Бизнес

Бизнес (185)

Бизнес

Забранява се  брането на Мурсалски чай от естествените находища

 

 

РИОСВ – Смолян ще проверява състоянието на естествените находища на Мурсалски чай (Sideritis scardica Grisb.). Проверките са във връзка със заповед на министъра на околната среда и водите,  с която се  въвежда забрана засъбирането на мурсалски чай от естествени находища, включително за лични нужди. С въведената забрана се цели подобряване състоянието на естествените находища и опазването на лечебното растение.  

РИОСВ – Смолян е изпратила писма до Регионална дирекция по горите – Смолян, общини, кметства и горски стопанства, на чиято територия се среща мурсалски чай за осъществяване на контрол, съобразно техните правомощия. Разрешава се продажбата на билки от култивиран мурсалски чай  след издадено удостоверение от съответната общинска администрация с данни за местонахождение, площ и произведено количество. 

Според разпоредбите на Закона, лицата, които в нарушение на заповедта на министъра на околната среда и водите събират, изкупуват, извършват първична обработка и търговия с билки от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване, се наказват с глоба от 100 до 1000 лв., а юридическите лица с имуществена санкция от 500 до 3000 лв.

Мурсалският чай (Sideritis scardica Grisb.) е балкански ендемит включен в Червената книга на България със статут на застрашен. От 1942 до 2002 г. фигурира в списъка на защитените растения.

Масов данъчен контрол на фестивали и изложения

Инспекторите на НАП засилват контрола за спазването на данъчните изисквания при провеждането на масови прояви като концерти, фестивали, изложения и други подобни в цялата страна. Календарът на културните събития се наблюдава от служителите на приходната администрация, като проверките  ще са насочени главно към издаването на касови бележки и отчитането на оборотите. От НАП напомнят, че издаването на касова бележка е задължително при плащане в брой, когато се продава стока или услуга независимо дали това става в търговски обект или на сергия по време на фестивал или изложение. Поискването и съхранението на фискален бон е много важно и за потребителите, защото упражняването на правата им без този документ би било силно затруднено, допълват от приходната администрация. Освен налагането на глоби, когато се установят нарушения, свързани с липса на касови апарати или издадени касови бележки, инспекторите на НАП запечатват търговските обекти, допуснали нарушенията, за срок до 1 месец. От началото на годината до момента затворените обекти са над 700 в цялата страна, като средният срок на запечатване е 11 дни. Сигнали за неиздадени касови бележки могат да се подават на телефона на НАП 0700 18 700 или на имейл:   Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Само три пункта имат разрешение за изкупуване на охлюви

 

РИОСВ – Смолян ще провери пунктове за изкупуване на охлюви в комплекс „Пампорово“ и в селата Гьоврен и Триград.  Разрешение за изкупуване на охлюви имат 3 пункта, подали уведомления в екоинспекцията  до 1-ви май 2017 г.

Проверките на РИОСВ – Смолян ще са за спазване на изискванията на Закона за биологичното разнообразие и дали се събират маломерни охлюви. Според закона пунктовете трябва да са оборудвани с хладилно помещение, калибровъчно сито с диаметър на отворите 28 мм, какъвто е минималният размер на събираните и изкупувани охлюви, и подходящ амбалаж за съхранение и транспортиране. Отговорниците на пунктовете са задължени да връщат незабавно в природата предадените маломерни охлюви.

При констатиране на нарушения, съгласно законодателството се предвиждат глоби  от 100 до 1000 лв. - за физически лица и от 200 до 5000 лв.- за юридически.

