Пловдивският университет ще приеме отличниците в Национално състезание по БЕЛ през февруари

 

"Драги зрелостници, можете да станете студенти още през февруари 2018!" С този призив се обръщат към бъдещите абитуриенти от Филологическия факултет на ПУ "Паисий Хилендарски". Приемът ще  стане факт за тези, които участват в предстоящото Национално състезание по български език и литература за зрелостници и получат отлична оценка. Те ще могат да избират между следните специалности:

- българска филология

- славистика

- български език и китайски език

- български език и руски език

- български език и френски език

- български език и италиански език

- български език и новогръцки език

- български език и турски език

- български език и история

- български език и испански език

- български език и немски език

- български език и гражданско образование

 

Състезанието ще се проведе в сградите на ПУ (залите ще бъдат допълнително уточнени) и ще продължи 3 астрономически часа. Форматът му ще бъде много близък до държавния зрелостен изпит (примерни задачи можете да видите ТУК).

Участието в състезанието е напълно БЕЗПЛАТНО. В деня на провеждането му кандидатите трябва да носят само личната си карта. Те ще работят по два равнопоставени модула – езиков и литературен. Оценяването ще става по точкова система, а резултатите ще се приравнят към шестобалната система. При кандидатстване в някоя от изброените по-горе специалности, получената отлична оценка от състезанието ще е актуална и няма да зависи от оценката, която ще получи зрелостникът на матурата (стига тя да е положителна). В рамките до 10 дни след провеждането резултатите ще бъдат обявени на сайта на Филологическия факултет.

Желаещите да се включат в състезанието трябва да попълнят следната форма за регистрация ТУК. Срокът за регистриране е 30 януари, включително. Списъкът с регистрираните участници и разпределението им по зали ще бъде обявен на 1 февруари.

Пловдивският университет ще приеме отличниците в Национално състезание по БЕЛ през февруари

 

"Драги зрелостници, можете да станете студенти още през февруари 2018!" С този призив се обръщат към бъдещите абитуриенти от Филологическия факултет на ПУ "Паисий Хилендарски". Приемът ще  стане факт за тези, които участват в предстоящото Национално състезание по български език и литература за зрелостници и получат отлична оценка. Те ще могат да избират между следните специалности:

- българска филология

- славистика

- български език и китайски език

- български език и руски език

- български език и френски език

- български език и италиански език

- български език и новогръцки език

- български език и турски език

- български език и история

- български език и испански език

- български език и немски език

- български език и гражданско образование

 

Състезанието ще се проведе в сградите на ПУ (залите ще бъдат допълнително уточнени) и ще продължи 3 астрономически часа. Форматът му ще бъде много близък до държавния зрелостен изпит (примерни задачи можете да видите ТУК).

Участието в състезанието е напълно БЕЗПЛАТНО. В деня на провеждането му кандидатите трябва да носят само личната си карта. Те ще работят по два равнопоставени модула – езиков и литературен. Оценяването ще става по точкова система, а резултатите ще се приравнят към шестобалната система. При кандидатстване в някоя от изброените по-горе специалности, получената отлична оценка от състезанието ще е актуална и няма да зависи от оценката, която ще получи зрелостникът на матурата (стига тя да е положителна). В рамките до 10 дни след провеждането резултатите ще бъдат обявени на сайта на Филологическия факултет.

Желаещите да се включат в състезанието трябва да попълнят следната форма за регистрация ТУК. Срокът за регистриране е 30 януари, включително. Списъкът с регистрираните участници и разпределението им по зали ще бъде обявен на 1 февруари.

Покана
 
 
Филиалът на ПУ "Паисий Хилендарски" в Смолян кани на публична академична лекция на тема "Физическото развитие и телесна охраненост на съвременното младо поколение  от смолянски регион-състояние и тенденции". Лектор ще бъде доц.д-р Силвия Младенова. Лекцията ще бъде днес от 17,30 часа в 44 Аудиториа на филиаба на ПУ- Смолян.

Филологическият факултет на ПУ организира  „Паисиеви четения 2015”

 

Ежегодната научна конференция на Филологическия факултет, която носи името на патрона на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, ще се проведе в Ректората на висшето училище от утре, 30 до 31 октомври 2015 година. В конференцията ще вземат участие 170 учени от 15 страни.  Научните резултати на участниците ще бъдат представени на Кръгла маса и по специализирани секции.

