При нелеп пътен инцидент днес загина  доц.Христо Гиневски
При нелеп пътен инцидент днес почина доц.Христо Гиневски. Известен учен, изследовател, историк, патриот и родолюбец. За него Родопите бяха кауза. 
Доцент д-р Христо Гиневски е роден на 10.03.1943 г. в Устово, Смолянско. Завършва специалността „История” в Софийския университет „Св.Климент Охридски”. Работи като журналист във вестник „Родопски устрем”, а по-късно и в „Родопски вести”, в обществени и държавни институции. Защитава докторска дисертация на тема „Българското възраждане в Средните Родопи”. Избран е за доцент на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър” и е преподавател във филиала в Смолян по стопанска история, езикова култура, краезнание. От възстановяването на списание „Родопи” до сега е негов заместник-главен редактор. Научните му интереси са насочени към Българското възраждане, както и към новата история на България и Родопите. Автор е на редица монографии - „Хаджи Христо Попгеоргиев” (1996), „Родопско възраждане” (2001), „Родопска възрожденска интелигенция” (2004), „Миналото на Средните Родопи - ХІХ и началото на ХХ век. Възраждане” (2008). „Миналото на Устово” в 2 тома (2013) и др. Председател на Инициативния комитет за защита на интересите на живеещите в квартал Устово, Смолян. Председател на устовското читалище „Кирил Маджаров” - най-старото ни читалище в Средните Родопи. 
Поклон пред светлата му памет!