Вторник, 28 Ноември 2017 15:18

Спряха водоподаването на домакинствата в Златоград и Старцево от кладенците на река Върбица, свикват извънредна сесия утре

Написана от
Оценете
(0 гласа)

Спряха водоподаването на домакинствата в Златоград и  Старцево от кладенците на река Върбица заради замърсяване, свикват извънредна сесия утре

 

Спряха водоподаването на домакинствата в Златоград и  Старцево от кладенците на река Върбица, съобщават от общинската администрация.Към момента е преустановено подаването на питейна вода от І и ІІ шахтови кладенци, разположени в района на Пресека. Към водоснабдителната мрежа на село Старцево и град Златоград се подава питейна вода само от ІV шахтов кладенец в река Неделинска.Предприето е своевременно пробонабиране от река Голяма, р. Върбица, както и от І, ІІ и ІV шахтов кладенец. Пробите ще бъдат изпратени за анализ в акредитирани лаборатории.

Днес  граждани подадоха сигнал за замърсяване на река Върбица. В следствие на това  екип на РИОСВ – Смолян провери за замърсяване на р. Голяма след сигнал за „побеляване“ на реката. На място бе изпратен екип с представители и на Басейновата дирекция „Източнобеломорски район“ и Регионалната лаборатория към ИАОС.
Източникът на замърсяването е хвостохранилещето към Ермореченската обогатителна фабрика, констатираха експертите. „След интензивните валежи значително е повишен дебита на р. Ерма, преминаваща през хвостохранилището и вливаща се в р. Голяма. В резултат на това, се отмиват натрупаните в опашката на съоръжението отложения от хвоствов пясък“, се казва в прессъобщението на Екоинспекцията.


От РИОСВ – Смолян е изискано  становище на надзорният екип на обекта, включващо предложение на незабавни мерки за преустановането на изнасянето на хвостов пясък при аварийни ситуации.
Операторът е задължен да следи експлоатацията на хвостохранилището, както и да извършва ежедневен мониторинг на отпадъчните води. Взети са водни проби на изхода на хвостохранилището, където е заустването на отпадъчните води в р. Голяма. След анализ на пробите ще бъде преценено каква административно-наказателна мярка да се приложи за допуснато замърсяване“, добавят още от РИОСВ – Смолян.

Последно променена в Вторник, 28 Ноември 2017 15:19
rodopinews

Сайт за Новините в Родопите, такива каквито са !

www.rodopinews.com
Влезте, за да коментирате