Кръглата маса на тема „Българският език в балкански и славянски контекст (Предвъзраждане и Възраждане)" е организирана от проф. д.ф.н. Диана Иванова. „Когато става дума за българистични изследвания, които се създават в България от български българисти, говорим за стратегически важни изследвания, чрез които се отстояват езиковият, културният и духовният суверенитет на нацията. Чрез тези изследвания се отстоява и българската идентичност на картата на Европа и света. В епохата на пренаписване на истории и на подмяна на ценности и идентичности изследванията у нас в областта на езиците, литературите и културите са национален капитал, от който може да зависи сигурността на обществото и неговото бъдеще. В този смисъл  освен иновативен добавяме и стратегически важен елемент в изследванията, в които факултетът участва“, обясни председателят на организационния комитет и зам.-декан на Филологическия факултет доц. д-р Петя Бъркалова.

В програмата на Паисиевите четения обособените секции са тип микроконференции с различен фокус: „Белетристиката в модерните времена – повторение, сътворение и приложност“; „Славистика“ – посветена на 20 години от откриването на профил “Сръбски и хърватски език“; „Руски език, литература, култура“; „Иновативни методически стратегии в обучението по български език и литература“; „Актуални проблеми на съвременния български език“; „Романистика и германистика“, „Испанистика“; „Език, лингвистика и технологии“; „Литература, култура, технологии“.

Филологическият факултет е  инициирал  удостояването на  видния българист проф. д.ф.н. Борис Юстинович Норман от Беларуския държавен университет в Минск с почетното звание Доктор хонорис кауза на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. В рамките на конференцията, веднага след откриването на 30 октомври 2015 година от 10:30 часа, ще се състои и тържествената церемония по връчването му. Проф. Норман е специалист с изключително широк профил и освен в областта на българистиката е автор на задълбочени изследвания  и в областта на теоретичната лингвистика, психолингвистиката, социолингвистиката, прагматиката, когнитивната лингвистика. Има повече от 400 публикации, сред които над 20 монографии.

Академичното слово на  проф. Норман е със заглавие „Съветската и постсъветската българистика – търсения и резултати“, а  пленарният му доклад ще е на тема „Прагматичен аспект на граматичните категории в българския език“.  Пленарен доклад върху теорията за функционално-семантичните езикови  полета ще изнесе и създателят на Пловдивската езиковедска школа проф. д.ф.н. Иван Куцаров.

Катедрата по славистика, съвместно с Чешкия център – София, организира изложба, посветена на 600 години от смъртта на Ян Хус – личността, която със саможертвена всеотдайност промени духовната карта на Европа. Изложбата, която съдържа уникални исторически свидетелства, достъпни за първи път у нас, ще бъде открита на 30 октомври в 13:30 часа в Университетска библиотека.

В програмата на „Паисиеви четения 2015“ са предвидени и премиери на четири книги: „Да (пре)откриваш думите“ – юбилеен сборник в чест на проф. д.ф.н. Вера Маровска; „Славистиката – пътища и перспективи“ – юбилеен сборник в чест на проф. Иванка Гугуланова; книгата на проф. д.ф.н.          Иван Куцаров – „Световните форуми на славянската филология“; и посмъртно издадената монография на д-р Иванка Гайдаджиева – „Местните имена в Западна (Беломорска) Тракия“.

Студентите са подготвили фотоизложба със снимки от теренни експедиции в памет на  любимата преподавателка и вдъхновителка д-р Иванка Гайдаджиева  под надслов  „По стъпките на спомените“.

Макар и разделени в секции, пловдивските филолози, заедно с участници от други български университети и институти към БАН, заедно с чуждестранните  учени, говорят за едно – за човешката природа на Човека. Координатната система на включените в програмата изследвания може да бъде представена в четири посоки: 1. Изследвания на вътрешната индивидуална природа на човека през призмата на литературите: човешките усещания, възприятия, импулси, емоции, символи, понятия, визии; 2. Изследвания на външната индивидуална природа на човека през призмата на културите: митични култури, рационални култури, екзистенциални; 3. Изследвания на вътрешната колективна природа на човека през призмата на лингвистиката и когнитивните науки: езиково съзнание, език и менталност, езикова активност и езикова компетентност; 4. Изследвания на външната колективна природа на човека през призмата на социолингвистиката и социокултурните модули на литературознанието:  човекът в империите, човекът в националната държава, човекът и неговата визия за човечеството.

Конкурс за есе дава възможност за прием в специалност „Етнология“ на ПУ

Крайният срок за участие е 31 януари 2016 г., съревнованието е за дванадесетокласници

Конкурс за есе ще даде възможност на кандидат-студентите да запишат бакалавърската програма „Етнология“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. При получаване на отлична оценка конкурсът замества кандидатстудентския изпит. Тази година темата е: „Опознай миналото, за да разбереш настоящето!“.
Организатор на конкурса е Катедра „Етнология“ към Философско-историческия факултет на Пловдивския университет със съдействието на Регионалния инспекторат по образованието – Пловдив. В съревнованието могат да се включат дванадесетокласници с изявени интереси в областта на краезнанието, литературата, историята, етнографията, туризма и културното наследство.