Успешно приключи проучвателния сондаж за находище на минерална вода в Мадан

 

Успешно приключи проучвателния сондаж за находище на минерална вода на ул. „Яновска” в Мадан. Вече започна и опитното водочерпене и периодични анализи на водата, които ще продължат в период до един месец. През това време ще се измерват постоянния дебит, както и всички останали показатели на водата, като химически анализ, температурата и т.н
След като са готови окончателните резултати от изследванията и ако стойностите са добри, ще се предприемат следващите стъпки по регистрирането на находището и неговата експлоатация.
Подробно за това, което се извършва в момента и това, което предстои чуйте от самия Проф. д-р инж. Павел Пенчев, Председател на УС на Българска асоциация по подземни води, професор по Хидрология в Минно-Геоложкия университет „Св. Иван Рилски” – София. Автор на „Доклад за оценка на хидротермалния потенциал и избор на перспективни участъци за търсене на минерални води в територията на община Мадан“.
/проследи линка /


https://www.youtube.com/watch?v=-4YqGZny0O

Недялко Славов: Връщам се  в изпълнителната власт, защото тук се чувствам по-полезен

Недялко Славов встъпи днес в длъжност като областен управител на област Смолян, след назначаването му с решение на Министерски съвет от редовното заседание, проведено на 10 май 2017 година. Той е първият областен управител на Смолян, повтарящ мандата си, което само по себе си е прецедент в годините на прехода, съобщиха от пресцентъра на областната администрация. Славов приветства народните представители, кметовете, представителите на държавни институции, политически партии, служителите от Областна администрация, гостите, представителите на местни и национални медии, дошли да уважат този тържествен момент. „Отказах се от позицията си като народен представител и се връщам в изпълнителната власт, първо, защото тук се чувствам по-полезен, второ, защото съм в ежедневен контакт с хората и мога да чувам техните болки и радости, и най-вече, защото вярвам в успешната реализация на много добри начинания и важни проекти, по-голямата част, от които започнахме именно по времето на нашия предишен мандат. Виждам и много възможности за региона и ви уверявам, че ще вложа цялата си енергия, контакти и опит те да бъдат оползотворени. Връщам се натоварен с много повече доверие и отговорност.”

       Той изказа специални благодарности към Областната структура на Политическа партия ГЕРБ, затова че високо оцени работата на неговия екип и категорично и единодушно го номинира отново за поста областен управител. Благодари на министрите от коалиционното правителство на ГЕРБ и Обединени патриоти за решението да бъде назначен за областен управител. Отбеляза, че за него е чест да бъда за трети път част от екипа на премиера Борисов. „Уверявам ви, че и занапред ще търся начин правителствените решения да бъдат привеждани в изпълнение по най-полезния начин за хората в региона.  Ще търся всяка възможност, с подкрепата на всички представители на местната, изпълнителната и законодателната власт, във фокуса на правителствената политика да решаваме проблемите на родопчани, без оглед на социален статус, религиозна или политическа принадлежност.”

      Областният управител Недялко Славов изказа благодарности към инж. Момчил Караиванов и Илия Годев затова, че в ролята си на областен и заместник-областен управител безупречно са изпълнили основната си задача, а именно организирането и провеждането по най-безпристрастен начин на парламентарните избори. „Считам, че изборите бяха проведени по най-добрия начин и резултатите от тях не предизвикват съмнение у никого.” Славов определи назначението на инж.Караиванов за областен управител, като едно от малкото смислени и добри решения на служебния кабинет, който ще се запомни с безпринципната кадрова политика. „Това, че тук бе назначен човек от администрацията беше добро решение и е признание за качеството на самата администрация – нещо, в което не се съмнявам и съм го подчертавал не еднократно.” Във връзка с това Славов отбеляза, че съществени структурни размествания в администрацията няма да има, но промени все пак ще има, които ще произтекат от коалиционния формат на правителството и предстоящите предизвикателства. Отбеляза също, че област Смолян е добър пример за взаимодействие с държавните институции, но ще се работи и занапред за осигуряване на по-голяма прозрачност и достъпност до администрациите им, с цел скъсяване на дистанцията между хората и самите институции.

