Събота, 15 Юли 2017 08:23

Предприемат се спешни мерки за ограничаване нападенията от върхов корояд Избрана

Написана от
Предприемат се  спешни мерки за ограничаване нападенията от върхов корояд
 
 
 
Да бъдат мобилизирани всички звена и институции в ограничаване съхненето, причинено от корояди и фитопатогенни гъби, разпоредиха  от  Изпълнителна агенция по горите. В момента се работи активно, но за да бъде овладян проблема се изискват общи усилия на всички заинтересовани страни, както и разбирането на обществеността. Това мнение обедини едни от най-видните учени лесовъди на проведена  среща инициирана от зам.-министърът на МЗХГ Атанас Добрев и ръководството на Изпълнителна агенция по горите. Представители на научните среди подкрепиха представените от ръководството на ИАГ нови спешни мерки за ограничаване нападенията от върхов корояд.
 
Проблемът засяга основно изкуствено създадените иглолистни гори и е предизвикан най-вече от залесяването им на по-ниска височина от естествения им ареал. Науката препоръчва единствено провеждането на санитарни и принудителни сечи като решение и изнасяне на заразената и повредена изсъхнала  дървесина, смятат учени и експерти. 
 
Мерките включват ускоряване на процеса на възлагане провеждането на санитарни и принудителни сечи, като и привличане на всички заинтересовани страни в процеса на борба срещу вредителя. 
 
Необходимо е участието на всички собственици на гори, включително и частните в разрешаването на проблема. За целта предстои провеждането на уведомителни срещи с представители на местните власти, които да съдействат в уведомителния процес, включително и идентифицирането на частните собственици. 
 
За съвместни действия на ИАГ и МОСВ във връзка с разрешаване на проблема със съхнещите гори, се разбраха двете институции на среща по-късно днес.    
 
Заразата по дърветата в Родопите настъпва застрашително. Регистрираните са общо около 150 800 кубика заразени дървета от различни видове корояди и гъбични инфекции, като те са разположени на общо на  близо 2 589 хектар
rodopinews

Сайт за Новините в Родопите, такива каквито са !

www.rodopinews.com
Влезте, за да коментирате