Държавен архив - Смолян връчи грамоти на най-големия си дарител на документи и на читателя, направил най-много посещения в читалнята
 
199186906 4056627461070147 6250207974211872667 n
По повод 9 юни – Международния ден на архивите, Държавен архив - Смолян връчи грамоти на най-големия си дарител на документи от предходната година и на читателя, направил най-много посещения в читалнята.
За „Дарител на годината за 2020 г.“ на ДА – Смолян беше наградена г-жа Таня Георгиева Милушева-Марева.
Г-жа Марева е бивш, дългогодишен директор на Регионалния исторически музей „Стою Шишков“ – Смолян, член на Българско историческо дружество – клон Смолян и зам. гл. редактор на списание „Родопи“, председател на Общинския комитет „Васил Левски“ и член на УС на Регионалната туристическа асоциация „Родопи“ и много др. – личност, известна на смолянската общественост с активното си участие във всички културни, обществени прояви и мероприятия, организирани в града и не само.
През годината тя направи няколко изключително ценни дарения, с които в Държавен архив – Смолян ѝ бе открит личен фонд № 1544 – Марева, Таня Георгиева.
Освен за своя личен фонд, г-жа Марева ни предостави документи и на Общински комитет „Васил Левски“ – Смолян.
За „Читател на годината за 2020 г.“ на ДА – Смолян беше награден г-н Никола Димитров Чернев.
През 2020 г. г-н Чернев има 35 посещения в архива и 90 бр. използвани архивни единици по темите: 100 г. Райковска гимназия, 100 г. Горовладелска кооперация „Борика“ – с. Стойките; родови проучвания и др.
Г-н Чернев е бивш възпитаник и дългогодишен преподавател в Райковската гимназия по електронноизчислителна техника, и е един от първите популяризатори на микрокомпютърната техника в Смолянския регион. Той е и автор на двете части на книгата за историята на Райковската гимназия, както и на книгите „Кооперативно дружество „Водопад“ и електрификацията на Чепеларе“, „Електропроизводително командитно дружество „Свети Иван“ – с. Райково (1925-1935)“ и др., а в съавторство с Мария Бебелекова написват книгата „100 години Горовладелска и потребителна кооперация „Борика“ – с. Стойките“.
198319702 4056627511070142 7069644089121237371 n
Освен връчването на грамоти, по повод Международния ден на архивите, Държавен архив - Смолян обяви и Ден на отворените врати.
Предвид извънредната епидемична обстановка в страната, награждаването се проведе без публика, само с номинираните лица.
Денят на отворените врати протече при спазване на противоепидемичните мерки.
Поздравления за празника получихме от Областния управител на област Смолян, от бивши колеги и приятели на архива.
Държавен архив - Смолян връчи грамоти на най-големия си дарител на документи и на читателя, направил най-много посещения в читалнята
 
 
199186906 4056627461070147 6250207974211872667 n
По повод 9 юни – Международния ден на архивите, Държавен архив - Смолян връчи грамоти на най-големия си дарител на документи от предходната година и на читателя, направил най-много посещения в читалнята.
За „Дарител на годината за 2020 г.“ на ДА – Смолян беше наградена г-жа Таня Георгиева Милушева-Марева.
Г-жа Марева е бивш, дългогодишен директор на Регионалния исторически музей „Стою Шишков“ – Смолян, член на Българско историческо дружество – клон Смолян и зам. гл. редактор на списание „Родопи“, председател на Общинския комитет „Васил Левски“ и член на УС на Регионалната туристическа асоциация „Родопи“ и много др. – личност, известна на смолянската общественост с активното си участие във всички културни, обществени прояви и мероприятия, организирани в града и не само.
През годината тя направи няколко изключително ценни дарения, с които в Държавен архив – Смолян ѝ бе открит личен фонд № 1544 – Марева, Таня Георгиева.
Освен за своя личен фонд, г-жа Марева ни предостави документи и на Общински комитет „Васил Левски“ – Смолян.
За „Читател на годината за 2020 г.“ на ДА – Смолян беше награден г-н Никола Димитров Чернев.
През 2020 г. г-н Чернев има 35 посещения в архива и 90 бр. използвани архивни единици по темите: 100 г. Райковска гимназия, 100 г. Горовладелска кооперация „Борика“ – с. Стойките; родови проучвания и др.
Г-н Чернев е бивш възпитаник и дългогодишен преподавател в Райковската гимназия по електронноизчислителна техника, и е един от първите популяризатори на микрокомпютърната техника в Смолянския регион. Той е и автор на двете части на книгата за историята на Райковската гимназия, както и на книгите „Кооперативно дружество „Водопад“ и електрификацията на Чепеларе“, „Електропроизводително командитно дружество „Свети Иван“ – с. Райково (1925-1935)“ и др., а в съавторство с Мария Бебелекова написват книгата „100 години Горовладелска и потребителна кооперация „Борика“ – с. Стойките“.
198319702 4056627511070142 7069644089121237371 n
Освен връчването на грамоти, по повод Международния ден на архивите, Държавен архив - Смолян обяви и Ден на отворените врати.
Предвид извънредната епидемична обстановка в страната, награждаването се проведе без публика, само с номинираните лица.
Денят на отворените врати протече при спазване на противоепидемичните мерки.
Поздравления за празника получихме от Областния управител на област Смолян, от бивши колеги и приятели на архива.
Държавен архив – Смолян организира Ден на отворените врати по повод 9 юни – Международният ден на архивите
 
