За трети път Общинският съвет в Смолян ще гласува поемането на временен безлихвен заем от Централния бюджет в размер на 3 950 000 лв

 


За трети път Общинският съвет в Смолян ще гласува поемането на временен безлихвен заем от Централния бюджет в размер на 3 950 000 лв. Това е и единствената точка в дневния ред на извънредната сесия на разпоредителния орган, която ще се проведе на 12 януари, петък, от 15.00 часа в сесийната зала на община Смолян. Тя е свикана на основание чл.23, ал.4, т.2 от ЗМСМА. По точката ще докладва председателят на групата общински съветници от ГЕРБ Ангел Безергянов.

Със съдържанието на докладната записка, може да се запознаете на следния линк: http://www.smolyan.bg/bg/menu/subcontent/2091

За трети път Общинският съвет в Смолян ще гласува поемането на временен безлихвен заем от Централния бюджет в размер на 3 950 000 лв

 


За трети път Общинският съвет в Смолян ще гласува поемането на временен безлихвен заем от Централния бюджет в размер на 3 950 000 лв. Това е и единствената точка в дневния ред на извънредната сесия на разпоредителния орган, която ще се проведе на 12 януари, петък, от 15.00 часа в сесийната зала на община Смолян. Тя е свикана на основание чл.23, ал.4, т.2 от ЗМСМА. По точката ще докладва председателят на групата общински съветници от ГЕРБ Ангел Безергянов.

Със съдържанието на докладната записка, може да се запознаете на следния линк: http://www.smolyan.bg/bg/menu/subcontent/2091

КРОС настояват за прозрачност и законосъобразност на решенията на Общинския съвет

 

Подкрепяме само конструктивни решения, които са в полза на града

Решенията на Общинският съвет трябва да бъдат легитимни и законосъобрани и това е причината председателят на групата на общинските съветници от КРОС Кирил Хаджихристев да поиска отлагане на сесията на 29 септември. Това казаха на пресконференция днес общинските съветници от КРОС на специална пресконференция.

На заседанието на ОбС миналия петък кметът Николай Мелемов е остъствал, като е упълномощил с обща заповед зам.-кмета Марияна Цекова. В заповедта липсва изрично упълномощаване за участието й в общинската сесия. Според съдебната практика от административните съдилища при липса на изрично упълномощаване зам. -кметът не ползва тези правомощия и решенията на ОбС могат да се бъдат обжалвани в съда и обявени за незаконосъобразни. Това е и причината от КРОС да поискат отлагане на сесията.

„Опитват се да ни вменят вина, която ние не носим, за стопиране работата на общината”, каза Кирил Асенов. „Напротив КРОС подкрепя и ще подкрепя всички решения, които са конструтивни и и са от полза на общината”.

В конкретния случай става въпрос за внесена от кмета докладната за ограничаване на транзитно преминаващите МПС през кв. Устово . Изградениятпрез 2016г. нов участък на околовръстен път на гр. Смолян за 20 мил. лева с цел извеждане на транзитния поток на товарни МПС с тегло 12,500 кг. от улиците на града.  Целта е да се намалят вредните въздействия върху хората  - шум, запрашеност, вредни емисии и намаляване на конфликтните точки, които са предпоставка за жертви или  пътно-транспортни произшествия.

Промяната на организацията на движение е само с препоръчителнада се ограничат, но не и да се спрат транзитно преминаващите. Тя няма за цел да затрудни бизнеса , който разполага с бази в индустриалната зона между кв. Устово и кв. Райково. В следствие на преминаващите товарни МПС се радрушава пътната настилка, а през зимния период се случва товарни автомобили да блокират движението. Поради това се налага изграждане на пешеходна връзка между центъра на квартала и жилищен квартал с население над 1000 човека. Изграждане на пешеходна пътека с изкуствена неравност.  Докладната е в следствие на с подписка с над 120 подписа на на граждани от кв. Устово.

