Събота, 14 Октомври 2017 07:05

Недялко Славов: Председателството на България в Съвета на ЕС е изключително важно и засяга всеки един от нас Избрана

Написана от

Председателството на България в Съвета на ЕС е изключително важно и засяга всеки един от нас

 

Областният управител Недялко Славов и домакинът – кметът на община Девин Красимир Даскалов откриха първата комуникационна среща, от планираните три за област Смолян по изпълнение на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз за 2017 на областно ниво. Този форум се организира във връзка с Десет години от членството на България в Европейския съюз и предстоящото Българско председателство на Съвета на ЕС, което ще се реализира през първите шест месеца на 2018-та година под девиза „Съединението прави силата”. 

 Славов аргументира избора първата комуникационна среща от планираните три за региона да се проведе в Девин, като отбеляза, че това е една от общините, в която най-силно се чувства европейската солидарност.     

 „Европейският съюз, освен че означава много средства за различни политики, най-вече инфраструктурни, ЕС е една сила, една възможност за развитие на всеки според уменията, които притежава. Председателството на България в Съвета на Европейския съюз е важно и засяга всеки от нас – на първо място, Съвета на ЕС е една от трите най-важни институции в обединена Европа, той се ръководи от държавните или правителствени ръководители, като всеки един от тях на ротационен принцип председателства Съвета. В рамките на тези 6 месеца нашата страна ще бъде обект на внимание от всички национални, европейски и световни медии, навсякъде ще се говори за България. Благодарение на това председателство, ние имаме възможност да покажем всички наши достижения, не само в областта на инфраструктура, не само тези, които са изградени с европейски средства, а и цялото богатство, колорит, култура, научни постижения на България, които никак не са за подценяване.”, каза областният управител, като уточни в допълнение. „Председателството е важно, защото през тези 6 месеца ние имаме възможност да редим дневния ред и това ни дава възможност да поставим теми, които ни засягат, да търсим бързо решаване на проблемите, които имаме като страна и регион.”

      Славов отбеляза, че както министър-председателят Борисов дава сигнали, България гледа на председателството и като Балканско, тъй като първите 6 месеца на 2018 България поема председателството, първите 6 месеца на 2019 – Румъния и първите 6 месеца на 2020 – Хърватия. „В тази връзка една от главните цели на България е да формира обща политика за Балканите, насочена не само към страните-членки на ЕС, а въобще да приобщи всички страни от полуострова и да търси пътя за тяхната европейска интеграция. С цел Балканския регион, който е с ключово географско и геополитическо разположение, освен да бъде зона на сигурност, да бъде и зона, в която наистина хората живеят добре и просперират. България ще приеме председателството в един много труден момент, момент, в който Европейският съюз е изправен пред много предизвикателства, и въпреки това, аз съм сигурен, че председателството ще донесе много ползи за страната ни.”

      Областният управител уточни: „Председател на Съвета на Европейския съюз ще бъде нашият министър-председател – добре утвърдена и авторитетна фигура не само в национален план, но и в европейски. Виждаме в третия управленски мандат, министър-председателят Борисов в една нова роля – в ролята на своеобразен лидер на Балканите. И не случайно, това е подчинено на  стратегията, в която България играе ключова роля за това Балканският полуостров да бъде зона на стабилност и сигурност.”

     Славов запозна участниците във форума с трите основни приоритета на страната ни в предстоящото председателство, а именно т.н. „Трите К” – консенсус, конкурентоспособност и кохезия. Без да подценява важността и необходимостта от първите две, той обърна особено внимание на третия приоритет, отбелязвайки, че кохезията (изравняването на стандартите) във всички сфери на обществения живот между всички страни членки засяга най-вече страните, като нашата, с по-нисък стандарт спрямо водещите икономики в Европейския съюз.

     Заместник-областният управител Андриян Петров презентира пред аудиторията информация за постигнатите резултатите през 10-годишното членство на страната ни в Европейския съюз и ги запозна със Стратегията на България за предстоящото Председателство на Съвета на ЕС.

    Присъстващите представители от администрацията на община Девин, Бюрото по труда в Девин, частни предприемачи, земеделци, граждани, в хода на дискусията споделиха своя личен опит с усвояването на европейски средства от Програмните периоди 2007-2013 и 2014-2020.

    Прекрасният Гайдарски състав и Танцов състав „Родопчанка” от ОДК-Девин зарадваха всички участници в комуникационната среща с фолклорните си изпълнения.

rodopinews

Сайт за Новините в Родопите, такива каквито са !

www.rodopinews.com
Влезте, за да коментирате