Над 12 хил. лева от санкции събра екоинспекцията в Смолян

 

Събраните суми през ноември по наложени имуществени санкции от РИОСВ - Смолян са в размер на 12 392 лева, като най-големи приходи има община Лъки - 9 448 лв. От общата сума, 9 913лв ще бъдат преведени по сметки на общините, на територията на които се намират обектите замърсители. Средствата ще бъдат използвани за реализиране на екологични проекти.

В резултат на контролната дейност на РИОСВ - Смолян и констатираните нарушения на екологичното законодателство през ноември, са съставени два Акта за установяване на административно нарушение- за неподдържане на пречиствателни съоръжения в нормална експлоатационна изправност и извършване на транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали без регистрационен документ.

През месеца от РИОСВ - Смолян са извършени 99 проверки.

Над 12 хил. лева от санкции събра екоинспекцията в Смолян

Събраните суми през ноември по наложени имуществени санкции от РИОСВ - Смолян са в размер на 12 392 лева, като най-големи приходи има община Лъки - 9 448 лв. От общата сума, 9 913лв ще бъдат преведени по сметки на общините, на територията на които се намират обектите замърсители. Средствата ще бъдат използвани за реализиране на екологични проекти.

В резултат на контролната дейност на РИОСВ - Смолян и констатираните нарушения на екологичното законодателство през ноември, са съставени два Акта за установяване на административно нарушение- за неподдържане на пречиствателни съоръжения в нормална експлоатационна изправност и извършване на транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали без регистрационен документ.

През месеца от РИОСВ - Смолян са извършени 99 проверки.

Екоиспекцията в Смолян търси вариант да запази групата за бързо реагиране при инциденти с мечки

 

Регионалната инспекция по околната среда и водите в Смолян е предприела мерки за осигуряване  дейността на групата за бързо реагиране при инциденти с мечки. Това заяви директорът на екионспекцията Ема Енева на пресконференция във връзка с приключването на проект „Устойчиво управление на вида кафява мечка и намаляване на причиняваните от нея щети върху селскостопанското имущество на територията на РИОСВ – Смолян”. С неговото завършване се прекратяват и договорите на четиримата членове на групата, която  е създадена като част от дейностите по проекта. Енева припомни, че преди години   също е имало хора, които са се отзовавали на сигнали за нападения от мечки,  на граждански договор към РИОСВ – Смолян. В смолянската екоинспекция вече се подготвя  докладна записка до МОСВ, с която се  иска продължаване на дейността на групата, като  се разшири  обхвата на действие, като се обхване цялата  южната граница - най-вече в областите Благоевград, Пловдив и Пазарджик, където има регистрирани нападения от мечки. „Тази група се надяваме да подкрепя хармоничното съжителство не само между хората и мечките, но и като цяло за едрите хищници и максимално да осмислим нейното съществуване”, каза още Ема  Енева.

Ръководителят на проекта Георги Георгиев заяви, че дейностите са  успешно реализирани. Сред тях е закупуване на нужното оборудване – високопроходим  автомобил, клетки за улов на мечки, стъпкови капани GPS-нашийници, въздушна пушка за упояване, фотокамери и софтуер. По проекта са раздадени безвъзмездно на земеделски стопани  30 каракачански кучета, 150 електрически огради и 500 спрейове за защита. Залесени са 30 000 фиданки с горско-плодни насаждения в рисковите райони и са посети 500 дка дивечови ниви с овес и ръж за хранителна база на мечките. Изградена е информационно-наблюдателна система за кафявата мечка и причиняваните от нея щети. Изработени са много информационни материали за мечката, проведени са срещи и беседи с местното население и ученици от областта. 

Екоиспекцията в Смолян търси вариант да запази групата за бързо реагиране при инциденти с мечки

 

Регионалната инспекция по околната среда и водите в Смолян е предприела мерки за осигуряване  дейността на групата за бързо реагиране при инциденти с мечки. Това заяви директорът на екионспекцията Ема Енева на пресконференция във връзка с приключването на проект „Устойчиво управление на вида кафява мечка и намаляване на причиняваните от нея щети върху селскостопанското имущество на територията на РИОСВ – Смолян”. С неговото завършване се прекратяват и договорите на четиримата членове на групата, която  е създадена като част от дейностите по проекта. Енева припомни, че преди години   също е имало хора, които са се отзовавали на сигнали за нападения от мечки,  на граждански договор към РИОСВ – Смолян. В смолянската екоинспекция вече се подготвя  докладна записка до МОСВ, с която се  иска продължаване на дейността на групата, като  се разшири  обхвата на действие, като се обхване цялата  южната граница - най-вече в областите Благоевград, Пловдив и Пазарджик, където има регистрирани нападения от мечки. „Тази група се надяваме да подкрепя хармоничното съжителство не само между хората и мечките, но и като цяло за едрите хищници и максимално да осмислим нейното съществуване”, каза още Ема  Енева.

