Вторник, 09 Януари 2018 13:15

Последна възможност за търсещите работа в чужбина да подадат документи в Бюрата по труда по местоживеене Избрана

Написана от

Последна възможност за търсещите работа в чужбина да подадат документи в Бюрата по труда по местоживеене

 

Агенцията по заетостта чрез EURES мрежата набира кандидати за бране на ягоди в Испания, провинция Уелва.
Кандидатите трябва да са жени, на възраст от 25 до 40 г., да имат опит в селскостопанска работа или желание да работят на полето, да са физически здрави, без заболявания на опорно-двигателния апарат, да нямат проблеми с кръвното налягане, алергии и да са свикнали на тежък физически труд.
Брутна заплата е в размер на 40,39 € на ден, като след внасяне на здравни осигуровки и данък общ доход нетното възнаграждение е 38,92 € на ден. На края на месеца се удържа и сумата за социално осигуряване, дължима от работника за всеки изработен ден. Настаняването е в жилища на работодателя, които са безплатни. Заплащат се само режийните разходи. Разходите за път до Испания са за сметка на кандидата, като той заплаща билета за автобус предварително или стойността на билета се удържа от първата му заплата. Връщането до България е за сметка на работодателя, ако работникът остане до края на кампанията и не напусне самоволно работа.
Кандидатите могат да се запишат в бюрата по труда по местоживеене.
Тези мероприятия се осъществяват във връзка с реализацията на проект BG05M9OP001-1.009-0001 „Национална EURES мрежа“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския социален фонд.

Дирекция „Бюро по труда”- Смолян приема заявления на граждани до 50 години, желаещи да кандидатстват за селскостопанска работа (бране на малини, къпини, боровинки) в Португалия. Интервютата със записаните кандидати ще се провеждат през м. Януари 2018
Телефони за допълнителна информация - 0301/62114 и 03025/2149

rodopinews

Сайт за Новините в Родопите, такива каквито са !

www.rodopinews.com
Влезте, за да коментирате