Асоциацията по ВиК прие инвестиционната програма за 2018г. на „ВиК” ЕООД–Смолян

 

Под ръководството на областния управител Недялко Славов, в качеството му на председател на Асоциация по ВиК – Смолян, се проведе редовно общо събрание на Асоциацията в присъствието на 98.06% от членовете. От “Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Смолян присъстваха управителят инж. Мариян Николов, зам.-управителят инж. Костадин Тотев и гл.инж.Благой Сираков.Славов представи Отчет на бюджета и дейността за 2017г. на Асоциацията по ВиК. Той уточни, че основните разходи са свързани със заплати на персонала и задължителни осигурителни вноски, минимални са разходите за издръжка, свързани с поддръжка на техника, заплащане на консумативи, застраховки.

„През 2017 година приключихме с прехвърлянето на активите публично-държавна собственост, които бяха заведени в баланса на Областна администрация, и са предоставени за експлоатация на ВиК Дружеството. За целта са извършени съответните счетоводни операции и необходимите документи.”, отбеляза областния управител като част от дейността на Асоциацията през изминалата година.

 Управителят на “Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Смолян – инж. Мариян Николов представиотчет на направените инвестиции от оператора за 2017г.

  Беше обсъден и приет Проекта на бюджет на Асоциацията за 2018 г. на основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.

Последният разгледан въпрос по време на заседанието беше свързан с обсъждането и приемането на Инвестиционната програма за 2018г. на оператора – „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян

     По време на обсъждането беше повдигнат въпроса за цената на водата. Във връзка с това, инж.Николов уточни, че тенденциите към нейното покачване се определят от нарастващите инвестиции за водопреносна и канализационна система. Той отбеляза, че за страната в област Смолян цената на водата е сред най-ниските, като има само две области с по-ниска цена.

     Относно различията в размера на инвестициите във ВиК мрежата в отделните общини Славов уточни, че при така структурираните Европейски програми, по които са най-съществените инвестиции във ВиК мрежата, са ощетени агломерациите между 2 и 10, каквито са повечето общини в нашия регион. „Тук е мястото да кажа, че се обсъжда как инвестициите в тези агломерации да не изостават, дискутират се различни варианти, включително със съфинансиране от държавния бюджет.”

     За безпроблемното подсигуряването на населените места в област Смолян с вода, областният управител представи карта, съставена на база проучване на възможностите за най-рационално използване на язовир Пловдивци. Той уточни, че в краткосрочен план, водоемът ще осигури водоснабдяването за общините Мадан и Рудозем, а в дългосрочен съоръжението има капацитет да осигури вода и за по-отдалечените общини в региона (Златоград и Неделино), но това е свързано със сериозни допълнителни инвестиции.

   След гласуване и единодушното приемане на представената Инвестиционна програма за 2018г. на оператора – „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян, Славов закри заседанието.    

   Инвестиционната програма е на стойност 775 хил.лв. и средствата са разпределени пропорционално по общини, като са предвидени инвестиции в публично-държавна и общинска собственост. Инвестиционната програма ще покрие част от нуждите в региона, като за тяхното пълна обезпечаване ще се потърси допълнително финансиране.

   За повече информация можете да се запознаете с материалите за общото събрание на Асоциацията по ВиК на страницата на Областна администрация Смолян:

http://www.sm.government.bg/upload/files/Materiali_za_obshto_sabranie.pdf

Асоциацията по ВиК прие инвестиционната програма за 2018г. на „ВиК” ЕООД–Смолян

Под ръководството на областния управител Недялко Славов, в качеството му на председател на Асоциация по ВиК – Смолян, се проведе редовно общо събрание на Асоциацията в присъствието на 98.06% от членовете. От “Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Смолян присъстваха управителят инж. Мариян Николов, зам.-управителят инж. Костадин Тотев и гл.инж.Благой Сираков.Славов представи Отчет на бюджета и дейността за 2017г. на Асоциацията по ВиК. Той уточни, че основните разходи са свързани със заплати на персонала и задължителни осигурителни вноски, минимални са разходите за издръжка, свързани с поддръжка на техника, заплащане на консумативи, застраховки.

