Безработни ще получават средства за наем, и такса за детска градина , ако са насочени към работно място на повече от 50 км. от дома си
 
 
От 7 ноември Бюрата по труда към Агенцията по заетостта, приемат заявления от безработни лица, които ще могат да получават средства за покриване на разходи за наем, такса за ясла или детска градина и интернет услуги. Тази възможност вече имат безработни, които са насочени към работно място и сменят адреса си за да работят на повече от 50 км. от дома си. Средствата по мярката се отпускат за не повече от 12 месеца, като размерът им за тази година е до 200 лв. месечно.
Новата мярка ще подкрепи семействата, които не търсят работа далеч от местоживеенето си поради липсата на имот в друго населено място и невъзможността с трудовите си доходи да покриват разходите за наем, грижа за децата в детско заведение и други услуги за нормален жизнен стандарт. Предоставяната финансова подкрепа за възстановяване на част от тези разходи е насочена и към младежите, напускащи специализирани институции или ползващи социални услуги в общността от резидентен тип. Тя ще насърчи териториалната им мобилност и стимулира мотивацията им за самостоятелен и независим от институциите живот.
Успоредно с това, създаването на условия за по-голяма мобилност и активност на безработните лица и особено на тези с професионални умения е в унисон с нарасналото търсене от бизнеса на квалифицирана работна сила.
Подробна информация може да се получи във всяка дирекция „Бюро по труда” и на официалната страница на Агенцията по заетостта в рубриката „насърчителни мерки за безработни лица”.

312 работни места разкриват по “Подкрепа за заетост” в Смолянска област

 

312 работни места се разкриват в Смолянска област по проект „Подкрепа за заетост“, обяви областният управител Недялко Славов днес по време на заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие. Основната тема  на форума бе разглеждането и приемането на заявки за работни места по проекта, обезпечен със средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Работодател на назначените по програмата ще бъде областният управител Недялко Славов. 

Критерият, по който ще  се разпределят работните места, е според населението на съответната община. Квотата за областна администрация е 1/3, а останалите 2/3 от бройките работни места са за общините. Община Баните ще получи 8 работни места, 6 -  за община Борино, 22- за община Девин, 15 – за община Доспат, 20 - за Златоград, 20 за Мадан, 12 - за Неделино, 16 - за Рудозем, 68 - за Смолян, и 13 - за Чепеларе.

Безработните ще бъдат назначени за четири месеца – от юли до октомври при осемчасов  работен ден. Основните дейности, с които ще бъдат ангажирани временно наетите хора, са свързани с превантивни дейности срещу бедствията.  По настояване на ръководството на областната управа, за Смолянска област са отпуснати най-много бройки. За сравнение в област Кърджали са отпуснати 190, а в Пазарджик и Пловдив по-малко от 100.

“Подходили сме абсолютно внимателно при разпределението. Съзнавам, че влизаме в период на местни избори и знаете, че изкушенията по отношение на заетостта са огромни. Аз не искам институцията областен управител, въобще правителството, държавните институции да бъдат атакувани и да участват в говоренето преди местните избори”, заяви областният управител Недялко Славов.

312 работни места разкриват по “Подкрепа за заетост” в Смолянска област

 

312 работни места се разкриват в Смолянска област по проект „Подкрепа за заетост“, обяви областният управител Недялко Славов днес по време на заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие. Основната тема  на форума бе разглеждането и приемането на заявки за работни места по проекта, обезпечен със средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Работодател на назначените по програмата ще бъде областният управител Недялко Славов. 

Критерият, по който ще  се разпределят работните места, е според населението на съответната община. Квотата за областна администрация е 1/3, а останалите 2/3 от бройките работни места са за общините. Община Баните ще получи 8 работни места, 6 -  за община Борино, 22- за община Девин, 15 – за община Доспат, 20 - за Златоград, 20 за Мадан, 12 - за Неделино, 16 - за Рудозем, 68 - за Смолян, и 13 - за Чепеларе.

Безработните ще бъдат назначени за четири месеца – от юли до октомври при осемчасов  работен ден. Основните дейности, с които ще бъдат ангажирани временно наетите хора, са свързани с превантивни дейности срещу бедствията.  По настояване на ръководството на областната управа, за Смолянска област са отпуснати най-много бройки. За сравнение в област Кърджали са отпуснати 190, а в Пазарджик и Пловдив по-малко от 100.

“Подходили сме абсолютно внимателно при разпределението. Съзнавам, че влизаме в период на местни избори и знаете, че изкушенията по отношение на заетостта са огромни. Аз не искам институцията областен управител, въобще правителството, държавните институции да бъдат атакувани и да участват в говоренето преди местните избори”, заяви областният управител Недялко Славов.

Областната комисия по заетост ще проведе редовно заседание

 

Областната комисия по заетост ще проведе редовно заседание на 27 октомври /понеделник/ от 14.30 часа в зала 201 на Областна администрация. Срещата е във връзка със започналата процедура на Министерство на труда и социалната политика /МТСП/ по представяне на предложения за Регионални програми за заетост и обучение за включване в Националния план за действие по заетостта/НПДЗ/-2015 г.

Областна администрация- Смолян напомня, че институциите и организациите, които имат разработени предложения за регионални програми за заетост и обучениее необходимо в срок до 24.10.2014 г. /петък/ да ги представят в деловодството на Областната администрация на хартиен и електронен носител, както и по електронна поща на следния адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите." target="_blank">Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

7,2 млн. лв. се отпускат за осигуряване на субсидирана заетост

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г. в размер на 7,2 млн. лв. , съобщиха от правителствена информационна служба. Средствата ще бъдат насочени към осигуряване на субсидирана заетост през тази година по Националния план за действие по заетостта. От тях ще се възползват 5000 безработни от групите в неравностойно положение на пазара на труда, вкл. лица на социално подпомагане, продължително безработни и др. Те ще бъдат включени за срок от 6 месеца при четиричасов работен ден в дейности, свързани с ремонт и поддръжка на извънселищна второкласна и третокласна пътна мрежа, поддържане на гробищни паркове, на общински градини и паркове, охрана на общински сгради и училища.
Работодатели по Програмата „От социални помощи към осигуряване на заетост" са общинските администрации.
В резултат на изпълнението на Програмата се очаква постигане на благоприятен ефект върху нивото на безработица и предотвратяване на риска от изпадане в бедност на лица от уязвими групи на трудовия пазар, особено в регионите с високо равнище на безработица.

Намаляват наетите лица в икономическите дейности в Смолянско

 

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян към края на декември 2013 г. намаляват с 2.3% спрямо края на септември и достигат 29.5 хиляди. В обществения сектор намалението е с 4.8% (до 8.7 хил.), а в частния сектор - с 1.2% (до 20.9 хиляди).
Най-голямо намаление на наетите лица е регистрирано в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности" - с 23.7%, „Строителство" - с 20.9% и „Други дейности" - с 16.7%. Увеличение на наетите лица се наблюдава в „Култура, спорт и развлечения" - с 85.2% и „Хотелиерство и ресторантьорство" - с 19.9%.
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост" и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети" - съответно 34.1 и 11.0%.
В края на декември 2013 г. наетите лица са със 7.8% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като намалението на наетите в обществения сектор е с 15.9%, а в частния сектор - с 3.9%.
Средната месечна работна заплата в област Смолян за октомври 2013 г. е 592 лв., за ноември - 585 лв. и за декември - 596 лева.