Пловдивският университет ще приеме отличниците в Национално състезание по БЕЛ през февруари

 

"Драги зрелостници, можете да станете студенти още през февруари 2018!" С този призив се обръщат към бъдещите абитуриенти от Филологическия факултет на ПУ "Паисий Хилендарски". Приемът ще  стане факт за тези, които участват в предстоящото Национално състезание по български език и литература за зрелостници и получат отлична оценка. Те ще могат да избират между следните специалности:

- българска филология

- славистика

- български език и китайски език

- български език и руски език

- български език и френски език

- български език и италиански език

- български език и новогръцки език

- български език и турски език

- български език и история

- български език и испански език

- български език и немски език

- български език и гражданско образование

 

Състезанието ще се проведе в сградите на ПУ (залите ще бъдат допълнително уточнени) и ще продължи 3 астрономически часа. Форматът му ще бъде много близък до държавния зрелостен изпит (примерни задачи можете да видите ТУК).

Участието в състезанието е напълно БЕЗПЛАТНО. В деня на провеждането му кандидатите трябва да носят само личната си карта. Те ще работят по два равнопоставени модула – езиков и литературен. Оценяването ще става по точкова система, а резултатите ще се приравнят към шестобалната система. При кандидатстване в някоя от изброените по-горе специалности, получената отлична оценка от състезанието ще е актуална и няма да зависи от оценката, която ще получи зрелостникът на матурата (стига тя да е положителна). В рамките до 10 дни след провеждането резултатите ще бъдат обявени на сайта на Филологическия факултет.

Желаещите да се включат в състезанието трябва да попълнят следната форма за регистрация ТУК. Срокът за регистриране е 30 януари, включително. Списъкът с регистрираните участници и разпределението им по зали ще бъде обявен на 1 февруари.

Пловдивският университет ще приеме отличниците в Национално състезание по БЕЛ през февруари

 

"Драги зрелостници, можете да станете студенти още през февруари 2018!" С този призив се обръщат към бъдещите абитуриенти от Филологическия факултет на ПУ "Паисий Хилендарски". Приемът ще  стане факт за тези, които участват в предстоящото Национално състезание по български език и литература за зрелостници и получат отлична оценка. Те ще могат да избират между следните специалности:

- българска филология

- славистика

- български език и китайски език

- български език и руски език

- български език и френски език

- български език и италиански език

- български език и новогръцки език

- български език и турски език

- български език и история

- български език и испански език

- български език и немски език

- български език и гражданско образование

 

Състезанието ще се проведе в сградите на ПУ (залите ще бъдат допълнително уточнени) и ще продължи 3 астрономически часа. Форматът му ще бъде много близък до държавния зрелостен изпит (примерни задачи можете да видите ТУК).

Участието в състезанието е напълно БЕЗПЛАТНО. В деня на провеждането му кандидатите трябва да носят само личната си карта. Те ще работят по два равнопоставени модула – езиков и литературен. Оценяването ще става по точкова система, а резултатите ще се приравнят към шестобалната система. При кандидатстване в някоя от изброените по-горе специалности, получената отлична оценка от състезанието ще е актуална и няма да зависи от оценката, която ще получи зрелостникът на матурата (стига тя да е положителна). В рамките до 10 дни след провеждането резултатите ще бъдат обявени на сайта на Филологическия факултет.

Желаещите да се включат в състезанието трябва да попълнят следната форма за регистрация ТУК. Срокът за регистриране е 30 януари, включително. Списъкът с регистрираните участници и разпределението им по зали ще бъде обявен на 1 февруари.

Национална научна конференция на тема: "Образование и наука – за личностно и обществено развитие" 
 
Във връзка с отбелязването на 55-та годишнина от създаването на Учителския институт в град Смолян и 20-та годишнина от преобразуването му във Филиал на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, ръководството на  образователната институция  организира национална научна конференция на тема: Образование и наука – за личностно и обществено развитие (27 – 28 октомври 2017 г.).
Откриването на конференцията ще се състои на 27.10.2017 г. от 11.00 часа в Конферентната зала на Планетариум с НАО, гр. Смолян, а заседанията по научни секции ще стартират в 14.00 часа в ПУ, Филиал-Смолян.
Кръглата маса на тема: 55 години педагогическо образование в Средните Родопи – ретроспективи и перспективи, организирана в рамките на конференцията, ще се проведе на 28.10.2017 г. от 9.00 часа в Заседателната зала на ПУ, Филиал-Смолян.
Национална научна конференция на тема: "Образование и наука – за личностно и обществено развитие" 
 
Във връзка с отбелязването на 55-та годишнина от създаването на Учителския институт в град Смолян и 20-та годишнина от преобразуването му във Филиал на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, ръководството на  образователната институция  организира национална научна конференция на тема: Образование и наука – за личностно и обществено развитие (27 – 28 октомври 2017 г.).
Откриването на конференцията ще се състои на 27.10.2017 г. от 11.00 часа в Конферентната зала на Планетариум с НАО, гр. Смолян, а заседанията по научни секции ще стартират в 14.00 часа в ПУ, Филиал-Смолян.
Кръглата маса на тема: 55 години педагогическо образование в Средните Родопи – ретроспективи и перспективи, организирана в рамките на конференцията, ще се проведе на 28.10.2017 г. от 9.00 часа в Заседателната зала на ПУ, Филиал-Смолян.

