Трифониада събира любителите на виното в Златоград

 

За осма поредна година в Етнографския ареален комплекс в Златоград на 17 февруари,  ще се проведе едно от най-обичаните събития от туристите „Трифониада“. Отново местните производители винари, ще мерят уменията  си в конкурса за най-добро вино. Гостите на празника ще могат да опитат местни мезета и вино, а за настроението на туристите ще се погрижат местните певчески и танцови състави. 

Трифониада събира любителите на виното в Златоград

 

За осма поредна година в Етнографския ареален комплекс в Златоград на 17 февруари,  ще се проведе едно от най-обичаните събития от туристите „Трифониада“. Отново местните производители винари, ще мерят уменията  си в конкурса за най-добро вино. Гостите на празника ще могат да опитат местни мезета и вино, а за настроението на туристите ще се погрижат местните певчески и танцови състави. 

Туристическият интерес към Златоград се повишава
 
На заседание на Консултативен съвет по туризъм,  бе обсъдена Програмата на дейностите за развитието на туризма в Община Златоград за 2018 г.  По данни на водения в Общинска администрация регистър на категоризираните туристически обекти към 31.12.2017 г. на територията на Община Златоград функционират 41 места за настаняване, като през 2017 г. категоризация са получили 11 бр. – места за настаняване, в т.ч. 8 прекатегоризирани и 3 нови. 
Легловата база в туристическите обекти на територията на Община Златоград е 679 легла. В сравнение с легловата база към 31.12.2016 г. е регистрирано повишение със 77 легла. Броят на декларираните нощувки на територията на Община Златоград, към 31.12.2017 г., е 34 253 бр., като постъпленията от туристически данък са в размер на 10 373 лв. 
Категоризираните заведения за хранене и развлечения в Община Златоград през 2017 г. са 7, от които 2 нови и 5 прекатегоризирани. Към 31.12.2017 г. броят на местата за сядане в заведения за хранене и развлечение е 3 023. Капацитетът нараства с 90 места, спрямо предходната година.
Програмата предстои да бъде обсъдена от Общински съвет Златоград.
На заседанието на Консултативен съвет по туризъм, освен Програмата на дейностите за развитието на туризма в Община Златоград за 2018 г., бе извършен и анализ относно заетостта в местата за настаняване през изминалата година, както и броят на декларираните реализирани нощувки през 2017 г.
Туристическият интерес към Златоград се повишава
На заседание на Консултативен съвет по туризъм,  бе обсъдена Програмата на дейностите за развитието на туризма в Община Златоград за 2018 г.  По данни на водения в Общинска администрация регистър на категоризираните туристически обекти към 31.12.2017 г. на територията на Община Златоград функционират 41 места за настаняване, като през 2017 г. категоризация са получили 11 бр. – места за настаняване, в т.ч. 8 прекатегоризирани и 3 нови. 
Легловата база в туристическите обекти на територията на Община Златоград е 679 легла. В сравнение с легловата база към 31.12.2016 г. е регистрирано повишение със 77 легла. Броят на декларираните нощувки на територията на Община Златоград, към 31.12.2017 г., е 34 253 бр., като постъпленията от туристически данък са в размер на 10 373 лв. 
Категоризираните заведения за хранене и развлечения в Община Златоград през 2017 г. са 7, от които 2 нови и 5 прекатегоризирани. Към 31.12.2017 г. броят на местата за сядане в заведения за хранене и развлечение е 3 023. Капацитетът нараства с 90 места, спрямо предходната година.
Програмата предстои да бъде обсъдена от Общински съвет Златоград.
На заседанието на Консултативен съвет по туризъм, освен Програмата на дейностите за развитието на туризма в Община Златоград за 2018 г., бе извършен и анализ относно заетостта в местата за настаняване през изминалата година, както и броят на декларираните реализирани нощувки през 2017 г.
Пробите от водите на р. Върбица са в норма
 
 Съгласно първите анализи на водите на р. Върбица в гр. Златоград, направени от РИОСВ – Смолян – активна реакция рН, електропроводимост, разтворен кислород, са в норма. Допълнително се изследват – калциево- карбонатна твърдост, желязо, манган, цинк, мед, олово, никел, кадмий, цианиди свободни. При получаване на официалните протоколи от отговорните институции – РИОСВ, Смолян и Басейнова дирекция, същите ще бъдат обявени в интернет страницата на Община Златоград.
Изпратени са и проби от водата в реката в лицензирана лаборатория. При получаване на официални данни същите ще бъдат публикувани.
Готови са протоколите от изпитване на питейната вода в І, ІІ и ІV шахтови кладенци и от водоснабдителна мрежа в гр. Златоград. Протоколите от 29.01.2018 г. са предоставени от „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД и са публикувани в панел „Данни за водата” на официалната страница на Община Златоград, където ще бъдат обявявани всички официални данни за състоянието на водата в р. Върбица и питейната вода в гр. Златоград.
Пробите от водите на р. Върбица са в норма
 
 Съгласно първите анализи на водите на р. Върбица в гр. Златоград, направени от РИОСВ – Смолян – активна реакция рН, електропроводимост, разтворен кислород, са в норма. Допълнително се изследват – калциево- карбонатна твърдост, желязо, манган, цинк, мед, олово, никел, кадмий, цианиди свободни. При получаване на официалните протоколи от отговорните институции – РИОСВ, Смолян и Басейнова дирекция, същите ще бъдат обявени в интернет страницата на Община Златоград.
Изпратени са и проби от водата в реката в лицензирана лаборатория. При получаване на официални данни същите ще бъдат публикувани.
Готови са протоколите от изпитване на питейната вода в І, ІІ и ІV шахтови кладенци и от водоснабдителна мрежа в гр. Златоград. Протоколите от 29.01.2018 г. са предоставени от „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД и са публикувани в панел „Данни за водата” на официалната страница на Община Златоград, където ще бъдат обявявани всички официални данни за състоянието на водата в р. Върбица и питейната вода в гр. Златоград.
Златоград чества 140 години от първото си Освобождение
 
Тази година се навършват 140 години от първото Освобождение на град Златоград. По повод годишнината днес  в 12.00 часа, тържествено ще се поднесат венци и цветя пред паметната плоча на генерал Черевин. Участие в честването ще вземат ученици и деца от учебните заведения на територията на град Златоград, съобщиха от пресцентъра на Общината. .
Златоград чества 140 години от първото си Освобождение
Тази година се навършват 140 години от първото Освобождение на град Златоград. По повод годишнината днес  в 12.00 часа, тържествено ще се поднесат венци и цветя пред паметната плоча на генерал Черевин. Участие в честването ще вземат ученици и деца от учебните заведения на територията на град Златоград, съобщиха от пресцентъра на Общината. .