Национална научна конференция на тема: "Образование и наука – за личностно и обществено развитие" 
 
Във връзка с отбелязването на 55-та годишнина от създаването на Учителския институт в град Смолян и 20-та годишнина от преобразуването му във Филиал на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, ръководството на  образователната институция  организира национална научна конференция на тема: Образование и наука – за личностно и обществено развитие (27 – 28 октомври 2017 г.).
Откриването на конференцията ще се състои на 27.10.2017 г. от 11.00 часа в Конферентната зала на Планетариум с НАО, гр. Смолян, а заседанията по научни секции ще стартират в 14.00 часа в ПУ, Филиал-Смолян.
Кръглата маса на тема: 55 години педагогическо образование в Средните Родопи – ретроспективи и перспективи, организирана в рамките на конференцията, ще се проведе на 28.10.2017 г. от 9.00 часа в Заседателната зала на ПУ, Филиал-Смолян.
Национална научна конференция на тема: "Образование и наука – за личностно и обществено развитие" 
 
Във връзка с отбелязването на 55-та годишнина от създаването на Учителския институт в град Смолян и 20-та годишнина от преобразуването му във Филиал на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, ръководството на  образователната институция  организира национална научна конференция на тема: Образование и наука – за личностно и обществено развитие (27 – 28 октомври 2017 г.).
Откриването на конференцията ще се състои на 27.10.2017 г. от 11.00 часа в Конферентната зала на Планетариум с НАО, гр. Смолян, а заседанията по научни секции ще стартират в 14.00 часа в ПУ, Филиал-Смолян.
Кръглата маса на тема: 55 години педагогическо образование в Средните Родопи – ретроспективи и перспективи, организирана в рамките на конференцията, ще се проведе на 28.10.2017 г. от 9.00 часа в Заседателната зала на ПУ, Филиал-Смолян.
Ротарианци връчиха стипендии на студенти от филиала на Пловдивския университет в Смолян
 

Ротари клуб- Смолян връчва за девета поредна година стипендии за отличен успех на студенти в затруднено финансово положение от Филиала на Пловдивския университет. Учредената от клуба стипендия в размер на 1000 лв. бе разделена на двамата второкурсници с успех 6.00 –Валентина Милкова Велкова от специалността «Български език и английски език» и Юри Славчев Младенов – «Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт». Ротарианците Ана Шопова, Лилян Сираков и Кръстьо Вангелов от собствени дарения връчиха допълнителни стипендии на още трима отличници – Милена Захариева Зерова от ІV курс, «Маркетинг», Роксана Здравкова Илиева – ІІ курс, «Туризъм» и Мария Костадинова Маргаритова – ІІІ курс, «Български език и история».