Във връзка с писмо на граждани, че отлагайки сесията, КРОС блокират решения на съвета, от коалицията отговориха, че ще подкерепят всички точки, но когато е осигурена легитимност на заседанията. Например за маломерните паралелки за предучилишна възраст в с, Кутела и с. Виево ще предложат предварително изпълнение на решението, тъй като учебната година вече е започнала. Относно безвъзмезно предоставяне на помещение в Младежки дом на Спортен клуб "Фен 85" те изразяват положително становище за продължаване на договора с още 5 години. Въпросът е защо това се разгрежда в последния момент, след като договорът е изтекъл, поради мудното действие на общинска администрация.

На пресконконференцията стана ясно, че досега Фондация КРОС е направила дарения за обществени и културни дейности на стойност 17 000 лв. , като на всеки шест месеца прави отчет.

КРОС  ПРЕСЦЕНТЪР

 

КРОС настояват за прозрачност и законосъобразност на решенията на Общинския съвет

 

Подкрепяме само конструктивни решения, които са в полза на града

Решенията на Общинският съвет трябва да бъдат легитимни и законосъобрани и това е причината председателят на групата на общинските съветници от КРОС Кирил Хаджихристев да поиска отлагане на сесията на 29 септември. Това казаха на пресконференция днес общинските съветници от КРОС на специална пресконференция.

На заседанието на ОбС миналия петък кметът Николай Мелемов е остъствал, като е упълномощил с обща заповед зам.-кмета Марияна Цекова. В заповедта липсва изрично упълномощаване за участието й в общинската сесия. Според съдебната практика от административните съдилища при липса на изрично упълномощаване зам. -кметът не ползва тези правомощия и решенията на ОбС могат да се бъдат обжалвани в съда и обявени за незаконосъобразни. Това е и причината от КРОС да поискат отлагане на сесията.

„Опитват се да ни вменят вина, която ние не носим, за стопиране работата на общината”, каза Кирил Асенов. „Напротив КРОС подкрепя и ще подкрепя всички решения, които са конструтивни и и са от полза на общината”.

В конкретния случай става въпрос за внесена от кмета докладната за ограничаване на транзитно преминаващите МПС през кв. Устово . Изградениятпрез 2016г. нов участък на околовръстен път на гр. Смолян за 20 мил. лева с цел извеждане на транзитния поток на товарни МПС с тегло 12,500 кг. от улиците на града.  Целта е да се намалят вредните въздействия върху хората  - шум, запрашеност, вредни емисии и намаляване на конфликтните точки, които са предпоставка за жертви или  пътно-транспортни произшествия.

Промяната на организацията на движение е само с препоръчителнада се ограничат, но не и да се спрат транзитно преминаващите. Тя няма за цел да затрудни бизнеса , който разполага с бази в индустриалната зона между кв. Устово и кв. Райково. В следствие на преминаващите товарни МПС се радрушава пътната настилка, а през зимния период се случва товарни автомобили да блокират движението. Поради това се налага изграждане на пешеходна връзка между центъра на квартала и жилищен квартал с население над 1000 човека. Изграждане на пешеходна пътека с изкуствена неравност.  Докладната е в следствие на с подписка с над 120 подписа на на граждани от кв. Устово.

Във връзка с писмо на граждани, че отлагайки сесията, КРОС блокират решения на съвета, от коалицията отговориха, че ще подкерепят всички точки, но когато е осигурена легитимност на заседанията. Например за маломерните паралелки за предучилишна възраст в с, Кутела и с. Виево ще предложат предварително изпълнение на решението, тъй като учебната година вече е започнала. Относно безвъзмезно предоставяне на помещение в Младежки дом на Спортен клуб "Фен 85" те изразяват положително становище за продължаване на договора с още 5 години. Въпросът е защо това се разгрежда в последния момент, след като договорът е изтекъл, поради мудното действие на общинска администрация.

