Нови факти от архивите: Просветно дело в Широка лъка е  имало още преди 200 години

Те се навършват през настоящата 2018 година 

IMG 20180112 101454

Просветно дело в Широка лъка имало още преди 200 години, а не както бе известно до сега –от 185 години. За това свидетелстват новооткрити документи и факти от архивите. Водени от разкази на стари учители  и бивши кметове,че  началото е поставено много преди 1832-ра година,  директорът на Основното училище Маруся Бочукова и кметът на Широка лъка Васил Седянков, започнали да издирват нови факти, за които били убедени, че ще променят историята на селото.

„В неговата книга проф. Радичев пише следното : Имайки предвид написаното от Георги Узунски в книгата за Широка лъка, че неговият баща свещеноиконом Никола Узунски е учил четмо и писмо при първия учител в Широка лъка Костадин  Шоко, стигам до извода, че това е станало приблизително през 1820 г. или дори преди това и че първият широколъшки учител най-вероятно е Костадин Василев Шоко, а не както досега се смяташе Атанас Григоров. Ние знаехме досега, че Атанас Григоров е събрал децата 1832 г. в частна къща Паламарчовската къща. В последвал разговор с г-н Радичев той каза: Много те моля, порови се в архива, трябва да има някакви архивни доказателства за това и те наистина се откриха!“, сподели Маруся  Бочукова. Директорката на училището започнала да издирва документи в Държавен архив-Смолян.

„Още първия ден попаднах на много интересна находка, която по неоспорим начин доказва това, което подозирахме.

Това е от архива на Стефан Илиев Калайджиев - историк от 1911-1990 г. Той е преписвал от други документи, събирал е. Широка лъка има невероятно богат архив, доста добре съхранен:

„ 1811 г. в Широка лъка дошло едно бедно, услужливо, пъргаво  и весело дете и винаги намирало и работа, и храна, и всичко, което пожелае. Това момче се е наричало Костадин  Василев, наречен  Шоко. Роден е бил на 15 март 1798 в село Югово, откъдето избягал. Той имал наклонност да учи, но нямало кой да го прати да следва“.  И така общината се спира на  него  и го праща в Пловдивска гръцка гимназия през 1814 г. на общински разноски да следва. След 4-годишно следване той се връща в Широка лъка и се условил за учител. Събрал дребните деца и започнал да учителствува, допълва Бочуова.

В друг  документ  също се потвърждават новите  факти:  

„Згуро чорбаджи след като видял от Шоковото даскалуване, че е по-добре децата да се прибират в училището, отколкото да правят пакости по градините, да учат, за да им е льосно сетня, оти от будаллък прокопсия нема, а от учене зарар нема, има само файдо".

По-нататък пише как идва Атанас Григоров, който досега се смяташе за първия учител в Широка лъка.  Всъщност той е грък, той се казва Атанасаки  Григориадис. Згуро чорбаджи го води от Устово тук. По-късно той става свещеник, по-късно зет на този Згуро чорбаджи, който по това време е кмет, каза още Бочукова .

След като отрили тези факти от архива, от Широка лъка изратили писмо до  Националния музей на образованието в Габрово, който е  под егидата на МОН. Само тази институция може да потвърди коя е годината.  И писмото се върнало с чаканият отговор : „Въз основа на изпратена от вас историческа справка и направена от нас проверка, потвърждаваме, че просветно дело във вашето училище съществува от 1818 г., но за година на откриване на училището се приема 1864 г.  Това ви дава право през 2018 г. да чествате 200 години просветно дело“.

Кметът на Широка лъка заяви, че  за  всички жители на селото това е голяма новина и ще бъде отбелязана подобаващо. Предстои учредяването на Инициативен комитет за честване на годишнината, като най-вероятно за патрон ще бъде поканен премиерът Бойко Борисов. В него ще бъдат включени  депутатите, образователният министър, кметът на общината и палитра от общественици.