Целта на конкурса е да поощри интересите към българското културно наследство, а основната му задача е да стимулира творческия и изследователски дух на младите хора. „Опознай миналото, за да разбереш настоящето“ е тема, която ще допринесе за съхраняване на националната ни идентичност в пъстрото семейство на европейските народи, както и да предложи път за връзка между поколенията, коментират от факултета.

Конкурсът дава възможност на младите хора да изследват самостоятелно някои важни елементи на културата и културното наследство, като се опитат да прехвърлят мост между миналото и настоящето. Чрез своите проучвания участниците ще имат възможност да общуват с носителите на културната памет, да потърсят отговори на някои любопитни въпроси, свързани с миналото на техните родители и близки.

Организаторите на конкурса дават възможност на участниците да изберат между провеждане на самостоятелно проучване или подготовка на есе по зададена тема. Самостоятелното проучване може да бъде изготвено по предпочитана от две теми: „Празници, храна и обреди в българската култура в миналото и днес“ или „Местата за (любовни) срещи в миналото и днес“. Участниците, избрали есе, ще пишат по темата „Чуждите празници в българската съвременност – необходимост, подражание или...“

Повече информация за регламента на конкурса е достъпна на http://logos.uni-plovdiv.net/en/. Участниците могат да бъдат консултирани и лично от преподавателите в Катедра „Етнология“ на Философско-историческия факултет на адрес: Пловдив, ул. „Костаки Пеев“ №21, ет. 4.  

Материалите се изпращат не по-късно от 31 януари 2016 година на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Получилите отлични оценки ще имат възможност да запишат бакалавърска програма „Етнология“ във Философско-историческия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ през академичната 2016/2017 година, тъй като конкурсът замества полагането на кандидатстудентски изпит.

Откриха новата академична година във Филиала на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” в Смолян

 

Филиалът на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” в Смолян тържествено откри днес новата академична 2014/2015 година. Тържеството се състоя в Академичната зала на Филиала и започна с химна на Репулика България, последван от химна на Академичната общност, съобщиха от областна управа. Академично слово произнесе доц. д-р Елена Николова, която пожела успешна и удовлетворяваща за всички нова академична година. Тя посъветва първокурсниците следвайки своя път, да бъдат търпеливи и постоянни, да бъдат вдъхновени в начинанията си, да вървят уверено към целите си и само така ще постигнат вътрешно удовлетворение. Доц. Николова сърдечно поздрави всички студенти и напомни, че сега е моментът те да трупат знания и умения, за да се подготвят отговорно за бъдещето си. „Нека новата учебна година започне с надеждата, че ще бъде по-добра от предишната. Да си пожелаем здраве и сили, за да посрещаме и отговаряме достойно на предизвикателствата, удовлетвореност от постигнатото, но и непрестанно търсене на нови академични хоризонти” каза още доц. д-р Елена Николова.

Тържествено слово към петдесет и третия поред випуск произнесе и директора на Филиала на ПУ „Паисий Хилендарски”проф. д-р Евгения Иванова. В словото си тя изтъкна мястото на Пловдивски университет като водеща културна, образователна и научна институция в Южна България, както и като втори по големина в странта класически университет. Днес ПУ качествено обучава 20 000 студенти по природни, хуманитарни, обществени и икономически науки в своите 9 факултета, 2 филиала, 1 департамент и 1 колеж. Университета има официално институционална акредитация с отлична оценка от 2011 г. и акредитации по всички направления, което позволява да провежда обучения във всички образователни степени. Към настоящият етап в университета се осъществява обучение по 28 акредитирани професионални направления в над 100 бакалавърски специалности и над 120 магистърски програми. Работят над 900 висококвалифицирани преподаватели, от които 84 професори и 205 доценти.

Приветствия поднесоха още кмета на община Смолян Николай Мелемов и началника на РИО на МОН-Смолян Иван Муцевски. Г-н Муцевски официално връчи на ръководството, в лицето на проф. Иванова, свидетелство за професионална признателност за големия принос на Филиала в развититето на Смолянска област. Председателят на Ротари клуб- Смолян Стоил Василев също приветства първокурсниците като заяви, че клуба определя за поредна десета  година стипендия в размер на 1000 лв. и няколко поощрителни такива за ІІ, ІІІ и ІV курс студенти.