На пресконконференцията стана ясно, че досега Фондация КРОС е направила дарения за обществени и културни дейности на стойност 17 000 лв. , като на всеки шест месеца прави отчет.

КРОС  ПРЕСЦЕНТЪР

Кметът на Златоград представи Програмата си за управление до 2019 г. пред общинските съветници

 

Пред общинските съветници и гражданите, присъстващи на редовното заседание на Общински съвет, кметът Янчев представи Програмата си за управление през следващите четири години, съобщиха от пресцентъра. Градоначалникът заяви, че ще положи „всички усилия за това мандат 2015-2019 да бъде мандат на социалната стабилизация и добрите възможности за развитие на всеки, избрал Община Златоград за свое място за живеене”.
Програмата за управление на Община Златоград до 2019 година съсредоточава административен, финансов, технически ресурс за инвестиционни дейности с голям социален ефект, водещ до икономическа стабилност и възможност за прилагане на гъвкава политика по отношение на задържане на местното население и привличане на нови инвестиции. В пограмата си Кметът Янчев акцентира върху няколко основни момента, особено важни за развитието на Община Златоград, които бяха част и от предизборната му платформа:
• Реформа в общинското здравеопазване с ясна стратегия за осигуряване на качествени здравни услуги; 
• Реформа в общинската образователна система, съобразно потребностите на местното население;
• Реформа в областта на опазване на околната среда и ВиК сектора; 
• Активна стратегия по отношение на привличането на нови инвестиции и стабилизиране на местната икономика чрез изграждане на активна Местна инициативна група с териториално балансирана местна стратегия за развитие; 
• Популяризиране на туристическа дестинация Златоград извън пределите на България; 
• Привличане на интереса на водещи фактори за развитието на спортен туризъм и разбира се, реализиране на приоритета ни – балнеология. 

Основните направления, върху които ще се работи през следващите четири години обхващат всички сфери на обществения живот. Подробно описани са в приложената програма.

 

Реформаторите оспорват избора на общински съветници в Смолян

 

 

Реформаторският блок оспорва избора за общински съветници в Смолян. В Административния съд е образувано дело по жалба на кандидатите за съветници Сафидин Чикуртев, Артур Сулинаджиев и Дима Коруева срещу решението на Общинска избирателна комисия в Смолян за определяне състава на Общинския съвет.

Оспорваме избора, тъй като не ни достигнаха два гласа, за да имаме представител в общинския съвет“, коментира Сафидин Чикуртев. Според него, те имат сигнали от доста членове и застъпници в комисиите, че има съмнения в процедурата, по която са определяни недействителните бюлетини. За община Смолян, те надхвърлят 2000. Представителите на Реформаторите искат повторно преброяване на бюлетините.

Аз лично имам 160 преференции, и ако трябва някой от нас да влиза в Общинския съвет, това съм аз. Искаме съда да определи, дали имаме основание или не. Ще приемем изцяло неговото решение“, категоричен бе Чикуртев. Делото предстои да бъде насрочено и разгледано в 7-дневен срок.

Преди два дни е образувано и административно дело по жалба на "Коалиция за Община Баните". То касае изборните резултати за кмет на община Баните, където на балотаж с минимална разлика в гласовете се явиха Милен Белчев (ГЕРБ) и Велин Фиданов МК "Коалиция за Община Баните", като разликата в гласовете беше незначителна. Според твърденията в жалбата са били допуснати масови нарушения на избирателния процес в секцията в село Оряховец.

Жалби има и за изборите за общински съветници в Девин и Чепеларе.

Кандидатите за общински съветници от местна коалиция "Народ" Живко  Чепишев и Здравко Чепишев обжалват изборните резултати в секциите Девин и селата Беден, Брезе, Грохотно, Гьоврен, Триград, Жребчево, Кестен, Лясково, Михалково, Селча, Стоманево, Осиково и Чуреково.

