Здравните инспектори отново на протест

 

Служители от Регионалните здравни инспекции в страната, подкрепени от синдикалните структури по места, излизат на  национален протест на 23 април  в София.

Справедливо и достойно заплащане на труда и за провеждане на структурни реформи, са част от исканията на служителите. Основните искания в петицията, която ще бъде внесена в Министерство на здравеопазването, са  създаване на Класификатор на длъжностите за работещите в системата на РЗИ,  промяна на индивидуалните основни месечни заплати и начина за оценяване работата на служителите, по-добра кадрова обезпеченост и структурни промени, които да отговарят на специфичните функции на системата, съпроводени с намаляване на ръководния състав.

Същият ден в Министерски съвет ще бъде внесено писмо с подписите на служители от 20 регионални здравни инспекции с искания за промяна в наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. Според неговият автор -старши експертът в РЗИ – Смолян Светлана Стефанова, сегашната система за заплащане не само че не допринася за осигуряване на равно възнаграждение за еднакъв или равностоен труд, но и не мотивира служителите, поради финансовите ограничения, съпровождащи нейното въвеждане и пожелателния характер на текстовете за допълнителни възнаграждения за постигнати резултати. Настоява се за бързи и адекватни мерки за унифициране правилата за определяне заплатите на държавните служители, така че да се изкорени несправедливото определяне на трудовото възнаграждение, съществуващо към настоящия момент не само в системата на РЗИ, а и в други структури на държавната администрация.

Настояват също представители на РЗИ да вземат участие в работната група за обсъждане на промените в Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация.

Служителите на Здравните инспекции, които няма да могат да пътуват до София, ще подкрепят своите колеги със символичен протест пред инспекциите по места.

 

Здравните инспектори отново на протест

 

Служители от Регионалните здравни инспекции в страната, подкрепени от синдикалните структури по места, излизат на  национален протест на 23 април  в София.

Справедливо и достойно заплащане на труда и за провеждане на структурни реформи, са част от исканията на служителите. Основните искания в петицията, която ще бъде внесена в Министерство на здравеопазването, са  създаване на Класификатор на длъжностите за работещите в системата на РЗИ,  промяна на индивидуалните основни месечни заплати и начина за оценяване работата на служителите, по-добра кадрова обезпеченост и структурни промени, които да отговарят на специфичните функции на системата, съпроводени с намаляване на ръководния състав.

Същият ден в Министерски съвет ще бъде внесено писмо с подписите на служители от 20 регионални здравни инспекции с искания за промяна в наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. Според неговият автор -старши експертът в РЗИ – Смолян Светлана Стефанова, сегашната система за заплащане не само че не допринася за осигуряване на равно възнаграждение за еднакъв или равностоен труд, но и не мотивира служителите, поради финансовите ограничения, съпровождащи нейното въвеждане и пожелателния характер на текстовете за допълнителни възнаграждения за постигнати резултати. Настоява се за бързи и адекватни мерки за унифициране правилата за определяне заплатите на държавните служители, така че да се изкорени несправедливото определяне на трудовото възнаграждение, съществуващо към настоящия момент не само в системата на РЗИ, а и в други структури на държавната администрация.

Настояват също представители на РЗИ да вземат участие в работната група за обсъждане на промените в Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация.

Служителите на Здравните инспекции, които няма да могат да пътуват до София, ще подкрепят своите колеги със символичен протест пред инспекциите по места.

 
Инвалидите в Смолян ще подкрепят  националния протест на 11 април
IMG 9197
С около 6 хиляди лева на година преживява съюзната организация  на инвалидите в Смолян. Членовете са 497 с годишен членския от 3 лв. 6 хиляди лева / половината като натура/ са  изключително скромна сума, но проявите - достатъчно, за да се нарече „жива организация“. Защо тогава ще протестират срещу готвената от правителството реформа за хората с увреждания у нас? Защото ще ги засегне . Защото не гарантира подобряване на живота им. Защото „медицинските стандарти на здравния статус на лицата с увреждания в България са различни от Европейския съюз. Предложената реформа не дава отговор на въпросите какви права ще се ползват в резултат на телковото решение за вида и степента на увреждането, както и какви права ще произтичат от оценката на работоспособността.“ Ако има подходяща работа и можеха, хората с увреждания биха работили, но…