 Поздравителни адреси и цветя бяха поднесени от СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ГПЧЕ „Иван Вазов” и СОУ „Отец Паисий”.

Програма „Еразъм” осигурява 4-месечно обучение в чужбина

 

Общо 11 студенти и 8 преподаватели от Филиала на Пловдивския университет в Смолян ще могат да се възползват от възможностите, които дава Програма „Еразъм”. Това стана ясно на провелата се във Филиала информационна среща, на която университетският координатор по програмата доц. дфн Елена Николова представи студентските мобилности, предвидени за втория семестър на академичната 2013/2014 година. На базата на сключени договори между Филиала на ПУ „Паисий Хилендарски” в Смолян и четири висши училища – Университета в Залцбург, Демокритовия университет в Комотини, Университет „Мария Кюри-Склодовска” в Люблин и Тракийския университет в Одрин, български студенти ще могат да заминат за Австрия, Гърция, Полша и Турция. Там те ще се обучават в рамките на четири месеца в областта на педагогиката, съвременни езици на ЕС, бизнес администрация, туризъм. Студентите ще имат лекционни курсове, а положените от тях изпити ще се признават в България. Затова едно от основните изисквания към кандидатите е да владеят много добре езика, на който ще се осъществи обучението в приемащата страна.

Във всеки един от чуждите университети студентите по Програма „Еразъм” са много добре приети, осигурява им се общежитие, а отпуснатата по програмата субсидия покрива голяма част от разходите им.

Срокът за кандидатстване е различен за различните университети – за Полша е 30 октомври т.г., за Турция – 10 декември т.г., за Австрия – 31 декември т.г. В края на октомври ще стане ясно и дали има останали незаети места от другите факултети на Пловдивския университет, за които също ще може да се кандидатства, каза още доц. Николова.

Във всеки един от четирите чуждестранни университета през втория семестър ще отидат и по двама преподаватели от Филиал - Смолян. Там те ще водят лекционни курсове в рамките на една седмица.

Програма „Еразъм” ще продължи и през следващите пет години, като за студентската и преподавателска мобилност отново ще бъдат сключени договори с чуждестранни университети, допълни още доц. Елена Николова.

Продължава студентската и преподавателска мобилност по Програма „Еразъм”

 

През академичната 2013/2014 година във Филиала на Пловдивския университет в Смолян ще продължи работата по Програма „Еразъм” - един от най-мащабните и успешни образователни проекти на Европейската общност за сътрудничество в областта на висшето образование. Програмата дава възможност на български студенти да осъществят период на обучение между 3 и 12 месеца в друга европейска държава, което значително разширява техните академични, езикови, социални и културни компетенции. Освен това се предоставя възможност на български учени да четат лекции в световно признати европейски университети и по този начин да поддържат актуално и конкурентно равнището на своите професионални компетентности, както и да си осигурят една продължаваща квалификация. Обменът на студенти и преподаватели се осъществява на базата на сключени договори с висши училища в Европа.

Филиалът на Пловдивския университет в Смолян е започнал работа по програма „Еразъм” още през 2005 година. Най-напред е сключен договор с полския университет „Мария Кюри-Склодовска” в Люблин. След това са подписани договори с университета в Комотини – Гърция и с Тракийския университет в Одрин – Турция. От две години има договор и с университета в Залцбург – Австрия. Това са четирите учебни заведения, където ще бъдат приети за обучение студенти от Филиал – Смолян през втория семестър на академичната година, съобщи университетския координатор по Програма „Еразъм” доц. дфн Елена Николова. Обявените места са 2 за Австрия, 3 за Гърция, 3 за Полша и 3 за Турция, а срокът на обучение е по 4 месеца. За тях могат да кандидатстват всички студенти на ПУ – Филиал Смолян, независимо дали са в редовна или задочна форма, стига да отговарят на няколко задължителни изисквания – обучаващите се за бакалаври да не са първокурсници, да не са осъществили мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм” в предходни години, да имат минимален среден успех от следването до момента „добър 4.0” и да владеят много добре езика, на който ще се осъществи обучението в приемащата държава. Студентските мобилности се финансират със субсидия, която е различна за различните университети и покрива в общи линии разходите по престоя, допълни доц. Николова. С четирите чуждестранни университета ще се осъществи и преподавателска мобилност, като обикновено пътуват  двама преподаватели, които в рамките на една седмица изнасят лекции.

Много повече подробности за възможностите, които се предлагат по програма „Еразъм”, ще бъдат дадени на предстоящата на 17 октомври информационна среща, организирана от Студентския съвет на ПУ „Паисий Хилендарски”, Филиал – Смолян.