Министър Пулев: 32 проекта за общо над 18 млн. лв. са подадени от област Смолян по Плана за възстановяване и устойчивост
 
 
От област Смолян са подадени 32 проектни предложения за изпълнение на инвестиции по първата процедура за „Технологична модернизация“ от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) на обща стойност над 18 млн. лв. По данни предоставени от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГДЕФК) програмата приключи с подадени над 2500 проектни предложения от цялата страна за почти 1 млрд. лв. Това заяви министърът на иновациите и растежа Александър Пулев във връзка с активността на бизнеса от областта по ПВУ.
„До края на годината Министерството на иновациите и растежа (МИР) ще обяви списъците на всички фирми, които ще получат финансиране по първата отворена процедура от ПВУ за „Технологична модернизация“, каза министърът. Той допълни, че вече е завършила първата фаза на оценката на всички подадени проектни предложения и към финалната фаза продължават над 2000 от тях.
В област Смолян общият брой на сключени договори по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) за периода 2014-2020 г. е 48 за над 25 млн. лв. Основно са подкрепени сектори „Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи“, „Производство на химични продукти“ и „Производство на облекло“.
Министър Пулев съобщи, че само по процедурата за „Енергийна ефективност“ в помощ на малките и средни предприятия са сключени 12 договора за над 1 млн. лв. с фирми от областта и допълни, че по мярката за преодоляване на последствията от COVID-19 са сключени 367 договора на обща стойност над 8 млн. лв.
Подкрепените предприятия в областта, по линия на Българска банка за развитие (ББР), са 53 за близо 18 млн. лв. предимно в сектори „Преработваща промишленост“, „Селско, горско и рибно стопанство“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“.
До края на годината МИР работи по четири процедури по ПВУ. Първата – „Технологична модернизация“ – вече е затворена за кандидатстване. Направена е оценка на всички подадени проектни предложения и към финалната фаза продължават над 2000 от тях. Втората – за „ИКТ решения и киберсигурност“ – е на стойност 30,6 млн. лв. и по нея ще може да се кандидатства до 19 декември. Подадените проекти вече са над 4000.
На 18 ноември Главната дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към МИР обяви за обществено обсъждане третата поред процедура по ПВУ– „Подкрепа за иновативни МСП, отличени с Печат за високи постижения“. Мярката е с бюджет 118 млн. лв. и е насочена към компании, които са кандидатствали по европейските програми „Хоризонт 2020“ и „Хоризонт Европа“, но не са получили финансиране.
Скоро ще бъде обявена за обществено обсъждане и четвъртата процедура от ПВУ – за „ВЕИ и батерии за локално съхранение на енергия“, която е с бюджет от 200 млн. лв. и се очаква огромен интерес към нея.
 
Министър Пулев: 32 проекта за общо над 18 млн. лв. са подадени от област Смолян по Плана за възстановяване и устойчивост
 
 
От област Смолян са подадени 32 проектни предложения за изпълнение на инвестиции по първата процедура за „Технологична модернизация“ от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) на обща стойност над 18 млн. лв. По данни предоставени от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГДЕФК) програмата приключи с подадени над 2500 проектни предложения от цялата страна за почти 1 млрд. лв. Това заяви министърът на иновациите и растежа Александър Пулев във връзка с активността на бизнеса от областта по ПВУ.
„До края на годината Министерството на иновациите и растежа (МИР) ще обяви списъците на всички фирми, които ще получат финансиране по първата отворена процедура от ПВУ за „Технологична модернизация“, каза министърът. Той допълни, че вече е завършила първата фаза на оценката на всички подадени проектни предложения и към финалната фаза продължават над 2000 от тях.
В област Смолян общият брой на сключени договори по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) за периода 2014-2020 г. е 48 за над 25 млн. лв. Основно са подкрепени сектори „Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи“, „Производство на химични продукти“ и „Производство на облекло“.
Министър Пулев съобщи, че само по процедурата за „Енергийна ефективност“ в помощ на малките и средни предприятия са сключени 12 договора за над 1 млн. лв. с фирми от областта и допълни, че по мярката за преодоляване на последствията от COVID-19 са сключени 367 договора на обща стойност над 8 млн. лв.
Подкрепените предприятия в областта, по линия на Българска банка за развитие (ББР), са 53 за близо 18 млн. лв. предимно в сектори „Преработваща промишленост“, „Селско, горско и рибно стопанство“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“.
До края на годината МИР работи по четири процедури по ПВУ. Първата – „Технологична модернизация“ – вече е затворена за кандидатстване. Направена е оценка на всички подадени проектни предложения и към финалната фаза продължават над 2000 от тях. Втората – за „ИКТ решения и киберсигурност“ – е на стойност 30,6 млн. лв. и по нея ще може да се кандидатства до 19 декември. Подадените проекти вече са над 4000.
На 18 ноември Главната дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към МИР обяви за обществено обсъждане третата поред процедура по ПВУ– „Подкрепа за иновативни МСП, отличени с Печат за високи постижения“. Мярката е с бюджет 118 млн. лв. и е насочена към компании, които са кандидатствали по европейските програми „Хоризонт 2020“ и „Хоризонт Европа“, но не са получили финансиране.
Скоро ще бъде обявена за обществено обсъждане и четвъртата процедура от ПВУ – за „ВЕИ и батерии за локално съхранение на енергия“, която е с бюджет от 200 млн. лв. и се очаква огромен интерес към нея.
 
