Смолян

Смолян (5316)

Смолян

Анастас Караджов положи клетва като общински съветник

 

Атанас Караджов положи клетва като общински съветник на днешното заседание на ОбС-Смолян. Той влиза от листата на КРОС на мястото на подалия оставка Кирил Асенов. Анастас Караджов е на 28 години и е най-младият общински съветник. Той е от Смолян. Собственик на магазини, занимава се с поддържане и обслужване на вендинг машини и търговия на дребно. Средното си образование е придобил в ПМГ „Васил Левски“ през 2008 г., специалност „Математика и информатика с немски език“, където в продължение на три години е председател на ученическия съвет. Завършил е кинезитерапия в ЮЗУ „Неофит Рилски“. Председател е на ЛРД „Райково“. „Смятам, че за да задържим младите хора, трябва да се работи активно в тази насока и затова мисля, че ще бъда полезен като член на Постоянната комисия по здравеопазване, младежта и спорта“, казва Караджов.

Четвъртък, 29 Март 2018 06:05

Как слепи оцеляват с пенсия от 180 лв. на месец?

Написана от

Как слепи  оцеляват с пенсия от 180 лв. на месец? 

 

IMG 9073

 

 

Две крайности се очертаха в отпразнуване на рождения ден на Съюза на слепите в Смолян. Удовлетворение, че са живи, че се събират, общуват и искат да се справят. И огорчени, че  правителството предлага реформа за медицинската експертиза и оценката на трудоспособността, която жизнено ги засяга. Смятат, че „медицинските стандарти на здравния статус на лицата с увреждания в България са различни от Европейския съюз. Предложената реформа не дава отговор на въпросите какви права ще се ползват в резултат на телковото решение за вида и степента на увреждането, както и какви права ще произтичат от оценката на работоспособността.

Освен това за Смолянска област остава с години нерешен въпросът за отнетото преди време право хората с увреждания да ползват два пъти годишно безплатно пътуване с автобус за преглед или изследвания до Пловдив или София, както в другите области ползват безплатно ж.п. транспорт.

За националния протест във връзка с предложената реформа  на 11 април за столицата ще пътуват с два автобуса 100 от членовете на съюзната организация в Смолян, заяви председателката Теменужка Миткова. И допълни: „Защо да мълчим? Ощетени сме. Искат да отнемат пенсиите на работещите полуслепи, а те работят на минимално, за да покриват разходите  по прегледи и лечение. Къде да се намери работа за слепи при тази безработица за здрави? Освен това социалните пенсии са много малки. Имаме например при нас сляпороден. До юли миналата година пенсията му беше 128 лева. Как е живял? Сега е със 180 лева, стигат ли? Само в Смолян от областните градове няма център за социална рехабилитация. При голяма нужда, в краен случай, който има финансови възможности, може да иде в Пловдив. Няма да мълчи!“

Това, че все пак имаше настроение на срещата за отбелязване на рождения ден на Съюза на слепите у нас, учреден на 28 март 1921 г., звучи оптимистично – не само на пръв поглед. Дълбоко в себе си всеки таи надежда, че ще е жив, ще се справи, няма да тежи на другите. Затова искат да се събират и общуват, за да си дават кураж. Както и на всяка среща – без песен не минава. И този път певиците от съюзната организация и акордеонистът Златко  се постараха да внесат настроение, да покажат, че хората с увреждания няма да се предадат, че заслужават нормален живот. Гост на празника беше председателката на Съюза на инвалидите в Смолян Захаринка Славчева.Тя отбеляза, че също ще участват в националния протест, който е организиран от всички организации на хора с увреждания в България.