Студенти по етнология ще проучват традициите и културата в Давидково и други села в Община Баните

​На 9 юли студенти по етнология от Пловдивския университет по време на своя стаж ще са на посещение в село Давидково, за да проучат културата, религиите и традициите на местните, съобщи кметът на родопското село Севда Чолакова. „В лятното етно училище ще участват студенти от различни народности и религии. Ще има представители от Гърция, Турция, Сърбия, Нигерия, Китай, Виетнам, като всички са с различни  религии“, коментира кметът. По време на тази практика учащите ще присъстват на водосвет в местната църква, а след това с помощта на лектор ще се запознаят с религиите – обичаи, традиции и толерантност. Ще се проведе обществено обсъждане, на което всеки ще разкаже за религията, която изповядва и ще може да зададе въпроси, които го интересуват.

Това не е първо посещение на студенти от Пловсивския университет в Давидково, угочни кметът. От няколко години по време на практиката си, те проучват културата на населението и в селата Загражден и Стърница. Смолянският музей също е включен в лятната практика със свои представител по силата на рамков договор между двете институции. Темите, по които студентите работят на терен, предварително се уточняват. Работата им е групова и индивидуална, а изследванията им са вързани с храненето, като отделна тема е посветена на курбана като обредна практика. Правят се проучвания във връзка с традиционни способи на лечение - най-вече с билки, като се акцентира върху баенето като традиционен способ за лечение.
По време на практиката си, студентите проучват също сватбени, родилни и следродилни обичаи в семействата със смесени бракове. Освен по посочените теми, младите изследователи събрат и теренен материал за съвременните етнокултурни процеси, които протичат в тази част на планината, с акцент празниците в конкретните селища, тяхната еволюция и употреба в наши дни.

http://rodopchani.bg/Studenti-po-etnologiya-shte-prouchvat-traditsiite-i-kulturata-v-Davidkovo-i-drugi-sela-v-obshtina-Banite

Студенти по етнология ще проучват традициите и културата в Давидково и други села в Община Баните

​На 9 юли студенти по етнология от Пловдивския университет по време на своя стаж ще са на посещение в село Давидково, за да проучат културата, религиите и традициите на местните, съобщи кметът на родопското село Севда Чолакова. „В лятното етно училище ще участват студенти от различни народности и религии. Ще има представители от Гърция, Турция, Сърбия, Нигерия, Китай, Виетнам, като всички са с различни  религии“, коментира кметът. По време на тази практика учащите ще присъстват на водосвет в местната църква, а след това с помощта на лектор ще се запознаят с религиите – обичаи, традиции и толерантност. Ще се проведе обществено обсъждане, на което всеки ще разкаже за религията, която изповядва и ще може да зададе въпроси, които го интересуват.

Това не е първо посещение на студенти от Пловсивския университет в Давидково, угочни кметът. От няколко години по време на практиката си, те проучват културата на населението и в селата Загражден и Стърница. Смолянският музей също е включен в лятната практика със свои представител по силата на рамков договор между двете институции. Темите, по които студентите работят на терен, предварително се уточняват. Работата им е групова и индивидуална, а изследванията им са вързани с храненето, като отделна тема е посветена на курбана като обредна практика. Правят се проучвания във връзка с традиционни способи на лечение - най-вече с билки, като се акцентира върху баенето като традиционен способ за лечение.
По време на практиката си, студентите проучват също сватбени, родилни и следродилни обичаи в семействата със смесени бракове. Освен по посочените теми, младите изследователи събрат и теренен материал за съвременните етнокултурни процеси, които протичат в тази част на планината, с акцент празниците в конкретните селища, тяхната еволюция и употреба в наши дни.

http://rodopchani.bg/Studenti-po-etnologiya-shte-prouchvat-traditsiite-i-kulturata-v-Davidkovo-i-drugi-sela-v-obshtina-Banite

Покана
 
 
Филиалът на ПУ "Паисий Хилендарски" в Смолян кани на публична академична лекция на тема "Физическото развитие и телесна охраненост на съвременното младо поколение  от смолянски регион-състояние и тенденции". Лектор ще бъде доц.д-р Силвия Младенова. Лекцията ще бъде днес от 17,30 часа в 44 Аудиториа на филиаба на ПУ- Смолян.