Нови факти от архивите: Просветно дело в Широка лъка е  имало още преди 200 години

Те се навършват през настоящата 2018 година 

IMG 20180112 101454

Просветно дело в Широка лъка имало още преди 200 години, а не както бе известно до сега –от 185 години. За това свидетелстват новооткрити документи и факти от архивите. Водени от разкази на стари учители  и бивши кметове,че  началото е поставено много преди 1832-ра година,  директорът на Основното училище Маруся Бочукова и кметът на Широка лъка Васил Седянков, започнали да издирват нови факти, за които били убедени, че ще променят историята на селото.

„В неговата книга проф. Радичев пише следното : Имайки предвид написаното от Георги Узунски в книгата за Широка лъка, че неговият баща свещеноиконом Никола Узунски е учил четмо и писмо при първия учител в Широка лъка Костадин  Шоко, стигам до извода, че това е станало приблизително през 1820 г. или дори преди това и че първият широколъшки учител най-вероятно е Костадин Василев Шоко, а не както досега се смяташе Атанас Григоров. Ние знаехме досега, че Атанас Григоров е събрал децата 1832 г. в частна къща Паламарчовската къща. В последвал разговор с г-н Радичев той каза: Много те моля, порови се в архива, трябва да има някакви архивни доказателства за това и те наистина се откриха!“, сподели Маруся  Бочукова. Директорката на училището започнала да издирва документи в Държавен архив-Смолян.

„Още първия ден попаднах на много интересна находка, която по неоспорим начин доказва това, което подозирахме.

Това е от архива на Стефан Илиев Калайджиев - историк от 1911-1990 г. Той е преписвал от други документи, събирал е. Широка лъка има невероятно богат архив, доста добре съхранен:

„ 1811 г. в Широка лъка дошло едно бедно, услужливо, пъргаво  и весело дете и винаги намирало и работа, и храна, и всичко, което пожелае. Това момче се е наричало Костадин  Василев, наречен  Шоко. Роден е бил на 15 март 1798 в село Югово, откъдето избягал. Той имал наклонност да учи, но нямало кой да го прати да следва“.  И така общината се спира на  него  и го праща в Пловдивска гръцка гимназия през 1814 г. на общински разноски да следва. След 4-годишно следване той се връща в Широка лъка и се условил за учител. Събрал дребните деца и започнал да учителствува, допълва Бочуова.

В друг  документ  също се потвърждават новите  факти:  

„Згуро чорбаджи след като видял от Шоковото даскалуване, че е по-добре децата да се прибират в училището, отколкото да правят пакости по градините, да учат, за да им е льосно сетня, оти от будаллък прокопсия нема, а от учене зарар нема, има само файдо".

По-нататък пише как идва Атанас Григоров, който досега се смяташе за първия учител в Широка лъка.  Всъщност той е грък, той се казва Атанасаки  Григориадис. Згуро чорбаджи го води от Устово тук. По-късно той става свещеник, по-късно зет на този Згуро чорбаджи, който по това време е кмет, каза още Бочукова .

След като отрили тези факти от архива, от Широка лъка изратили писмо до  Националния музей на образованието в Габрово, който е  под егидата на МОН. Само тази институция може да потвърди коя е годината.  И писмото се върнало с чаканият отговор : „Въз основа на изпратена от вас историческа справка и направена от нас проверка, потвърждаваме, че просветно дело във вашето училище съществува от 1818 г., но за година на откриване на училището се приема 1864 г.  Това ви дава право през 2018 г. да чествате 200 години просветно дело“.

Кметът на Широка лъка заяви, че  за  всички жители на селото това е голяма новина и ще бъде отбелязана подобаващо. Предстои учредяването на Инициативен комитет за честване на годишнината, като най-вероятно за патрон ще бъде поканен премиерът Бойко Борисов. В него ще бъдат включени  депутатите, образователният министър, кметът на общината и палитра от общественици.