Четвъртък, 17 Март 2016 12:08

По-ниската цена за добиване на паднала иглолистна дървесина от физически лица остава до края на годината Избрана

Написана от

 

По-ниската цена за добиване на паднала иглолистна дървесина от физически лица остава до края на годината

 

 

По повод на внесеното предложение от областния управител Недялко Славов, Управителният съвет на „Южноцентрално държавно предприятие”, гр.Смолян взе решение да се запази до 31.12.2016г. цената от 3 лв. без ДДС за пространствен куб.м. пострадала иглолистна дървесина, добивана за собствени нужди от физически лица.  В следствие на бедственото положение от началото на 2015 година, ДГС от област Смолян отчетоха значителни количества паднала дървесна маса, като най-засегнати са 4-те горски стопанства – Златоград, Смилян, Славейно и Смолян. Областният управител провеждаше регулярни работни срещи с представители на ЮЦДП, РДГ и 4-те горските стопанства за координиране и отчитане на процесите по инвентаризация и усвояване на падналата дървесина. През септември м.г. Славов предложи на ЮЦДП да бъде намалена цената на падналата иглолистна дървесина за физически лица, следствие на което цената за куб.м. падна от 5 на 3лв. без ДДС за срок до 31.03.2016г. Благодарение на активното взаимодействие между институциите през изминалата година беше усвоена 1/3 от снеголомната и снеговалната маса. Но все още остават значителни количества неусвоена дървесина, чието качество с времето намалява, а рискът от възникване на пожари, болести и неприятели се увеличава. Дейностите по инвентаризацията и приоритетното усвояване на падналата дървесина продължават и през тази година. За да бъде усвоена максимално и за най-кратки срокове пострадалата дървесина, а и за да могат домакинствата да спестят от разходите за отопление, областният управител Недялко Славов предложи по-ниската продажна цена да се запази и след 31 март 2016г., на базата на което УС на ЮЦДП взе решение за удължаване на срока до края на годината.  

 

rodopinews

Сайт за Новините в Родопите, такива каквито са !

www.rodopinews.com
Влезте, за да коментирате