Министър Пулев: 32 проекта за общо над 18 млн. лв. са подадени от област Смолян по Плана за възстановяване и устойчивост
 
 
От област Смолян са подадени 32 проектни предложения за изпълнение на инвестиции по първата процедура за „Технологична модернизация“ от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) на обща стойност над 18 млн. лв. По данни предоставени от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГДЕФК) програмата приключи с подадени над 2500 проектни предложения от цялата страна за почти 1 млрд. лв. Това заяви министърът на иновациите и растежа Александър Пулев във връзка с активността на бизнеса от областта по ПВУ.
„До края на годината Министерството на иновациите и растежа (МИР) ще обяви списъците на всички фирми, които ще получат финансиране по първата отворена процедура от ПВУ за „Технологична модернизация“, каза министърът. Той допълни, че вече е завършила първата фаза на оценката на всички подадени проектни предложения и към финалната фаза продължават над 2000 от тях.
В област Смолян общият брой на сключени договори по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) за периода 2014-2020 г. е 48 за над 25 млн. лв. Основно са подкрепени сектори „Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи“, „Производство на химични продукти“ и „Производство на облекло“.
Министър Пулев съобщи, че само по процедурата за „Енергийна ефективност“ в помощ на малките и средни предприятия са сключени 12 договора за над 1 млн. лв. с фирми от областта и допълни, че по мярката за преодоляване на последствията от COVID-19 са сключени 367 договора на обща стойност над 8 млн. лв.
Подкрепените предприятия в областта, по линия на Българска банка за развитие (ББР), са 53 за близо 18 млн. лв. предимно в сектори „Преработваща промишленост“, „Селско, горско и рибно стопанство“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“.
До края на годината МИР работи по четири процедури по ПВУ. Първата – „Технологична модернизация“ – вече е затворена за кандидатстване. Направена е оценка на всички подадени проектни предложения и към финалната фаза продължават над 2000 от тях. Втората – за „ИКТ решения и киберсигурност“ – е на стойност 30,6 млн. лв. и по нея ще може да се кандидатства до 19 декември. Подадените проекти вече са над 4000.
На 18 ноември Главната дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към МИР обяви за обществено обсъждане третата поред процедура по ПВУ– „Подкрепа за иновативни МСП, отличени с Печат за високи постижения“. Мярката е с бюджет 118 млн. лв. и е насочена към компании, които са кандидатствали по европейските програми „Хоризонт 2020“ и „Хоризонт Европа“, но не са получили финансиране.
Скоро ще бъде обявена за обществено обсъждане и четвъртата процедура от ПВУ – за „ВЕИ и батерии за локално съхранение на енергия“, която е с бюджет от 200 млн. лв. и се очаква огромен интерес към нея.
 
Министър Пулев: 32 проекта за общо над 18 млн. лв. са подадени от област Смолян по Плана за възстановяване и устойчивост
 
 
От област Смолян са подадени 32 проектни предложения за изпълнение на инвестиции по първата процедура за „Технологична модернизация“ от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) на обща стойност над 18 млн. лв. По данни предоставени от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГДЕФК) програмата приключи с подадени над 2500 проектни предложения от цялата страна за почти 1 млрд. лв. Това заяви министърът на иновациите и растежа Александър Пулев във връзка с активността на бизнеса от областта по ПВУ.
„До края на годината Министерството на иновациите и растежа (МИР) ще обяви списъците на всички фирми, които ще получат финансиране по първата отворена процедура от ПВУ за „Технологична модернизация“, каза министърът. Той допълни, че вече е завършила първата фаза на оценката на всички подадени проектни предложения и към финалната фаза продължават над 2000 от тях.
В област Смолян общият брой на сключени договори по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) за периода 2014-2020 г. е 48 за над 25 млн. лв. Основно са подкрепени сектори „Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи“, „Производство на химични продукти“ и „Производство на облекло“.
Министър Пулев съобщи, че само по процедурата за „Енергийна ефективност“ в помощ на малките и средни предприятия са сключени 12 договора за над 1 млн. лв. с фирми от областта и допълни, че по мярката за преодоляване на последствията от COVID-19 са сключени 367 договора на обща стойност над 8 млн. лв.
Подкрепените предприятия в областта, по линия на Българска банка за развитие (ББР), са 53 за близо 18 млн. лв. предимно в сектори „Преработваща промишленост“, „Селско, горско и рибно стопанство“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“.
До края на годината МИР работи по четири процедури по ПВУ. Първата – „Технологична модернизация“ – вече е затворена за кандидатстване. Направена е оценка на всички подадени проектни предложения и към финалната фаза продължават над 2000 от тях. Втората – за „ИКТ решения и киберсигурност“ – е на стойност 30,6 млн. лв. и по нея ще може да се кандидатства до 19 декември. Подадените проекти вече са над 4000.
На 18 ноември Главната дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към МИР обяви за обществено обсъждане третата поред процедура по ПВУ– „Подкрепа за иновативни МСП, отличени с Печат за високи постижения“. Мярката е с бюджет 118 млн. лв. и е насочена към компании, които са кандидатствали по европейските програми „Хоризонт 2020“ и „Хоризонт Европа“, но не са получили финансиране.
Скоро ще бъде обявена за обществено обсъждане и четвъртата процедура от ПВУ – за „ВЕИ и батерии за локално съхранение на енергия“, която е с бюджет от 200 млн. лв. и се очаква огромен интерес към нея.
 