Ръководителят на проекта Георги Георгиев заяви, че дейностите са  успешно реализирани. Сред тях е закупуване на нужното оборудване – високопроходим  автомобил, клетки за улов на мечки, стъпкови капани GPS-нашийници, въздушна пушка за упояване, фотокамери и софтуер. По проекта са раздадени безвъзмездно на земеделски стопани  30 каракачански кучета, 150 електрически огради и 500 спрейове за защита. Залесени са 30 000 фиданки с горско-плодни насаждения в рисковите райони и са посети 500 дка дивечови ниви с овес и ръж за хранителна база на мечките. Изградена е информационно-наблюдателна система за кафявата мечка и причиняваните от нея щети. Изработени са много информационни материали за мечката, проведени са срещи и беседи с местното население и ученици от областта. 

Eкоинспекцията  организира поход със студенти до „Сосковчето" и „Каньона на Водопадите" по повод Деня на земята

Регионалната инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) – Смолян ще отбележи Деня на земята – 22 април с разнообразни инициативи. Ще се проведе поход със студенти от ПУ „Паисий Хилендарски" – филиал Смолян до резерват „Сосковчето" и екопътека „Каньона на Водопадите". Участниците ще се запознаят с природните забележителности в района. Експерти от екоинспекцията ще участват в открити уроци в няколко детски градини и ще разкажат на децата за разделното събиране на отпадъците. РИОСВ съвместно с фирма „Титан Клийнър" ще организира акция за създаване на „Моята цветна градинка", в която ще се раздават цветя за засаждане на училища и детски градини.
Денят на Земята се отбелязва от над половин милиард души в целия свят. Всяка година Международната мрежа за Деня на Земята координира действията на повече от 12 000 партньори в 174 държави, насочени към опазване на планетата Земя и съхраняване на живота върху нея. За първи път Ден на Земята се отбелязва на 22 април 1970 г. в САЩ и Канада. През 1990 г. празникът на нашата планета е обявен за международен. България е една от първите страни, присъединили се към международното отбелязване на Деня на Земята, започнало от 1990 г.

Eкоинспекцията  организира поход със студенти до „Сосковчето" и „Каньона на Водопадите" по повод Деня на земята

Регионалната инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) – Смолян ще отбележи Деня на земята – 22 април с разнообразни инициативи. Ще се проведе поход със студенти от ПУ „Паисий Хилендарски" – филиал Смолян до резерват „Сосковчето" и екопътека „Каньона на Водопадите". Участниците ще се запознаят с природните забележителности в района. Експерти от екоинспекцията ще участват в открити уроци в няколко детски градини и ще разкажат на децата за разделното събиране на отпадъците. РИОСВ съвместно с фирма „Титан Клийнър" ще организира акция за създаване на „Моята цветна градинка", в която ще се раздават цветя за засаждане на училища и детски градини.
Денят на Земята се отбелязва от над половин милиард души в целия свят. Всяка година Международната мрежа за Деня на Земята координира действията на повече от 12 000 партньори в 174 държави, насочени към опазване на планетата Земя и съхраняване на живота върху нея. За първи път Ден на Земята се отбелязва на 22 април 1970 г. в САЩ и Канада. През 1990 г. празникът на нашата планета е обявен за международен. България е една от първите страни, присъединили се към международното отбелязване на Деня на Земята, започнало от 1990 г.

 Капани за мечка ще заложат  в района на село Забърдо

 

Експерти от РИОСВ – Смолян ще заложат  стъпкови капани за улов на мечка в района на село Забърдо. Причината е нападение на малко мече на домашно животно близост до обор на около 1 км. от селото, съобщиха от районната инспекция за опазване на околната среда. След оглед на района и разговори с месните хора  е станало ясно, че появата на мечето не е инцидентна и в последните дни то е засичано в района на селото. Най – вероятно се касае за животно на две или три години. След залагане на капаните експертите очакват мечето да бъде уловено, за да бъде поставен GPS – нашийник, с който ще се проследява движението му. Подобен случай  е имало преди години в района на село Триград, където малка мечка е нанесла поредица от щети върху кошери. След улавянето и маркирането й с нашийник проблемите са преустановени. Улов и маркиране на мечки за получаване на информация за поведението им, както и като превенция на нападения е една от дейностите по проект „Устойчиво управление на вида кафява мечка и намаляване на причиняваните от нея щети върху селскостопанското имущество на територията на РИОСВ - Смолян ”, финансиран от ОПОС.