„През 2017 година приключихме с прехвърлянето на активите публично-държавна собственост, които бяха заведени в баланса на Областна администрация, и са предоставени за експлоатация на ВиК Дружеството. За целта са извършени съответните счетоводни операции и необходимите документи.”, отбеляза областния управител като част от дейността на Асоциацията през изминалата година.

 Управителят на “Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Смолян – инж. Мариян Николов представиотчет на направените инвестиции от оператора за 2017г.

  Беше обсъден и приет Проекта на бюджет на Асоциацията за 2018 г. на основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.

Последният разгледан въпрос по време на заседанието беше свързан с обсъждането и приемането на Инвестиционната програма за 2018г. на оператора – „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян

     По време на обсъждането беше повдигнат въпроса за цената на водата. Във връзка с това, инж.Николов уточни, че тенденциите към нейното покачване се определят от нарастващите инвестиции за водопреносна и канализационна система. Той отбеляза, че за страната в област Смолян цената на водата е сред най-ниските, като има само две области с по-ниска цена.

     Относно различията в размера на инвестициите във ВиК мрежата в отделните общини Славов уточни, че при така структурираните Европейски програми, по които са най-съществените инвестиции във ВиК мрежата, са ощетени агломерациите между 2 и 10, каквито са повечето общини в нашия регион. „Тук е мястото да кажа, че се обсъжда как инвестициите в тези агломерации да не изостават, дискутират се различни варианти, включително със съфинансиране от държавния бюджет.”

     За безпроблемното подсигуряването на населените места в област Смолян с вода, областният управител представи карта, съставена на база проучване на възможностите за най-рационално използване на язовир Пловдивци. Той уточни, че в краткосрочен план, водоемът ще осигури водоснабдяването за общините Мадан и Рудозем, а в дългосрочен съоръжението има капацитет да осигури вода и за по-отдалечените общини в региона (Златоград и Неделино), но това е свързано със сериозни допълнителни инвестиции.

   След гласуване и единодушното приемане на представената Инвестиционна програма за 2018г. на оператора – „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян, Славов закри заседанието.    

   Инвестиционната програма е на стойност 775 хил.лв. и средствата са разпределени пропорционално по общини, като са предвидени инвестиции в публично-държавна и общинска собственост. Инвестиционната програма ще покрие част от нуждите в региона, като за тяхното пълна обезпечаване ще се потърси допълнително финансиране.

   За повече информация можете да се запознаете с материалите за общото събрание на Асоциацията по ВиК на страницата на Областна администрация Смолян:

http://www.sm.government.bg/upload/files/Materiali_za_obshto_sabranie.pdf

Водата в Чепеларе не става за пиене  след  проливните дъждове
 
Качеството на питейната вода в Чепеларе е влошено и не отговоря на необходимите наредби за консумация от хората. Това алармират от ВиК – Смолян, според които причината за влошеното качество и замътване, което е в следствие на проливните дъждове през последните дни. Изворът на св.“Дух“, който захранва около 70 % от домакинствата в Чепеларе е карстов и при проливни дъждове нивото му се покачва. В следствие на това във водата попада пясък и почва, което замътва водата. „Уведомяваме гражданите на Чепеларе, че в ниска и средна зона, водата не отговаря за пиене по Наредба № 9. След нормализиране на показателите, ще бъде съобщено отново”, се казва в съобщението на ВиК – Смолян.
Домакинствата на този етап си купуват минерална вода за пиене.
"Имаме намерения да подсигурим пречиствателни филтри на водопровода, за да няма подобен проблем в бъдеще", коментира кметът на Община Чепеларе Славка Чакърова.
В детските градини и училищата също са уведомени за проблема и се ползва само минерална вода за пиене. Очакванията са до няколко дни водата да се избистри и отново да е годна за пиене.
Водата в Чепеларе не става за пиене  след  проливните дъждове
 
