключително добри, което не мога да кажа със сигурност за някои други места в съседни области. Различен е подходът, различна е мобилизацията на екипите. Тук виждам една изключителна добра мобилизация и изключителна координация на екипите“, подчерта министър Павлова. И добави, че координацията между институциите на местно ниво е била изключително добра. 

От своя страна областният управител Недялко Славов съобщи, че следващата седмица ще се проведе заседание съвместно с кметовете на общини, на който ще бъде направен анализ на всичко, което се случи от миналия петък насам. „Когато имаме правителство и държава зад гърба си, тогава са и видими резултатите, колкото и да не ги признават нашите политически опоненти“, отбеляза Славов.

По време на срещата с журналисти освен областният управител присъстваха двамата заместника Андриян Петров и Зарко Маринов, кметът на Смолян Николай Мелемов, ръководители на институции и фирми, които участват в кризисния щаб.

След пресконференцията министър Павлова се качи до затворническото общежитие, където проследи товаренето на свещи и храни от първа необходимост за жителите на откъснатото село Мугла – хляб, олио, макарони, брашно и др. пакетирани продукти. Помощите ще бъдат закарани утре сутринта.

Виолина Чолакова Областна администрация – Смолян

Отпускат 100 места за безработни, от понеделник описват нуждаещите се от дърва  описват нуждаещите се от дърва  

Отпускат се 100 места за безработни, които да бъдат наети по социални програми в област Смолян и да се включат в дейностите по възстановяването на областта от бедствието. От понеделник горските започват да описват нуждаещите се от дърва за огрев, на които ще бъде предоставена падналата през последните дни дървесина. Това стана ясно при посещението на Лиляна Павлова - министър на регионалното развитие и благоустройството. Тя взе участие в заседание на Областния кризисен щаб в Смолян. Тези искания бяха поставени пред нея и тя на момента се свърза със своите колеги – министъра на труда и социалната политика Ивайло Калфин и министъра на земеделието Десислава Танева. Министър Танева се е разпоредила максимално бързо да се започне маркиране на падналите дървета. 

Пред журналисти Лиляна Павлова съобщи, че още 75 населени места в нашата област са без ел. захранване. Според уверенията, които тя е получила, ток поне за 50% от тях ще има до края на седмицата. „Там, където не може да се осигури електричество, ще им закарат генератори“, посочи министър Павлова.

От републиканските пътища единствено затворен е все още проходът Превала. От страна на Агенция „Пътна инфраструктура“ осигуряват машини и пълна подкрепа за почистване и пробиване на общинската пътна мрежа. Срокът за включване на 101-ви Алпийски батальон в дейностите по възстановяване на нормалния живот след бедствието беше до края на тази седмица, но е удължен.

В момента най-усилено се работи в общините Неделино и Баните. „Надявам се пътят от Загражден към Пловдив, както и Неделино – Гърнати до утре сутринта да бъдат пробити. Във всички населени места се работи, но това са най-належащите въпроси“, посочи Павлова.  По думите й мобилните оператори са се оказали неподготвени за ситуацията, но се надява този проблем поетапно да бъде преодолян.

Личното й впечатление за общинската пътна мрежа в Смолян бе, че настилките са почистени до черно. „Работата е свършена при спазване на всички нормативи, особено при тежки зимни условия. Впечатленията ми са изключително добри, което не мога да кажа със сигурност за някои други места в съседни области. Различен е подходът, различна е мобилизацията на екипите. Тук виждам една изключителна добра мобилизация и изключителна координация на екипите“, подчерта министър Павлова. И добави, че координацията между институциите на местно ниво е била изключително добра. 

От своя страна областният управител Недялко Славов съобщи, че следващата седмица ще се проведе заседание съвместно с кметовете на общини, на който ще бъде направен анализ на всичко, което се случи от миналия петък насам. „Когато имаме правителство и държава зад гърба си, тогава са и видими резултатите, колкото и да не ги признават нашите политически опоненти“, отбеляза Славов.

По време на срещата с журналисти освен областният управител присъстваха двамата заместника Андриян Петров и Зарко Маринов, кметът на Смолян Николай Мелемов, ръководители на институции и фирми, които участват в кризисния щаб.

След пресконференцията министър Павлова се качи до затворническото общежитие, където проследи товаренето на свещи и храни от първа необходимост за жителите на откъснатото село Мугла – хляб, олио, макарони, брашно и др. пакетирани продукти. Помощите ще бъдат закарани утре сутринта.

Виолина Чолакова Областна администрация – Смолян

Приключи обучението по проект "Шанс за работа"  

Приключи обучението по проектът „Шанс за работа – 2014 година” в Смолян. Проектът е насочени към най- рисковата група на пазара на труда –безработни лица с възраст над 50 години. В МБАЛ „Братан Шукеров“ гр. Смолян бяха обучени 15 човека, които получиха сертификати за усвоена професия „Болногледач“ и за ключова компетенция „Работа в екип“.  Половината от обучените започват работа в болничното заведение на срочен трудов договор по професията, а допълнително трима ще подпишат постоянен договор с МБАЛ „Братан Шукеров“ гр. Смолян.

Броят на участниците по проект „Шанс за работа- 2014 година“ е 1554 безработни лица в цялата страна и 98 болници и социални заведения – партньори по проекта. След приключване на обучението, 40% от тях ще останат за стажуване по три месеца в болниците и социалните заведения.

Тази част от проекта продължава за трета година поради успеха й и изразеното желание от страна на безработни и работодатели.

В първите два проекта на постоянен трудов договор остават 50% от стажувалите, а част от останалите са наемани като болногледачи при семейства в нужда.

Проектът се финансира от държавния бюджет в частта обучение и стажуване. Партньорите осигуряват допълнително финансиране за работно облекло, безопасни условия на труд, средства, необходими за самото работно място и други доплащания.

КНСБ разработи и осъществи проекта, защото нейните структури и служители са убедени, че ангажирането с проблемите на хората и осигуряването на конституционното право на труд е преди всичко човешки ангажимент.