Сряда, 14 Септември 2022 18:28

Стартира изграждането на нова паркова среда в Златоград

Написана от
Оценете
(0 гласа)
Стартира изграждането на нова паркова среда в Златоград
 
Със символична първа копка и водосвет за здраве и безаварийна работа стартира проект „Изграждане на паркова среда за широко обществено ползване в град Златоград“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.148 МИГ – Кирково - Златоград, Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура.
Целта на проекта е да се създаде изцяло нова среда за обществено ползване в общинския център, която освен рекреативни функции, ще подобри и микроклимата в населеното място. Проектното предложение е изготвено въз основа на нуждите на жителите на община Златоград за повече пространства за отдих и почивка, места, на които да се събират и да общуват помежду си. В новата паркова среда ще бъдат обособени нови зелени площи, зони за рекреация и детска площадка в имота, който представлява естествено продължение на вече изградения градски парк и допълва новата визия на централната градска част. Ще бъде оформена диагонална алея от цветна дървесна растителност, декоративен парков павилион, заобиколен от кътове за почивка с дървени перголи и пейки, ще бъдат изградени детски площадки, площадки за фитнес и други елементи на парковия дизайн.
След проведена обществена поръчка Община Златоград сключи договор с „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД, с предмет „Строително-монтажни работи, включително: доставка и монтаж на съоръжения за обзавеждане на паркови пространства в град Златоград“- част от проект „Изграждане на паркова среда за широко обществено ползване в град Златоград“, на стойност – 464 399,51 лв.
Строителен надзор на обекта ще осъществява „Екоинженеринг“ ЕООД, а ЕТ „Дженерел – А – Олег Николов“ ще извършва авторския надзор при изпълнение на СМР.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 380 573,26 лв. без ДДС.
При определяне на прогнозната стойност за възлагане изпълнението на СМР дейностите, чрез обществена поръчка, се взе предвид ръстът на цените за строителство и след актуализацията на количествено-стойностната сметка, необходимите средства за изпълнение на СМР дейностите са в размер на 557 300,62 лв. с включен ДДС.
Общата стойност на проектното предложение, след търгуване, е в размер на 509 231,85 лв. без ДДС, съобщават от Община Златоград.
 
Последно променена в Сряда, 14 Септември 2022 18:28
rodopinews

Сайт за Новините в Родопите, такива каквито са !

www.rodopinews.com
Влезте, за да коментирате

Pamporovo

V1 250x250 BG 2018

640pxX640px

 

Интернет страницата  не използва бисквитки (cookies).

Скъпи потребители,

От  25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това Родопи нюз ЕООД  приема нова "Политика за поверителност", съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.

 собственик -Родопи нюз ЕООД-Смолян