Росица Примовска

Централният площад в Златоград е с празнична украса в очакване на Великден
 
29542164 1679315128778232 4850361924544796411 n29060543 1679315048778240 1375356033581117565 o
Златоград придоби празничен вид . В духа на настъпващите празнични дни, потребителите на социалните центрове в града, направиха собственоръчно пролетна украса, В инициативата се включиха участници от  Център за обществена подкрепа, Дневен център за деца и лица с увреждания „Зора” и Център за социална рехабилитация и интеграция. Централния площад в града придоби нов облик, а златоградчани се готвят с радост да отбележат  настъпването на пролетта, събуждането на природата и  да посрещнат най-светлият християнски празник Великден.
72 домакинства от област Смолян ще бъдат включени в статистическо проучване
 
От началото на м. април 2018 г. Националният статистически институт (НСИ), чрез териториалните статистически бюра (ТСБ) в страната, започва провеждането на Наблюдението на домакинските бюджети в новоизбрани домакинства. 
Изследването е ежегодно и е включено в Националната статистическа програма за 2018 година. В него ще вземат участие 72 домакинства от област Смолян, избрани на случаен принцип, които са разделени в три подизвадки от по 24 домакинства. В периода април - юни 2018 г. домакинствата от всяка подизвадка се включват последователно в Наблюдението на домакинските бюджети. Всяко домакинство участва в изследването четири пъти в рамките на дванадесет месеца на ротационен принцип. 
По време на своето участие домакинствата попълват дневници за получените доходи и направените разходи през текущия месец, както и информация за нерегулярните доходи и направените разходи за предходните два месеца, когато не са участвали пряко в изследването. 
В област Смолян изследването ще се проведе в десет населени места: гр. Смолян, гр.Девин, гр. Златоград, гр.Неделино, с. Чепинци, с. Старцево, с. Вишнево, с.Славейно, с.Равнища и с.Крайна. 
Анкетьорите, които ще посетят домакинствата, са задължени, съгласно Закона за статистиката, да пазят в пълна тайна получената от тях информация. Същите ще се легитимират със служебна карта, издадена от ТСБ – Юг, отдел „Статистически изследвания – Смолян”. 
Допълнителна информация относно провежданото изследване на територията на област Смолян може да се получи на следните служебни телефони в Териториалното статистическо бюро – Юг, отдел „Статистически изследвания – Смолян”: 0301/67414 и 0301/67420. 
Наблюдението на домакинските бюджети е основен източник за получаване на обобщена информация за доходите, разходите и потреблението на населението в страната, която е необходима за разработване на различни политики и мерки в социалната сфера. Подобни изследвания се провеждат във всички страни от Европейския съюз и в редица страни по света и представляват неделима част от дейността на статистическите институции. 
Повече информация за методологията на наблюдението, както и резултати от предходни изследвания, могат да се намерят в сайта на НСИ, рубриката „Доходи, разходи и потребление на домакинствата“: http://www.nsi.bg/bg/node/3168. 
 
Определен е концесионер за летище Пловдив
 
Консорциумът между „Хайнан“ и „Пловдив Еърпорт Инвест“ е определен за концесионер на летище Пловдив след проведена процедура. С решението си правителството упълномощава министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията да сключи концесионния договор в двумесечен срок от влизането в сила на Решението.
Концесията е за 35 години, като за този срок концесионерът се задължава да реализира инвестиции в обекта в размер на 79 083 000 евро. Средствата са за ремонт, поддържане и рехабилитация на съществуващата инфраструктура, както и изграждане на нови съоръжения.
След изтичането на гратисния период от 48 месеца, за всяка календарна година концесионерът ще извършва плащане, което се състои от фиксирана и променлива част. Фиксирана част е в размер на 600 000 лева без ДДС, а променлива част представлява 6% от общия размер на нетните приходи от всички дейности за съответната година, свързани с ползването на обекта на концесията.
Процедурата за отдаване на концесия на летище Пловдив е открита на 16 януари 2017 г. На 18 май 2017 г. са отворени получените оферти от трима участници: ДЗЗД „Силк роуд Пловдив Еърпорт“; „Консорциум Летище Пловдив“; Обединение (Консорциум) между „Хайнан“ и „Пловдив Еърпорт Инвест“. След разглеждане на документите е установено, че ДЗЗД „Силк Роуд Пловдив Еърпорт“ не отговаря на критериите за подбор и дружеството е отстранено от процедурата. На 27 юли 2017 г. са отворени публично предложенията и обвързващите предложения на „Консорциум Летище Пловдив“ и на Обединение (Консорциум) между Хайнан и Пловдив Еърпорт Инвест. Отстраненият участник ДЗЗД „Силк Роуд Пловдив Еърпорт“ обжалва решението и процедурата е временно спряна до 1 март 2018 г., когато Върховният административен съд отхвърля жалбата като неоснователна, след което процедурата отново е стартирана. Комисията пристъпва към оценяване на участниците и класира на първо място Обединение (Консорциум) между „Хайнан“ и „Пловдив Еърпорт Инвест“.
Единият от участниците в Обединението, определено за концесионер, HNA Group (Хайнан Груп) към момента разполага с приблизително $145 милиарда активи, над $90 милиарда приходи годишно и с над 410 000 служители по цял свят. Дейностите на компанията са в различни сфери, като основно са съсредоточени в авиацията, технологиите, туризъма, финансите, иновациите и логистиката. Хайнан Груп управлява 14 авиокомпании с над 1250 самолета, като оперира 13 летища и над 1000 вътрешни и международни линии. Годишно компанията превозва над 100 милиона пътника до над 260 града.
 
