С дискусия дадоха официален старт на магистърската програма „Данъчен и митнически контрол“ във филиала на ВСУ в Смолян

 

 

С дискусия дадоха официален старт на магистърската програма „Данъчен и митнически контрол“ във филиала на ВСУ в Смолян

 

„За нашия град е огромна привилегия да има така специалност, защото дава друг облик и друга перспектива на целия ни регион”, каза кметът Николай Мелемов по време на дискусията

Официалният старт на магистърската програма „Данъчен и митнически контрол“ за тази учебна година беше даден днес  във Филиал Смолян на ВСУ „Черноризец Храбър”. Проведе се и дискусия на тема „Данъчен и митнически контрол – професионализъм за висока ефективност.“ В нея ще взеха  участие студенти, преподаватели, както и представителите на ръководството на Агенция „Митници“.

„За нашия град е огромна привилегия да има така специалност, защото дава друг облик и друга перспектива на целия ни регион. Пожелавам здраве и успехи на всички студенти и преподаватели”, каза по време на дискусията кметът Николай Мелемов.

Изключителен интерес от студентите има по магистърската програма „Данъчен и митнически контрол” във филиала на ВСУ „Черноризец Храбър” в Смолян, оповестиха от ръководството на университета. 106 са записалите се по тази програма за учебната 2017 /2018 г. , а за  2016/2017 са били 87. 

Един от приоритетите на университета е свързан с предлагането на актуални учебни програми, отговарящи на съвременните изисквания и търсене от бизнес и държавни структури, като мярка за задържане на младите хора в страната и преодоляване на негативните демографски тенденции. Създаването на магистърската програма „Данъчен и митнически контрол“ е от изключително значение именно тук – в Смолян, коментира президентът  на университета проф.Анна Недялкова.

 Програмата  е част от мисията на Варненския свободен университет да съдейства за развитието на ключовите приоритети на Родопския регион и заявените потребности в тази област. В резултат на изграденото устойчиво партньорство със структурите на местната власт и местната администрация първият випуск на магистърската програма е  положил  една стабилна основа, която изгражда стойностен професионален капацитет и експертен опит. Това е станало възможно с подкрепата на областния управител Недялко Славов и неговия екип, както и на кметовете на общини в региона, посочи проф.Недялкова.

 Доказателство за значението на магистърската програма „Данъчен и митнически контрол“ и приноса й за устойчивото развитие на това направление в региона е подкрепата на директора на Агенция „Митници“ Георги Костов и главния секретар на Агенцията  Цветан Мадански. 

Целта на обучението е да се подготвят качествени кадри, задоволяващи повишените изисквания на пазара на труда в областта на данъчния и митническия контрол чрез добре структуриран и съдържателен учебен план, качествено обучение и непрекъсната връзка с експерти от практиката.

Магистърската програма предлага възможности за перспективна реализация в област Смолян. Основната цел на обучението е студентите да бъдат добре теоретично подготвени за решаване на практическите проблеми свързани с функционирането на митническата и данъчна администрация в областта на упражнявания от нея контрол.

  

 

http://www.smolyan.bg/bg/news/view/3636

   

С дискусия дадоха официален старт на магистърската програма „Данъчен и митнически контрол“ във филиала на ВСУ в Смолян

 

 

С дискусия дадоха официален старт на магистърската програма „Данъчен и митнически контрол“ във филиала на ВСУ в Смолян

 

„За нашия град е огромна привилегия да има така специалност, защото дава друг облик и друга перспектива на целия ни регион”, каза кметът Николай Мелемов по време на дискусията

Официалният старт на магистърската програма „Данъчен и митнически контрол“ за тази учебна година беше даден днес  във Филиал Смолян на ВСУ „Черноризец Храбър”. Проведе се и дискусия на тема „Данъчен и митнически контрол – професионализъм за висока ефективност.“ В нея ще взеха  участие студенти, преподаватели, както и представителите на ръководството на Агенция „Митници“.

„За нашия град е огромна привилегия да има така специалност, защото дава друг облик и друга перспектива на целия ни регион. Пожелавам здраве и успехи на всички студенти и преподаватели”, каза по време на дискусията кметът Николай Мелемов.

Изключителен интерес от студентите има по магистърската програма „Данъчен и митнически контрол” във филиала на ВСУ „Черноризец Храбър” в Смолян, оповестиха от ръководството на университета. 106 са записалите се по тази програма за учебната 2017 /2018 г. , а за  2016/2017 са били 87. 

Един от приоритетите на университета е свързан с предлагането на актуални учебни програми, отговарящи на съвременните изисквания и търсене от бизнес и държавни структури, като мярка за задържане на младите хора в страната и преодоляване на негативните демографски тенденции. Създаването на магистърската програма „Данъчен и митнически контрол“ е от изключително значение именно тук – в Смолян, коментира президентът  на университета проф.Анна Недялкова.