Това бе отчетено в доклада за едногодишната дейност на общинската организация на Съюза на инвалидите  в Смолян. С около 6 хиляди лева организацията се е справила от март м.т. до април т.г. В касата са останали 8 лв. и 65 ст. Справя се и може да се нарече, че е добър партньор на общината и на други институции. Провеждани са срещи, консултации и помагано на много повече хора, отколкото са членовете. Посрещани са гости от страната и чужбина. Активисти от Смолян и областта на свои разноски са пътували за срещи с колеги от Струмица и Охрид в Македония. Като венец на дейността им е работата с деца. По различни поводи 4 пъти годишно се организират прояви за децата с увреждания с подкрепата на дарители и Младежката доброволческа организация „Чисти сърца“ в Смолян – Мартенски  и Великденски празници, „Творим и спортуваме заедно“ на Смолянските езера и Коледния празник в ресторант „Централ“, на който Петя Михалевска години наред подарява на 90 деца от съюза избрани играчки, книги, дрешки.

Когато има желание, трудностите сякаш са преодолими. Председателката Захаринка Славчева и областният координатор  Петя Николова не пропускат да благодарят на всеки, който подпомага хората с увреждания. На община Смолян, която е предоставила удобен офис и консумативи, също и над 1300 лева  с гласуване на Общинския съвет. А винаги има дарители и от самата организация на хората с увреждания, което им прави чест.

 На събранието, макар и не изборно, а само отчетно, бе избран  член в управителния съвет – Ирина Вълкова, която сърцато се включва във всички дейности.

Росица Примовска

 
 
Инвалидите в Смолян ще подкрепят  националния протест на 11 април
IMG 9197
С около 6 хиляди лева на година преживява съюзната организация  на инвалидите в Смолян. Членовете са 497 с годишен членския от 3 лв. 6 хиляди лева / половината като натура/ са  изключително скромна сума, но проявите - достатъчно, за да се нарече „жива организация“. Защо тогава ще протестират срещу готвената от правителството реформа за хората с увреждания у нас? Защото ще ги засегне . Защото не гарантира подобряване на живота им. Защото „медицинските стандарти на здравния статус на лицата с увреждания в България са различни от Европейския съюз. Предложената реформа не дава отговор на въпросите какви права ще се ползват в резултат на телковото решение за вида и степента на увреждането, както и какви права ще произтичат от оценката на работоспособността.“ Ако има подходяща работа и можеха, хората с увреждания биха работили, но…

Това бе отчетено в доклада за едногодишната дейност на общинската организация на Съюза на инвалидите  в Смолян. С около 6 хиляди лева организацията се е справила от март м.т. до април т.г. В касата са останали 8 лв. и 65 ст. Справя се и може да се нарече, че е добър партньор на общината и на други институции. Провеждани са срещи, консултации и помагано на много повече хора, отколкото са членовете. Посрещани са гости от страната и чужбина. Активисти от Смолян и областта на свои разноски са пътували за срещи с колеги от Струмица и Охрид в Македония. Като венец на дейността им е работата с деца. По различни поводи 4 пъти годишно се организират прояви за децата с увреждания с подкрепата на дарители и Младежката доброволческа организация „Чисти сърца“ в Смолян – Мартенски  и Великденски празници, „Творим и спортуваме заедно“ на Смолянските езера и Коледния празник в ресторант „Централ“, на който Петя Михалевска години наред подарява на 90 деца от съюза избрани играчки, книги, дрешки.

Когато има желание, трудностите сякаш са преодолими. Председателката Захаринка Славчева и областният координатор  Петя Николова не пропускат да благодарят на всеки, който подпомага хората с увреждания. На община Смолян, която е предоставила удобен офис и консумативи, също и над 1300 лева  с гласуване на Общинския съвет. А винаги има дарители и от самата организация на хората с увреждания, което им прави чест.

 На събранието, макар и не изборно, а само отчетно, бе избран  член в управителния съвет – Ирина Вълкова, която сърцато се включва във всички дейности.

