Четвъртък, 29 Октомври 2015 18:48

Филологическият факултет на ПУ организира „Паисиеви четения 2015” Избрана

Написана от

Филологическият факултет на ПУ организира  „Паисиеви четения 2015”

 

Ежегодната научна конференция на Филологическия факултет, която носи името на патрона на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, ще се проведе в Ректората на висшето училище от утре, 30 до 31 октомври 2015 година. В конференцията ще вземат участие 170 учени от 15 страни.  Научните резултати на участниците ще бъдат представени на Кръгла маса и по специализирани секции.

Кръглата маса на тема „Българският език в балкански и славянски контекст (Предвъзраждане и Възраждане)" е организирана от проф. д.ф.н. Диана Иванова. „Когато става дума за българистични изследвания, които се създават в България от български българисти, говорим за стратегически важни изследвания, чрез които се отстояват езиковият, културният и духовният суверенитет на нацията. Чрез тези изследвания се отстоява и българската идентичност на картата на Европа и света. В епохата на пренаписване на истории и на подмяна на ценности и идентичности изследванията у нас в областта на езиците, литературите и културите са национален капитал, от който може да зависи сигурността на обществото и неговото бъдеще. В този смисъл  освен иновативен добавяме и стратегически важен елемент в изследванията, в които факултетът участва“, обясни председателят на организационния комитет и зам.-декан на Филологическия факултет доц. д-р Петя Бъркалова.

В програмата на Паисиевите четения обособените секции са тип микроконференции с различен фокус: „Белетристиката в модерните времена – повторение, сътворение и приложност“; „Славистика“ – посветена на 20 години от откриването на профил “Сръбски и хърватски език“; „Руски език, литература, култура“; „Иновативни методически стратегии в обучението по български език и литература“; „Актуални проблеми на съвременния български език“; „Романистика и германистика“, „Испанистика“; „Език, лингвистика и технологии“; „Литература, култура, технологии“.

Филологическият факултет е  инициирал  удостояването на  видния българист проф. д.ф.н. Борис Юстинович Норман от Беларуския държавен университет в Минск с почетното звание Доктор хонорис кауза на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. В рамките на конференцията, веднага след откриването на 30 октомври 2015 година от 10:30 часа, ще се състои и тържествената церемония по връчването му. Проф. Норман е специалист с изключително широк профил и освен в областта на българистиката е автор на задълбочени изследвания  и в областта на теоретичната лингвистика, психолингвистиката, социолингвистиката, прагматиката, когнитивната лингвистика. Има повече от 400 публикации, сред които над 20 монографии.

Академичното слово на  проф. Норман е със заглавие „Съветската и постсъветската българистика – търсения и резултати“, а  пленарният му доклад ще е на тема „Прагматичен аспект на граматичните категории в българския език“.  Пленарен доклад върху теорията за функционално-семантичните езикови  полета ще изнесе и създателят на Пловдивската езиковедска школа проф. д.ф.н. Иван Куцаров.

Катедрата по славистика, съвместно с Чешкия център – София, организира изложба, посветена на 600 години от смъртта на Ян Хус – личността, която със саможертвена всеотдайност промени духовната карта на Европа. Изложбата, която съдържа уникални исторически свидетелства, достъпни за първи път у нас, ще бъде открита на 30 октомври в 13:30 часа в Университетска библиотека.

В програмата на „Паисиеви четения 2015“ са предвидени и премиери на четири книги: „Да (пре)откриваш думите“ – юбилеен сборник в чест на проф. д.ф.н. Вера Маровска; „Славистиката – пътища и перспективи“ – юбилеен сборник в чест на проф. Иванка Гугуланова; книгата на проф. д.ф.н.          Иван Куцаров – „Световните форуми на славянската филология“; и посмъртно издадената монография на д-р Иванка Гайдаджиева – „Местните имена в Западна (Беломорска) Тракия“.

Студентите са подготвили фотоизложба със снимки от теренни експедиции в памет на  любимата преподавателка и вдъхновителка д-р Иванка Гайдаджиева  под надслов  „По стъпките на спомените“.

Макар и разделени в секции, пловдивските филолози, заедно с участници от други български университети и институти към БАН, заедно с чуждестранните  учени, говорят за едно – за човешката природа на Човека. Координатната система на включените в програмата изследвания може да бъде представена в четири посоки: 1. Изследвания на вътрешната индивидуална природа на човека през призмата на литературите: човешките усещания, възприятия, импулси, емоции, символи, понятия, визии; 2. Изследвания на външната индивидуална природа на човека през призмата на културите: митични култури, рационални култури, екзистенциални; 3. Изследвания на вътрешната колективна природа на човека през призмата на лингвистиката и когнитивните науки: езиково съзнание, език и менталност, езикова активност и езикова компетентност; 4. Изследвания на външната колективна природа на човека през призмата на социолингвистиката и социокултурните модули на литературознанието:  човекът в империите, човекът в националната държава, човекът и неговата визия за човечеството.

rodopinews

Сайт за Новините в Родопите, такива каквито са !

www.rodopinews.com
Влезте, за да коментирате