      Славов посочи някои от основните приоритети на правителството: „Основните политики на коалиционното правителство между ГЕРБ и Обединени патриоти ще бъдат в сферата на образованието, здравеопазването, социалната политика или онези сфери, които дават нематериален принос към качеството на живот, върху които има много какво да се прави, както и да се надгражда. Но ние ще продължим и със  сериозна инвестиционна политика, осъзнавайки, че регионът има крещяща нужда от инвестиции в пътища, водоснабдителни системи, комуникации, ясно осъзнавайки, че хората очакват тези инвестиции да се случат. Изборните резултати показват, че хората оценяват, когато работим активно в това направление, когато има постигнати добри резултати.”

     „Рязка промяна в моето поведение и стил на работа няма да има, продължаваме целеустремено да гоним резултатите, работим безпристрастно и принципно, загърбваме всякакви политически, религиозни, социални различия, хващаме се здраво и работим за общия успех.” В заключение той пожела за всички: „Моля се да имаме сили, здраве, енергия, да впрегнем онези качества и ценности на родопчани в името на по-доброто бъдеще на нашия регион. Пожелавам да сме пощадени от природни бедствия. На добър час! Разчитам на всички вас и занапред!”

Дора Янкова иницира откриването на приемна за трудовите проблеми на жителите на област Смолян

Модерното робство е бичът на съвременна България

Безогледна експлоатация – това е трудовата карта на България, заяви Милко Гавазов, председателят на ОбС на БСП- Смолян на кръглата маса, която се проведе днес по случай Международният ден на труда в гр.Смолян. Той акцентира в своето изказване на ограниченията на българите по отношение на основното им конституционно право на труд. „Един работещ издържа 3-ма неработещи. Повече от 3 милиона българи живеят днес в бедност. С бедността е свързан и демографският срив. Защитата на правото на труд на гражданите е основен приоритет на социалистите, който остана на по-заден план в последните години“ допълни Гавазов.

Народният представител Дора Янкова отбеляза, че е важно да дадем гласност на проблемите на хората, свързани с трудовия пазар по време на кръглата маса в Смолян и изказа своето послание по случай международният ден на труда и солидарността: „За повече държавна защита на работещите по света“. „Преди 89г. година манифестирахме трудовите и икономически успехи на България, за съжаление, днес няма за какво да манифестираме“ заяви тя. В своето изложение тя говори за настоящото състояние на трудовия пазар, цитирайки данни от двата синдиката, статистика и Омбудсмана на Републиката като подчерта, че десните партии нямат интерес да дават гласност на проблемите на трудещите се. Много силно нарастват случаите на експлоатация на и некоректно отношение към работниците, алармира тя.

В допълнение Янкова каза: „ Има много забавени и неплатени заплати. Сблъскахме се е около 200 работника с неизплатени заплати от строителна фирма. Тези хора нямат защита през българското законодателство. Много са неизплатените обезщетения, невнесените осигуровки, неплатен извънреден труд, скрито работно време и т.н. Много са неизпълнените социални ангажименти към работещите. Хиляди работещи в България, от шивачките до миньорите са ощетени през „трика“ за обявяване на фирми в несъстоятелност. Свидетели сме на модерно робство. Имаме констатирани гладуващи деца на работници, с неизплатени заплати. Колективни жалби и стачки има, но през настоящото законодателство трудно се намира бързо и адекватно решение на проблемите на работещите. Хората очакват държавата да ги защити, но това не се случва. Част от работодателите се оправдават с фонда за гарантиране на вземанията предвиден при фалит на фирми за обезщетяване на работниците. Оказва се, че в този фонд има натрупани 250 млн. лева, но поради лошо функциониране, до тук, от него са изплатени само 2 млн. лева. Играта на процедури има необходимост от промяна. В тази връзка ние от БСП за България ще иницираме промяна на поредица от законопроекти, касаещи трудовите права на гражданите. В Кодекса за социално осигуряване трябва да се регламентират ясно трудовите права, да се прекратят случаите на прехвърляне на фирми на социално слаби лица и при неизплащане на повече от 2 заплати, работникът да има право да иницира открито производство по несъстоятелност на фирмата. С процедурни хватки, работникът се подрежда най-отзад, затова, когато си беден и безработен предвиждаме облекчен ред за получаване на неизплатените възнаграждения. Предвидили сме нормативни промени по отношение на Фонда за гарантиране на вземанията. До сега 250 души са получили обезщетения през фонда. Хиляди са останали без обезщетение. Ще предложим отново ограничаване на правото за участие в обществени поръчки на некоректни фирми, прокарването на тези промени отпадна при кабинета Борисов 2.“

