Четвъртък, 12 Април 2018 15:26

В РИОСВ – Смолян се проведе обучение за действия при пожар в защитени територии Избрана

Написана от

В РИОСВ – Смолян се проведе обучение за действия при пожар в защитени територии

РИОСВ – Смолян, Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ и Младежки доброволчески отряд  проведоха съвместно обучение за повишаване на ефективността при случай на пожар в защитени територии. Това е една от мерките за недопускане възникването на пожари и ограничаване на тяхното развитие и разпространение в тези територии.

Разяснени бяха и първите действията при сигнал за пожар в горски територии. Служителите на РИОСВ – Смолян, РС „ПБЗН“, ДГС – Смолян и Младежкия доброволчески отряд проведоха и обучение на терен и почистиха подхода към Поддържан резерват „Момчиловски  дол“.


РИОСВ – Смолян припомня, че със заповед на министъра на околната среда и водите периодът от 1 април до 31 октомври 2018 г. е определен за пожароопасен сезон в защитените територии – изключителна държавна собственост (резервати и поддържани резервати) и призовава  населението да спазва мерките за пожарната им безопасност.

rodopinews

Сайт за Новините в Родопите, такива каквито са !

www.rodopinews.com
Влезте, за да коментирате