Филологическият факултет на ПУ организира  „Паисиеви четения 2015”

 

Ежегодната научна конференция на Филологическия факултет, която носи името на патрона на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, ще се проведе в Ректората на висшето училище от утре, 30 до 31 октомври 2015 година. В конференцията ще вземат участие 170 учени от 15 страни.  Научните резултати на участниците ще бъдат представени на Кръгла маса и по специализирани секции.

Кръглата маса на тема „Българският език в балкански и славянски контекст (Предвъзраждане и Възраждане)" е организирана от проф. д.ф.н. Диана Иванова. „Когато става дума за българистични изследвания, които се създават в България от български българисти, говорим за стратегически важни изследвания, чрез които се отстояват езиковият, културният и духовният суверенитет на нацията. Чрез тези изследвания се отстоява и българската идентичност на картата на Европа и света. В епохата на пренаписване на истории и на подмяна на ценности и идентичности изследванията у нас в областта на езиците, литературите и културите са национален капитал, от който може да зависи сигурността на обществото и неговото бъдеще. В този смисъл  освен иновативен добавяме и стратегически важен елемент в изследванията, в които факултетът участва“, обясни председателят на организационния комитет и зам.-декан на Филологическия факултет доц. д-р Петя Бъркалова.

В програмата на Паисиевите четения обособените секции са тип микроконференции с различен фокус: „Белетристиката в модерните времена – повторение, сътворение и приложност“; „Славистика“ – посветена на 20 години от откриването на профил “Сръбски и хърватски език“; „Руски език, литература, култура“; „Иновативни методически стратегии в обучението по български език и литература“; „Актуални проблеми на съвременния български език“; „Романистика и германистика“, „Испанистика“; „Език, лингвистика и технологии“; „Литература, култура, технологии“.

Филологическият факултет е  инициирал  удостояването на  видния българист проф. д.ф.н. Борис Юстинович Норман от Беларуския държавен университет в Минск с почетното звание Доктор хонорис кауза на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. В рамките на конференцията, веднага след откриването на 30 октомври 2015 година от 10:30 часа, ще се състои и тържествената церемония по връчването му. Проф. Норман е специалист с изключително широк профил и освен в областта на българистиката е автор на задълбочени изследвания  и в областта на теоретичната лингвистика, психолингвистиката, социолингвистиката, прагматиката, когнитивната лингвистика. Има повече от 400 публикации, сред които над 20 монографии.

Академичното слово на  проф. Норман е със заглавие „Съветската и постсъветската българистика – търсения и резултати“, а  пленарният му доклад ще е на тема „Прагматичен аспект на граматичните категории в българския език“.  Пленарен доклад върху теорията за функционално-семантичните езикови  полета ще изнесе и създателят на Пловдивската езиковедска школа проф. д.ф.н. Иван Куцаров.

Катедрата по славистика, съвместно с Чешкия център – София, организира изложба, посветена на 600 години от смъртта на Ян Хус – личността, която със саможертвена всеотдайност промени духовната карта на Европа. Изложбата, която съдържа уникални исторически свидетелства, достъпни за първи път у нас, ще бъде открита на 30 октомври в 13:30 часа в Университетска библиотека.

В програмата на „Паисиеви четения 2015“ са предвидени и премиери на четири книги: „Да (пре)откриваш думите“ – юбилеен сборник в чест на проф. д.ф.н. Вера Маровска; „Славистиката – пътища и перспективи“ – юбилеен сборник в чест на проф. Иванка Гугуланова; книгата на проф. д.ф.н.          Иван Куцаров – „Световните форуми на славянската филология“; и посмъртно издадената монография на д-р Иванка Гайдаджиева – „Местните имена в Западна (Беломорска) Тракия“.

Студентите са подготвили фотоизложба със снимки от теренни експедиции в памет на  любимата преподавателка и вдъхновителка д-р Иванка Гайдаджиева  под надслов  „По стъпките на спомените“.

Макар и разделени в секции, пловдивските филолози, заедно с участници от други български университети и институти към БАН, заедно с чуждестранните  учени, говорят за едно – за човешката природа на Човека. Координатната система на включените в програмата изследвания може да бъде представена в четири посоки: 1. Изследвания на вътрешната индивидуална природа на човека през призмата на литературите: човешките усещания, възприятия, импулси, емоции, символи, понятия, визии; 2. Изследвания на външната индивидуална природа на човека през призмата на културите: митични култури, рационални култури, екзистенциални; 3. Изследвания на вътрешната колективна природа на човека през призмата на лингвистиката и когнитивните науки: езиково съзнание, език и менталност, езикова активност и езикова компетентност; 4. Изследвания на външната колективна природа на човека през призмата на социолингвистиката и социокултурните модули на литературознанието:  човекът в империите, човекът в националната държава, човекът и неговата визия за човечеството.