Качеството на питейната вода в Чепеларе е влошено и не отговоря на необходимите наредби за консумация от хората. Това алармират от ВиК – Смолян, според които причината за влошеното качество и замътване, което е в следствие на проливните дъждове през последните дни. Изворът на св.“Дух“, който захранва около 70 % от домакинствата в Чепеларе е карстов и при проливни дъждове нивото му се покачва. В следствие на това във водата попада пясък и почва, което замътва водата. „Уведомяваме гражданите на Чепеларе, че в ниска и средна зона, водата не отговаря за пиене по Наредба № 9. След нормализиране на показателите, ще бъде съобщено отново”, се казва в съобщението на ВиК – Смолян.
Домакинствата на този етап си купуват минерална вода за пиене.
"Имаме намерения да подсигурим пречиствателни филтри на водопровода, за да няма подобен проблем в бъдеще", коментира кметът на Община Чепеларе Славка Чакърова.
В детските градини и училищата също са уведомени за проблема и се ползва само минерална вода за пиене. Очакванията са до няколко дни водата да се избистри и отново да е годна за пиене.

Над  11 млн.лв. ще бъдат вложени изцяло във ВиК-системите в област Смолян

Първото общо събрание за тази година на Асоциацията по ВиК на обособена територия Смолян, обслужвана от „ВиК” ЕООД-Смолян, се проведе в областна администрация. На него присъстваха областният управител Недялко Славов, който е и председател на А ВиК-Смолян, заместник-областните управители Андриян Петров и Тодор Бозуков, Люба Тодорова – юридически консулт, изпълняващ функциите и на главен секретар на А ВиК-Смолян, кметове от общините в област Смолян или упълномощени от тях лица да ги представляват, като членове на Асоциацията, инж. Мариян Николов – управител на „ВиК” ЕООД-Смолян, както и експерти от Областна администрация Смолян.

    Областният управител Недялко Славов, откри заседанието и запозна членовете с дневния ред, съобщиха от пресцентъра. „Основен акцент и основна работа на Асоциацията през 2015 година беше подготовката и сключването на договора с „ВиК” ЕООД-Смолян, съгласно изискванията на законодателството. В тази връзка през 2015 година Асоциацията проведе редица консултативни работни срещи с експерти от общините, с МРРБ, с Комисията по енергийно и водно регулиране, с Министерство на околната среда и водите, с представители на оператора „ВиК” ЕООД-Смолян за обсъждане на текста на договора за поддръжка, стопанисване и експлоатация на ВиК-системите  и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги от оператора. Знаете, че този договор е едно постижение, с което се гордеем, и успех, както за Асоциацията, така и за област Смолян, тъй като ние сме първата Асоциация, която подписа такъв договор. С него, по силата на разпоредбите в договора, всички публични активи, съоръжения и системи се прехвърлят за стопанисване и поддържане от оператора „ВиК”ЕООД-Смолян. По смисъла на този договор операторът се задължава да направи инвестиции в размер на 11 250 000 лв, които ще бъдат вложени изцяло във ВиК-системите, което да доведе до повишаване качеството на водата. Сключеният договор дава възможност на оператора да бъде бенефициент и да кандидатства по ОП ”Околна среда” 2014-2020 и ОП „Развитие на селските райони” по мерките за обновяване на водоснабдителната инфраструктура.”, отбеляза в отчета за 2015 година областният управител Недялко Славов.

 След събранието на Асоциацията по ВиК, кметовете и представителите от общините в област Смолян се срещнаха  с ръководители на държавни служби в областта на социалните услуги, здравеопазване, образование, сигурност на населението, околна среда, гори и земеделие. Целта е да се установи сътрудничество между общинските управници, част от които са новоизбрани, и държавните институции, за да може да се провежда правилната политика в полза на населението във всяко населено място от региона и да бъдат облагодетелствани всички граждани на областта, както и общините да се възползват в максимална степен от европейските програми.