 Програмата  е част от мисията на Варненския свободен университет да съдейства за развитието на ключовите приоритети на Родопския регион и заявените потребности в тази област. В резултат на изграденото устойчиво партньорство със структурите на местната власт и местната администрация първият випуск на магистърската програма е  положил  една стабилна основа, която изгражда стойностен професионален капацитет и експертен опит. Това е станало възможно с подкрепата на областния управител Недялко Славов и неговия екип, както и на кметовете на общини в региона, посочи проф.Недялкова.

 Доказателство за значението на магистърската програма „Данъчен и митнически контрол“ и приноса й за устойчивото развитие на това направление в региона е подкрепата на директора на Агенция „Митници“ Георги Костов и главния секретар на Агенцията  Цветан Мадански. 

Целта на обучението е да се подготвят качествени кадри, задоволяващи повишените изисквания на пазара на труда в областта на данъчния и митническия контрол чрез добре структуриран и съдържателен учебен план, качествено обучение и непрекъсната връзка с експерти от практиката.

Магистърската програма предлага възможности за перспективна реализация в област Смолян. Основната цел на обучението е студентите да бъдат добре теоретично подготвени за решаване на практическите проблеми свързани с функционирането на митническата и данъчна администрация в областта на упражнявания от нея контрол.

  

 

http://www.smolyan.bg/bg/news/view/3636

   

С дискусия дадоха официален старт на магистърската програма „Данъчен и митнически контрол“ във филиала на ВСУ в Смолян

 

 

С дискусия дадоха официален старт на магистърската програма „Данъчен и митнически контрол“ във филиала на ВСУ в Смолян

 

„За нашия град е огромна привилегия да има така специалност, защото дава друг облик и друга перспектива на целия ни регион”, каза кметът Николай Мелемов по време на дискусията

Официалният старт на магистърската програма „Данъчен и митнически контрол“ за тази учебна година беше даден днес  във Филиал Смолян на ВСУ „Черноризец Храбър”. Проведе се и дискусия на тема „Данъчен и митнически контрол – професионализъм за висока ефективност.“ В нея ще взеха  участие студенти, преподаватели, както и представителите на ръководството на Агенция „Митници“.

„За нашия град е огромна привилегия да има така специалност, защото дава друг облик и друга перспектива на целия ни регион. Пожелавам здраве и успехи на всички студенти и преподаватели”, каза по време на дискусията кметът Николай Мелемов.

Изключителен интерес от студентите има по магистърската програма „Данъчен и митнически контрол” във филиала на ВСУ „Черноризец Храбър” в Смолян, оповестиха от ръководството на университета. 106 са записалите се по тази програма за учебната 2017 /2018 г. , а за  2016/2017 са били 87. 

Един от приоритетите на университета е свързан с предлагането на актуални учебни програми, отговарящи на съвременните изисквания и търсене от бизнес и държавни структури, като мярка за задържане на младите хора в страната и преодоляване на негативните демографски тенденции. Създаването на магистърската програма „Данъчен и митнически контрол“ е от изключително значение именно тук – в Смолян, коментира президентът  на университета проф.Анна Недялкова.

 Програмата  е част от мисията на Варненския свободен университет да съдейства за развитието на ключовите приоритети на Родопския регион и заявените потребности в тази област. В резултат на изграденото устойчиво партньорство със структурите на местната власт и местната администрация първият випуск на магистърската програма е  положил  една стабилна основа, която изгражда стойностен професионален капацитет и експертен опит. Това е станало възможно с подкрепата на областния управител Недялко Славов и неговия екип, както и на кметовете на общини в региона, посочи проф.Недялкова.

 Доказателство за значението на магистърската програма „Данъчен и митнически контрол“ и приноса й за устойчивото развитие на това направление в региона е подкрепата на директора на Агенция „Митници“ Георги Костов и главния секретар на Агенцията  Цветан Мадански. 

Целта на обучението е да се подготвят качествени кадри, задоволяващи повишените изисквания на пазара на труда в областта на данъчния и митническия контрол чрез добре структуриран и съдържателен учебен план, качествено обучение и непрекъсната връзка с експерти от практиката.

Магистърската програма предлага възможности за перспективна реализация в област Смолян. Основната цел на обучението е студентите да бъдат добре теоретично подготвени за решаване на практическите проблеми свързани с функционирането на митническата и данъчна администрация в областта на упражнявания от нея контрол.

  

 

http://www.smolyan.bg/bg/news/view/3636

   

56 студенти ще се обучават по нова магистърска степен във ВСУ

 

Нова магистърска степен „Данъчен и митнически контрол” стартира във ВСУ „Черноризец Храбър”- Филиал Смолян. „Магистърската програма е предназначена за широкопрофилна и специализирана подготовка и обучение на ръководители и експерти с професионални интереси в областта на икономиката, финансите, управлението на службите за данъчен и митнически контрол, данъчното и митническото облагане на икономическите агенти, митническите режими и процедури, данъчната и митническата политика на ЕС и най-вече в областта на данъчния и митническия контрол. Основната цел на обучението  е студентите да бъдат добре теоретично подготвени за решаване на практическите проблеми свързани с функционирането на митническата и данъчна администрация в областта на упражнявания от нея контрол.