След изборите в Челепаре има и жалба от кандидата за общински съветник от листата на ПП "Движение 21" Костадин Петков. Насочена е срещу решението, според което няма избран общински съветник от листата.  Движението на Татяна Дончева събра в Чепеларе 263 действителни гласа и 12 недействителни бюлетина при необходими 267 за едно място за общински съветник. Жалбата е насочена именно срещу тези 12 недействителни гласа.

"Като изключим въпроса за увеличения брой жалби на тези избори в сравнение с минали години, тези дела поставят един много интересен въпрос в контекста на случайното разпределение на делата", коментира председателят на съда Игнат Колчев. Според него, съкратените срокове за разглеждане на тези дела, съчетани със системата за случайно разпределение на делата, предполагат невъзможност за спазване на закона от гледна точка на срок, в случай, че две дела с обем на доказателствата подобни на настоящото дело бъдат възложени на един и същи докладчик.

 Източник: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1526123

 

Общинският съвет в Смолян гласува вот на недоверие към кмета на общината Николай Мелемов

Общинският съвет в Смолян гласува вот на недоверие към кмета на общината Николай Мелемов. Това заяви след последното заседание на местния парламент ръководителят на групата общински съветници от БСП адвокат Милко Гавазов. Той подчерта, че против предлоОбщинският съвет в Смолян гласува вот на недоверие към кмета на общината Николай Мелемовженията на кмета са гласували представители на всички партии, включително и от неговата – ГЕРБ.  Гавазов благодари на всички съветници, които с вота си са спасили жителите на община Смолян да плащат с 30 % по-висока такса за битови отпадъци с данъците си. „С предложената план-сметка за 2014 година, без да конкретизира причините, ръководството на местната администрация направи опит да увеличи данъчната тежест на местните физически и юридически лица с 30 %“, посочи адвокат Гавазов.  Съветниците на БСП са категорични, че няма никакви основания за драстичното увеличение на таксата за смет, което се сподели и от останалите членове на съвета. „Няма как при намаляващото население на общината, замрелия бизнес и тоталното обедняване на хората да има обективни причини за увеличаване на разходите за сметосъбиране, както се опита да обясни кмета и неговият икономически съветник Вера Аръчкова“, е становището на социалистите, които видяха опит чрез общи обяснения и липса на конкретни данни да се заблудят съветниците.

От Левицата припомниха, че популистки кметът Мелемов е обещал намаление на данъците и таксите в общината в предизборната си кампания през 2011г. „Незначителното намаление, което се прие, се отрази върху състоянието на уличната мрежа, която втора година е в окаяно състояние. По-ниската такса смет, кметът постигна  след договорка с фирмата по чистота да не индексира цените на услугата спрямо минималната работна заплата. Това значи, че постигнатото за една година минималното намаление сега ще се върне като бумеранг за населението, тъй като кмета поиска близо 1 млн.лв. повече за такса смет от хората“, категорични са от левицата.

Гавазов нарече успех на общинските съветници и решението да не се подкрепи предложението за поставяне на преместваеми търговски обекти в Пампорово и Смолян на известната фирма „Табак маркет“ АД, в които преимуществено да се продават цигари и алкохол.  Несъгласие с направеното предложение беше направено и от представители на местния бизнес, които изтъкнаха, че с това си създават непреодолими пречки за тях и се стимулират чужди монополи.

Във връзка с предложението за попълване състава на Постоянните комисии възникна сериозен спор относно присъствието на заседанията на тези комисии. Председателят на Общинския съвет Филип Топов се обърна с апел към своите колеги да присъстват на тези заседания, което предизвика бурна реакция от ръководителя на групата на БСП Милко Гавазов, който изтъкна, че единствената причина за нежеланието на общинските съветници да присъстват на тези заседания са управленческите гафове от страна на кмета, общинската администрация и председателя на Общинския съвет. В предходните мандати не сме имали нито едно провалено заседание на Постоянните комисии, а сега и техните председатели, които са от ГЕРБ не присъстват.

БСП- област Смолян