Центърът за настаняване на деца без увреждане в Павелско чества 15-годишнината си
 
С много празнично настроение премина днес тържеството по случай 15-годишнината от създаването на Центъра за настаняване на деца без увреждане в село Павелско, съобщиха от пресцентъра на Община Чепеларе. Колективът и децата посрещнаха своите гости с песни, стихотворения и забавни пиеси. Катя Стайкова - секретар на Община Чепеларе връчи поздравителен адрес на  Васил Алкасар – директор на ЦНСТДБУ, а децата бяха поздравени от името на Боран Хаджиев - кмет на община Чепеларе. Кметът на Павелско г-н Станков също поздрави колектива и децата.
Гости на тържеството бяха също – г-жа Йорданова – директор на ОУ „Цар Симеон II”- с. Павелско, г-жа Карапалева –директор на Детска градина – с. Павелско, г-жа Шопова – мл. експерт „Социални дейности и здравеопазване“ към Община Чепеларе, адв. Стамболова и други. Децата получиха много подаръци и лакомства, а гостите се радваха на техните усмивки.
Центърът за настаняване на деца без увреждане в Павелско чества 15-годишнината си
 
316677612 508725704620654 892709800225725858 n
 
С много празнично настроение премина днес тържеството по случай 15-годишнината от създаването на Центъра за настаняване на деца без увреждане в село Павелско, съобщиха от пресцентъра на Община Чепеларе. Колективът и децата посрещнаха своите гости с песни, стихотворения и забавни пиеси. Катя Стайкова - секретар на Община Чепеларе връчи поздравителен адрес на  Васил Алкасар – директор на ЦНСТДБУ, а децата бяха поздравени от името на Боран Хаджиев - кмет на община Чепеларе. Кметът на Павелско г-н Станков също поздрави колектива и децата.
Гости на тържеството бяха също – г-жа Йорданова – директор на ОУ „Цар Симеон II”- с. Павелско, г-жа Карапалева –директор на Детска градина – с. Павелско, г-жа Шопова – мл. експерт „Социални дейности и здравеопазване“ към Община Чепеларе, адв. Стамболова и други. Децата получиха много подаръци и лакомства, а гостите се радваха на техните усмивки.
Близо 10 процента намаление на катастрофите в област Смолян отчитат от Пътна полиция
 
Близо 10 процента по-малко са катастрофите в област Смолян от началото на годината до октомври, според данни на Пътна полиция. Общо 64 са тежките катастрофи, при които има 76 ранени и 3-ма загинали.
Пътните произшествия в планинската област са с 25 по-малко, в сравнение с катастрофите през същия период на 2021 г. Спад се отбелязва и при броя на ранените – общо 76. Последната катастрофа със смъртен случай бе през август, след като моторист загина на пътя Девин – Михалково. Проведена в края на октомври полицейска операция относно пътната безопасност завърши със съставени 51 акта и 181 глоби. Петима от проверените шофьори са показали положителен тест за алкохол, а един е карал след употреба на наркотични вещества.
Близо 10 процента намаление на катастрофите в област Смолян отчитат от Пътна полиция
 
Близо 10 процента по-малко са катастрофите в област Смолян от началото на годината до октомври, според данни на Пътна полиция. Общо 64 са тежките катастрофи, при които има 76 ранени и 3-ма загинали.
Пътните произшествия в планинската област са с 25 по-малко, в сравнение с катастрофите през същия период на 2021 г. Спад се отбелязва и при броя на ранените – общо 76. Последната катастрофа със смъртен случай бе през август, след като моторист загина на пътя Девин – Михалково. Проведена в края на октомври полицейска операция относно пътната безопасност завърши със съставени 51 акта и 181 глоби. Петима от проверените шофьори са показали положителен тест за алкохол, а един е карал след употреба на наркотични вещества.

Pamporovo

V1 250x250 BG 2018

640pxX640px

 

Интернет страницата  не използва бисквитки (cookies).

Скъпи потребители,

От  25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това Родопи нюз ЕООД  приема нова "Политика за поверителност", съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.

 собственик -Родопи нюз ЕООД-Смолян

 

В момента има 19  гости и няма потребители и в сайта