Народният представител Дора Янкова също така обяви, че ще иницира приемна за трудовите проблеми на жителите в област Смолян.БСП - Смолян
Пресцентър

Животновъди от Родопите искат да има  статут за семейни ферми в планинските райони

vlcsnap-2017-04-29-18h15m52s351

Трябва час по-скоро да има  статут за семейни ферми в планинските райони, заяви Милкана Йорданова, председател на Сдружение „Планинско мляко“.  Причината за тревогата на животновъдите в Родопите е последната промяна на Наредба №3, която касае получаването на субсидии за животни  под селекционен контрол. В тази Наредба за отглеждането на изчезващата порода българско родопско говедо, летвата е  вдигната за цяла България. Изискването е стопанинът  да има минимум 20 крави, което ще изхвърли от системата родопските фермери.

За 25 години кравите от породата  БРГ в Родопите,  са намалели с близо  70% . „Години наред ние алармираме за този проблем с изчезване на кравите от Родопите. Постигнахме една договореност и нова законова постановка, българското родопско говедо беше включено в защитени породи от изчезване и  стопаните получаваха субсидия, която е  необходима  за всички семейни ферми, бих казала порода. И последната промяна на Наредба №3,на практика обрича всички стопани от Родопите“, каза Милката Йораднова. Тя посочи, че в планината  на пръсти се броят хората, които могат да си позволят да отглеждат 20 крави. „Знаете, типично за отглеждането за животни планинските райони това са семейните ферми и трябва час по-скоро да има статут за семейни ферми в планинските райони. Такива примери има и в Ирландия и в Исландия , и в Норвегия. Тези малки семейни ферми носят доходи на населението, на семействата. Тоест бих ги нарекла социални земеделски стопанства , те спасяват  семейството, могат да осигурят едно работно място на семействата“, добави тя.  По думите й всички по-големи фермери , които отглеждат повече крави, могат да бъдат стимулирани и по друг начин.

“ Не биваше тази година , с тази Наредба толкова много фермери от Родопите да отпаднат, когато отидат да се чекнат за стопанствата в ДФ „Земеделие.“  И другата голяма грешка  беше, че се позволи родопското говедо да бъде отглеждано  в цяла БГ. Няма логика в Русе, във Варна, в Добруджа, или някъде другаде да се отгрежда тази порода. Там по много лесен начин и по друг начин се отглеждат животните. Трябваше българското родопско говедо,  като защитена от изчезване порода, да бъде ситуирана и отглеждана само в Родопите. Така  нямаше да ес получи и тази ситуация, че бройката на тези крави да се е увеличила. Само, че тези крави не са в Родопите“, категорична бе председателката на Сдружение „Планинско мляко“.

По думите й тази промяна в Наредбата, не защитава по никакъв начин  родопските фермери, защото тук отглеждането на  20 крави е равносилно  на 200 крави, като начин на отглеждане. 