Росица Примовска

 
 
Надзирателите в Смолян отново протестираха 
 

На пореден протест излязоха служителите на Затворническото общежитие, арести, както и тези от Съдебна охрана в Смолян. Чрез събрание на открито отново изразиха своето недоволство от отношението  от страна на държавата. Събитието е част от Националният протест, с който се настоява за изравняване на заплащането в сектор „Сигурност“, по-добри условия на труд и назначаване на допълнителни бройки в службите. Те искат 20 % увеличение на заплатите, изравняване на сумите, които се дават в силовите ведомства и нови щатни бройки за арестите и затворите, коментира представителят на Синдикатите на служителите на затворите в Смолян Николай Баташки.

Протестът на надзирателите, служителите на арестантите и работещите в Съдебна охрана, бе пред сградата на Районен съд – Смолян, като протестиращите бяха от цялата област. Със същите искания надзирателите от Смолян и техните колеги от останалите звена протестираха и в края на януари в Смолян. Те бяха категорични, че ще участват и в националният протест в София, който се организира на 24 февруари.

Надзирателите в Смолян отново протестираха 
 

На пореден протест излязоха служителите на Затворническото общежитие, арести, както и тези от Съдебна охрана в Смолян. Чрез събрание на открито отново изразиха своето недоволство от отношението  от страна на държавата. Събитието е част от Националният протест, с който се настоява за изравняване на заплащането в сектор „Сигурност“, по-добри условия на труд и назначаване на допълнителни бройки в службите. Те искат 20 % увеличение на заплатите, изравняване на сумите, които се дават в силовите ведомства и нови щатни бройки за арестите и затворите, коментира представителят на Синдикатите на служителите на затворите в Смолян Николай Баташки.

Протестът на надзирателите, служителите на арестантите и работещите в Съдебна охрана, бе пред сградата на Районен съд – Смолян, като протестиращите бяха от цялата област. Със същите искания надзирателите от Смолян и техните колеги от останалите звена протестираха и в края на януари в Смолян. Те бяха категорични, че ще участват и в националният протест в София, който се организира на 24 февруари.

МонтанаКърджалиСмолянПерник и Пазарджик  са поредните градовекоито подкрепят протеста на Синдикат на служителите в затворите в България и Синдикат "Охраназа изравняване на социалния статут на работещите в затворите и на охраняващите съдебните сгради и магистратите в България.
Служителите на затвори и арести, както и тези от Съдебна охрана в Смолян се вдигат на протест с искане за подобряване на заплащането и по-добри условия на труд. Работещите в затворите и арестите, заедно с охраняващите съдебните сгради и магистратите ще протестират за пореден път, със събрания на открито в защита на своите искания пред сградите на затворите в цялата страна. Протестът в Смолян започва от  10:00 ч., пред сградата на Районен съд Смолян, съобщи представителят на Синдикатите на служителите на затворите в Смолян Николай Баташки. Надзирателите настояват и за увеличаване на щатната численост и мерки за защита от страна на държавата в случаите на посегателство над тях, както и увеличение на заплатите. Те недоволстват от разделението в сектор „Сигурност“, където някои служители получиха увеличение на доходите, а други бяха пренебрегнати. Съорганизатор на протеста са и от Синдикат "Охрана".
МонтанаКърджалиСмолянПерник и Пазарджик  са поредните градовекоито подкрепят протеста на Синдикат на служителите в затворите в България и Синдикат "Охраназа изравняване на социалния статут на работещите в затворите и на охраняващите съдебните сгради и магистратите в България.
Служителите на затвори и арести, както и тези от Съдебна охрана в Смолян се вдигат на протест с искане за подобряване на заплащането и по-добри условия на труд. Работещите в затворите и арестите, заедно с охраняващите съдебните сгради и магистратите ще протестират за пореден път, със събрания на открито в защита на своите искания пред сградите на затворите в цялата страна. Протестът в Смолян започва от  10:00 ч., пред сградата на Районен съд Смолян, съобщи представителят на Синдикатите на служителите на затворите в Смолян Николай Баташки. Надзирателите настояват и за увеличаване на щатната численост и мерки за защита от страна на държавата в случаите на посегателство над тях, както и увеличение на заплатите. Те недоволстват от разделението в сектор „Сигурност“, където някои служители получиха увеличение на доходите, а други бяха пренебрегнати. Съорганизатор на протеста са и от Синдикат "Охрана".