В Рудозем ще има най-модерната  линия за преработка и обогатяване на оловно-цинкова руда

       

В Рудозем се внедрява най-модерната и иновативна за България линия за преработка и обогатяване на оловно-цинкова руда, съобщи директорът на „Рудметал” Митко Младенов. Според него модулната линия е не само по-ефективна, но и решава сериозни екологични проблеми, свързани с флотацията. С доставената апаратура се внедрява безцианидна технология на обогатяване. В новата линия на  „Рудметал” са инвестирани над 10 млн. лв., предаде БТА.Сред въведените иновативни технологии в новата линия е използването на колонни флотационни машини, които според Митко Младенов са по-ефективни и дават по-високо качество на концентратите. Поточната линия работи на пълен кръгооборт на водата, което спестява  необходимостта от хвостохранилище, допълва директорът. В комбинация с използването на безцианидна технология на флотация, екологичните ползи от внедреното производство са сериозни. Допълнителна икономия на реагенти ще се постигне  с монтираното устройство, което отделя около 40 процента от безрудната маса във вид на филц преди ситното трошене и смилането. Получаваният филц ще се реализира в строителната сфера.

        Доставката на част от оборудването за линията е по европейски проект с безвъзмездно финансиране от 2.9 млн. лв. Основните машини вече са монтирани на площадката, а екип от турски специалисти свързват линията и внедрява системата за автоматизация. Предвижда се модулната линия да бъде окончателно готова до 2 месеца, след което да се премине към цикъла на 72-часови проби.

        Капацитетът на линията е за преработка на 110 хил. тона руда годишно. Добитата от „Рудметал” оловно-цинкова руда може да осигури около 60 процента от потенциала на линията. В минното предприятие планират в бъдеще да се доставя и руда от чужбина, вероятно от Гърция или Турция.

        Линията е изключително важна и мащабна инвестиция за „Рудметал”, коментира Митко Младенов. Рудодобивното дружество бе единственото в региона без собствена флотационна фабрика, което го поставяше в неравностойно положение спрямо конкурентите.

 Стичащи се скатни води от руднични отвали замърсили река Елховска

Експерти на РИОСВ – Смолян, съвместно с Регионална лаборатория - Смолян, установиха при направената проверка източника на замърсяване на река Елховска.  След направения оглед на коритото на реката и вземането на водни проби от предприятия, заустващи отпадни води в река Елховска, в района на град Рудозем, експертите установиха, че реката се замърсява от стичащите се скатни  води от временните руднични отвали на Рудоземска обогатителна фабрика (РОФ). При дъжд, водите отмиват фини частици и отлагания по рудничните отвали, а от там водите попадат в дъждовната решетка, която се зауства в реката. Именно това е довело до побеляване на реката. Първоначалните лабораторни анализи  сочат, че няма данни за изтичане на промишлени води от РОФ и на наднормени стойности на цианиди. Изпратени са проби и в Регионална лаборатория -  Хасково, където ще бъдат изследвани за тежки метали.Екоекспертите  разпоредили да започне незабавно почистване на района на отвалите и всички площадкови пътища от собствениците – „Горубсо Мадан“ АД – Мадан, РОФ – Рудозем и „Рудметал“ АД – Рудозем. Дадени са предписания за предприемане на мерки, за недопускане на подобни инциденти. Стартирана е процедура по Закона за административните нарушения и наказания.

Сигналът за замърсяване на река Елховска постъпи в РИОСВ – Смолян в сряда, припомниха от инспекцията. В продължение на три дни експерти обхождаха района, и на място се взеха водни проби от Регионална лаборатория - Смолян. В петък бе получен и сигнал за умряла риба в река Арда, в района на кв. Койнарци на град Рудозем. Екип от експерти на РИОСВ – Смолян, Регионална лаборатория – Смолян и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури - Смолян извършиха проверка на място. Установени са единични екземпляри мъртва риба от вида „Черна балканска мряна“, в сравнително напреднал стадий на разлагане. Експертите  предполагат, че най-вероятно става въпрос за  случай, който е настъпил в следствие на резки промени на температурата на водата. Водните проби, взети на място не показват отклонение от нормите.