Тежкотоварен камион за малко не се стовари  над кръгово кръстовище в Смолян

image-0-02-05-d38b24c234aba124bfbe7516d091979c78fa56bc4b3fb63f4e337ccada03badb-V

 

Камион пропадна над подпорна стена при товарене на пръст над новоизграденото кръгово кръстовище в смолянския квартал „Райково“. Тъй като почвата под камиона е мека, имаше сериозни притеснения, че при най-малкото движение тежката кола можеше да се обърне. Движението в района бе спряно за около час , като движение бе пренасочено през ул. „Коста Аврамиков“. Предприети бяха действия по разтоварване на камиона, като същевременно с лопатата на багера се компенсираше тежестта, за да не се допусне преобръщането на тежкотоварния камион. За щастие  той бе изтеглен и не се допусна сериозен инцидент, разказаха очевидци. 

 Кметът на Златоград: Обществената поръчка  е напълно законна 

Кметът на Златоград Мирослав Янчев категорично отрече на пресконференция  обществената поръчка  която нашумя  в общественото пространство през последните дни, да е дадена на Недялко  Славов с пряко договаряне. Тя била обявена чрез публичнапокана, на която отговорили 6 фирми, а на 4 от тях са отваряни и съпоставени ценовите оферти .Според кмета на Златоград , с изявлението на Васил Иванов се внушават  съмнения за неправомерни действия от страна на местната власт, за възлагане и изпълнение на обществената поръчка за изготвяне на Общински план за развитие 2014 – 2020 г. на Община Златоград по Оперативна програма „Административен капацитет”.

 Във вразка с изложените твърдения на журналиста Васил Иванов, смятам че в рамките на журналистическата етика бе необходимо да бъде потърсена гледната точка и на засегнатите страни. Тъй като организаторите на „медийното събитие” не я потърсиха, използвам социалните мрежи, за да предоставя своята гледна точка, съответстваща на фактите, за които има доказателствен материал, наличен в Общинска администрация Златоград: 
За изготвяне на Общинския си план за развитие, Община Златоград, в качеството си на възложител, през 2013/2014г., по реда на Глава VIII а ,,Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана” от Закона за обществените поръчки (отм.), а не чрез пряко договаряне, провежда обществена поръчка, с предмет: „Избор на изпълнител за разработване и въвеждане на правила и методика за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнение на конкретни политики от общинска администрация, детайлно проучване и анализ на състоянието на демографските, социално-икономическите характеристики и тенденции в община Златоград, на разполагаемите ресурси и потенциали на територията на общината, извършване на независима външна оценка на изпълнявания Общински план за развитие 2007-2013г. на община Златоград, разработване на Общински план за развитие за периода 2014-2020, разработване и актуализиране на стратегически документи на община Златоград и обществено консултиране на политики” по обособени позиции:
Обособена позиция 1 - Разработване и въвеждане на правила и методика за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнение на конкретни политики от общинска администрация. 
Обособена позиция 2 - Детайлно проучване и анализ на състоянието на демографските, социално-икономическите характеристики и тенденции в община Златоград, на разполагаемите ресурси и потенциали на територията на общината.
Обособена позиция 3 - Извършване на независима външна оценка на изпълнявания Общински план за развитие 2007-2013г. на община Златоград
Обособена позиция 4 - Разработване на Общински план за развитие за периода 2014-2020г.
Обособена позиция 5 - Разработване и актуализиране на стратегически документи на община Златоград
Обособена позиция 6 - Обществено консултиране на политики” 
по Договор № 13-13-108/30.10.2013г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма Административен капацитет. 
В посочения срок за подаване, в деловодството на Общинска администрация Златоград, са постъпили оферти от следните 6 участници:
1. „ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ” ЕООД;
2. „ФРМС КОНСУЛТ” ЕООД;
3. ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД УРБИКА ГРУП;
4. „ФОКУС СИСТЕМС” ООД;
5. „РАДИЗ ФИНАНС КОНСУЛТ”;
6. АРНЕД ПОЙНТ” ЕООД.
Същите са разгледани от нарочна комисия, назначена с моя Заповед № 537/20.12.2013г., в чийто състав е включен и експерт извън структурата на общинската администрация. 
Извършена е проверка на представените оферти за съответствие с предварително обявените критерий за подбор, вследствие на което са отстранени участниците: 
Дружество по ЗЗД УРБИКА ГРУП и „Радиз Финанс Консулт”, а техническите и ценови оферти на останалите са допуснати до разглеждане. 
Извършено е оценяване и класиране на офертите, въз основа на критерий „икономически най-изгодна оферта”, по смисъла на §1, т.8 от Допълнителните разпоредби на действащия тогава Закона за обществените поръчки (ЗОП). 
Сформирана е комплексна оценка на офертата (КОФ), предвид посочените показатели -,,Организация за изпълнение на поръчката – К1” и ,,Предлагана цена – К2”, и съответните им относителни тежести, по следната формула: КОФ= К1*0,70+К2*0,30.
В резултат на получените данни, участниците са класирани, както следва:
1. АРНЕД ПОЙНТ” ЕООД;
2. „ФРМС КОНСУЛТ” ЕООД;
3. „ФОКУС СИСТЕМС” ООД;
4. „ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ” ЕООД.
С Договор № 12/24.01.2014г. Община Златоград възлага изпълнението на обществената поръчка на „АРНЕД ПОЙНТ” ЕООД, представлявана към този момент от Недялко Живков Славов.
Намирам за необходимо да направя следното уточнение: с Недялко Славов, към момента на сключване на посочения договор, не съм бил в конфликт на интереси, тъй като помежду ни не съществува родствена, друга правна и/или фактическа връзка, за която законодателят да е предвидил като пречка на същия да бъде възложено изпълнението на договор за обществена поръчка.
На следващо място, съблюдаването на правните и етични норми, не противоречи на правото на труд на всеки един от нас, в случай че не са налице легални ограничения за това.
С оглед изложеното, намирам, че изборът на изпълнител по описаната по-горе обществена поръчка, е извършен при спазване разпоредбите на действащия тогава ЗОП – извод, който се подкрепя както от липсата на възражения относно законосъобразността на проведената процедура от останалите участници, така и предвид резултата от извършения последващ мониторинг от страна на Управляващия орган по Оперативна програма „Административен капацитет”.
Твърденията на Васил Иванов, претендиращ същите да бъдат възприети като констатации, не кореспондират с обективната истина и е неморално да бъдат излагани, докато не се докажат по безспорен начин. 
Неразбирайки целта на проведеното мероприятие, внушило съмнения сред моите съграждани за неправомерни действия от страна на местната власт, се надявам изложеното по-горе да бъде повод всеки от тях да направи собствени изводи по изнесените факти.