В магистърската програма „Данъчен и митнически контрол“ във Филиал-Смолян ще се обучават 56 студента и поради изключително големия интерес към нея, ще бъде обявен и втори прием за желаещите да придобият тази специалност. 

Да се задълбочи обучението по техническите специалности, поискаха работодатели в Смолян

 

Среща на тема “Висшето образование и потребностите на бизнеса в Смолянска област” по инициатива на областната администрация и филиала на Варненския свободен университет се състоя днес. Форумът имаше за цел да се обсъдят възможностите за партньорство между университета, местната власт и бизнеса, за да се скъси дистанцията между тях. Презентация по темата представи проф. д. ик. н. Анна Недялкова – президент на ВСУ. Тя посочи предизвикателствата и проблемите, пред които са изправени висшите учебни заведения в региона – намаляване на броя на студентите, неефективната връзка с пазара на труда и липсата на кадри, от които има нужда бизнесът. Проф. Недялкова предложи да се създадат браншови настоятелства, които да се включат по-активно в обучението и оценката на студентите, завършващи Варненския свободен университет. Представители на работодателите в Смолян от своя страна предложиха да се задълбочи обучението по техническите специалности, тъй като в региона има липса на кадри в областта на строителството, проектирането и машиностроенето, а така също и за използваните по тези специалности софтуерни продукти.  Собственикът на „Арексим – Инженеринг“ Кирил Асенов заяви,  че е готов да си партнира с ВСУ “Черноризец Храбър”  в подготовката и обучението на студенти в областта на машиностроенето. Зам.- областният управител Зарко Маринов призова тези срещи  да продължат в работен порядък, за да има резултати от тях.  “Искам да заявя нашето желание и намерение да бъдем в услуга на висшето образование и работодателите, което да доведе до увеличаване на студените, за да може Смолян да продължи да се развива като университетски град“, каза още Маринов, цитиран от пресценътра на областна администрация.

 

Откриха новата академична година във Филиала на ВСУ „Черноризец Храбър”

Областният управител инж. Димитър Кръстанов днес беше официален гост при тържественото откриване на новата академична година
във Филиала на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” - Смолян. „Позволете ми уважаеми студенти и преподаватели да ви поздравя с днешния празник – откриването на новата 2014/2015 учебна година. Уверявам ви, че се намирате в един от най-красивите градове на Родопите и България, в който град с неговата академична атмосфера и изключителни културни и природни дадености, имате възможността да получите едно отлично образование, да бъдете пълноценни както за себе си, така и за нашата Родина” каза в своето приветствие Областният управител. Той пожела на студентите здраве, успехи и упорито трупане на нови знания и житейски опит.

 На добър час на новоприетите студенти пожела също директорът на Филиала доц. д-р Станислав Коев. В негово лице, Филиалът получи от началникът на РИО на МОН Иван Муцевски подарък- портрет на Васил Левски, с пожелание към младите хора да не отлагат сбъдването на идеите на Апостола. Муцевски заяви още, че благодарение на постигнатите резултати на учениците от област Смолян, регионалния инспекторат е получил от академично издателство „Проф. Марин Дринов” 650 бр. книги на стойност 10 хил. лв., като 10 % от тази литература Инспектората ще предостави на библиотеката на Филиала на ВСУ. Поздравления отправиха още Момчил Николов- секретар на община Смолян и проф. д-р Петър Христов- декан на Юридическия факултет и член на УС на ВСУ "Черноризец Храбър”. Тържеството бе уважено също от Тодор Деянов- окръжен прокурор на Смолян, проф. д-р Венелин Кафеджиев- научен секретар на Филиала на ВСУ и Йорданка Павлова- директор на Българо-германски център за професионално обучение, клон Смолян. С приветствени думи от името на студентите първокурсници се обърна Николина Марвакова.  По случай откриването на новата академична година, поздравителни адреси бяха връчени от името на ГПЧЕ „Иван Вазов”, СОУ „Отец Паисий” и Филиал на ПУ „Паисий Хилендарски”. 

Мобилна образователно-трудова борса организира ВСУ в Смолян

„Мобилна образователно-трудова борса -2014организира филиала на ВСУ „Черноризец Храбър”, съвместно с областния управител на Смолян. Проявата ще се проведе на 17 февруари от 13.00 ч. в залата на Областна администрация. В нея са поканени да вземат участие представители на  държавната и местна власт, представители на средни и висши  учебни заведения и работодатели на територията на област Смолян.

Идеята е образователно-трудовата борса да се превърне в традиционен форум, на който да присъстват всички партньори в образователна сфера и работодатели на територията на област Смолян, което да бъде начало и на кандидат студенската ни кампания.