Държавен архив – Смолян организира Ден на отворените врати по повод 9 юни – Международният ден на архивите. Той беше посетен от възпитаници на СУ “Св. Св. Кирил и Методий” – Смолян, от Vб, VІІІа – хуманитарни науки и ХІб клас. Учениците имаха възможността да се запознаят с архива като институция – “Хранител на историческата памет”. Те разгледаха уникални документи и снимки, съхранявани в учрежденски и лични фондове. Представени им бяха и онлайн платформите на Държавна агенция “Архиви”. Техни ръководители са г-жа Дафинка Николова и г-жа Славка Палагачева.
Г-жа Славка Палагачева е дългогодишен приятел на архива. Ежегодно тя запознава своите възпитаници с институцията Държавен архив – Смолян и “съкровищата”, които се съхраняват с нея. Традиционно архивните служители работят с ръководения от нея Клуб “Съхрани българското”. През 2018 г. семейството й дарява документи и снимки на техния родственик и смолянски общественик Георги Палагачев. Не на последно място, тази година на матурите по история нейните ученици получиха отлични резултати. Поради тези причини, Държавен архив – Смолян реши да я обяви за “Приятел на архива” за 2018 г. Нейната номинация спечели сред останалите номинации на архивите в страната и днес тя получи в София своето отличие „Приятел на архивите 2018 г.“.
И друга номинация на Смолянския архив спечели. В категорията “Служител на годината” (за 2018 г.) беше отличена бившия началник отдел – Зоя Начева, с еднакъв брой гласове с гл. експерт Мария Новакова от Държавен архив – Видин.

В Държавен архив-Смолян гостува изложба, посветена на 140 години от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция

 IMG 0146

В Държавен архив-Смолян откриха изложба, посветена на 140 години от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция.  „Заседанието на Първото Учредително Народно събрание във Велико Търново преди 140 години и приемането на Конституцията на 16 април 1879 година дава ясната заявка, че България ще пребъде. Прокараните в Търновската конституция принципи носят духа на времето си. Те са голям успех в борбата за демократично устройство и осигуряване на национална независимост. По въпроса за характера на първата ни конституция, в правната и историческа литература няма разногласия – тя единодушно е определена като една от най-демократичните, най-прогресивните, най-напредничавите в Европа. В нея е отразен не само духът на Западноевропейското просвещение, но и традиционния за българския народ либерализъм. Още преди Освобождението титаните на родната политическа и революционна  мисъл основават програмите си на подобни хуманни и прогресивни принципи. Раковски, Каравелов, Левски, Ботев поставят толерантността, религиозната и етническа търпимост, личната свобода, социалното равенство, като условие за просперитета на бъдещата самостоятелна Българска държава.“, заместник-областният управител Андриян Петров откри в Смолян пътуващата изложба, посветена на 140 години от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция. Инициативата за представителната експозиция, която ще обиколи всички областни центрове на страната, е на Народното събрание на Република България и на Държавна агенция „Архиви“.  На официалното откриване в Смолян присъстваха също народният представител Дора Янкова, секретарят на община Смолян Момчил Николов, общинският съветник Димитър Кръстанов, вр.изп.д.директор на  Държавен архив-Смолян Милка Матушева, представители на държавни институции, директори и преподаватели от образователни институции, ученици, общественици, граждани.

Изложбата ще може да се види до 07 март 2019 г. в Изложбена зала на Държавен архив-Смолян. Входът е свободен. 