О Б Я В А

 

ОУ „Проф. д-р Асен Златаров“  – гр. Смолян 

 

 

Обявява

Училищен план – прием за учебната 2017/2018 година както следва:

1. Прием в първи клас

Брой паралелки – 3 /три /

Брой места – 66

За първи път в Област Смолян, учениците от първи клас, в рамките на целодневната организация на учебния ден, ще се обучават и възпитават по метода Монтесори.

Методът Монтесори е уникален начин за научаване. Вместо да „преподава" на децата понятия, средата е приготвена така че да стимулира интереса на детето и спонтанното му желание да учи. Обкръжаващата среда позволява на детето да действа независимо и да участва в собственото си образование. Когато на детето се даде възможност да избира и да вижда резултата от избора си, неговото самочувствие и увереност се повишават и помагат да е по-уверено, щастливо и независимо.

Паралелките са със засилено изучаване на английски език – при желание  на родителите в рамките на допълнителна подготовка.

2. Прием в пети клас

Брой паралелки – 3 /три/

Брой места – 78

Една от паралелките ще бъде със засилено изучаване на математика – при желание от родителите в  рамките на разширената подготовка.

За въпроси и записвания на :

тел.: 0301 82957  / e-mail:  ou2_smolian @ abv.bg

 адрес : гр. Смолян, ул. „Тунджа“ № 7

Страница 4 от 14