В Държавен архив-Смолян гостува изложба, посветена на 140 години от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция

 IMG 0146

В Държавен архив-Смолян откриха изложба, посветена на 140 години от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция.  „Заседанието на Първото Учредително Народно събрание във Велико Търново преди 140 години и приемането на Конституцията на 16 април 1879 година дава ясната заявка, че България ще пребъде. Прокараните в Търновската конституция принципи носят духа на времето си. Те са голям успех в борбата за демократично устройство и осигуряване на национална независимост. По въпроса за характера на първата ни конституция, в правната и историческа литература няма разногласия – тя единодушно е определена като една от най-демократичните, най-прогресивните, най-напредничавите в Европа. В нея е отразен не само духът на Западноевропейското просвещение, но и традиционния за българския народ либерализъм. Още преди Освобождението титаните на родната политическа и революционна  мисъл основават програмите си на подобни хуманни и прогресивни принципи. Раковски, Каравелов, Левски, Ботев поставят толерантността, религиозната и етническа търпимост, личната свобода, социалното равенство, като условие за просперитета на бъдещата самостоятелна Българска държава.“, заместник-областният управител Андриян Петров откри в Смолян пътуващата изложба, посветена на 140 години от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция. Инициативата за представителната експозиция, която ще обиколи всички областни центрове на страната, е на Народното събрание на Република България и на Държавна агенция „Архиви“.  На официалното откриване в Смолян присъстваха също народният представител Дора Янкова, секретарят на община Смолян Момчил Николов, общинският съветник Димитър Кръстанов, вр.изп.д.директор на  Държавен архив-Смолян Милка Матушева, представители на държавни институции, директори и преподаватели от образователни институции, ученици, общественици, граждани.

Изложбата ще може да се види до 07 март 2019 г. в Изложбена зала на Държавен архив-Смолян. Входът е свободен. 

Държавният архив в Смолян навърши 55 години
43614817 1942598762473038 3765230865844535296 o43650722 1942599492472965 4456831539505790976 o
 
В деня на празника на българските архиви 10 октомври - Държавният архив в Смолян навърши 55 години. Събитието бе отбелязано с изложба "Из богатия архивен фонд на Христо Попконстантинов" по повод неговата 160-годишнина от рождението. РБ "Николай Вранчев" се включи в честването с презентация, представена от библиотекар-библиограф Дарина Славова за жизнения и творчески път на книжовника, стенографа в НС и изтъкнат родоповед. Изложбата с документи от богатия му личен архивен фонд представи старши експерт Бисерка Учикова-Дурева. Грамоти бяха връчени на дарители на архивни фондове през тази година - на Христо Палагачев, Незабравка Гиневска, Васил Капушев и Атанас Беширов. От името на Председателя на Държавна агенция "Архиви" доц.д-р Михаил Груев бе връчена грамота и на Йоланта Спасова, която се пенсионира през тази година след зз години работа в системата. Със своята всеотдайност и професионална компетентност тя остави своя следа в историята на смолянския архив, заяви директорът на архива Зоя Начева. Много поздравителни адреси и цветя съпроводиха честването: от Кмета на града г-н Николай Мелемов, от колегиге от Историческия музей "Стою Шишков", от РБ "Николай Вранчев" от Първо СУ "Св.св.Кирил и Методий" - Смолян, от Клуба на културните дейци, от Клуба на учителите ветерани, от много граждани, доброволни сътрудници и приятели на архива.
Държавният архив в Смолян навърши 55 години
43614817 1942598762473038 3765230865844535296 o43650722 1942599492472965 4456831539505790976 o
 
В деня на празника на българските архиви 10 октомври - Държавният архив в Смолян навърши 55 години. Събитието бе отбелязано с изложба "Из богатия архивен фонд на Христо Попконстантинов" по повод неговата 160-годишнина от рождението. РБ "Николай Вранчев" се включи в честването с презентация, представена от библиотекар-библиограф Дарина Славова за жизнения и творчески път на книжовника, стенографа в НС и изтъкнат родоповед. Изложбата с документи от богатия му личен архивен фонд представи старши експерт Бисерка Учикова-Дурева. Грамоти бяха връчени на дарители на архивни фондове през тази година - на Христо Палагачев, Незабравка Гиневска, Васил Капушев и Атанас Беширов. От името на Председателя на Държавна агенция "Архиви" доц.д-р Михаил Груев бе връчена грамота и на Йоланта Спасова, която се пенсионира през тази година след зз години работа в системата. Със своята всеотдайност и професионална компетентност тя остави своя следа в историята на смолянския архив, заяви директорът на архива Зоя Начева. Много поздравителни адреси и цветя съпроводиха честването: от Кмета на града г-н Николай Мелемов, от колегиге от Историческия музей "Стою Шишков", от РБ "Николай Вранчев" от Първо СУ "Св.св.Кирил и Методий" - Смолян, от Клуба на културните дейци, от Клуба на учителите ветерани, от много граждани, доброволни сътрудници и приятели на архива.
Покана от Държавен архив -Смолян
 
36874236 1810476009018648 7385077582640709632 n
 
 
 

Pamporovo

V1 250x250 BG 2018640pxX640px water design

  

 

 

 

 

Интернет страницата  не използва бисквитки (cookies).

 

Скъпи потребители,

От  25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това Родопи нюз ЕООД  приема нова "Политика за поверителност", съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.

 

В момента има 42  гости и няма потребители и в сайта