Определен е концесионер за летище Пловдив
 
Консорциумът между „Хайнан“ и „Пловдив Еърпорт Инвест“ е определен за концесионер на летище Пловдив след проведена процедура. С решението си правителството упълномощава министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията да сключи концесионния договор в двумесечен срок от влизането в сила на Решението.
Концесията е за 35 години, като за този срок концесионерът се задължава да реализира инвестиции в обекта в размер на 79 083 000 евро. Средствата са за ремонт, поддържане и рехабилитация на съществуващата инфраструктура, както и изграждане на нови съоръжения.
След изтичането на гратисния период от 48 месеца, за всяка календарна година концесионерът ще извършва плащане, което се състои от фиксирана и променлива част. Фиксирана част е в размер на 600 000 лева без ДДС, а променлива част представлява 6% от общия размер на нетните приходи от всички дейности за съответната година, свързани с ползването на обекта на концесията.
Процедурата за отдаване на концесия на летище Пловдив е открита на 16 януари 2017 г. На 18 май 2017 г. са отворени получените оферти от трима участници: ДЗЗД „Силк роуд Пловдив Еърпорт“; „Консорциум Летище Пловдив“; Обединение (Консорциум) между „Хайнан“ и „Пловдив Еърпорт Инвест“. След разглеждане на документите е установено, че ДЗЗД „Силк Роуд Пловдив Еърпорт“ не отговаря на критериите за подбор и дружеството е отстранено от процедурата. На 27 юли 2017 г. са отворени публично предложенията и обвързващите предложения на „Консорциум Летище Пловдив“ и на Обединение (Консорциум) между Хайнан и Пловдив Еърпорт Инвест. Отстраненият участник ДЗЗД „Силк Роуд Пловдив Еърпорт“ обжалва решението и процедурата е временно спряна до 1 март 2018 г., когато Върховният административен съд отхвърля жалбата като неоснователна, след което процедурата отново е стартирана. Комисията пристъпва към оценяване на участниците и класира на първо място Обединение (Консорциум) между „Хайнан“ и „Пловдив Еърпорт Инвест“.
Единият от участниците в Обединението, определено за концесионер, HNA Group (Хайнан Груп) към момента разполага с приблизително $145 милиарда активи, над $90 милиарда приходи годишно и с над 410 000 служители по цял свят. Дейностите на компанията са в различни сфери, като основно са съсредоточени в авиацията, технологиите, туризъма, финансите, иновациите и логистиката. Хайнан Груп управлява 14 авиокомпании с над 1250 самолета, като оперира 13 летища и над 1000 вътрешни и международни линии. Годишно компанията превозва над 100 милиона пътника до над 260 града.
 
Картофопроизводителите в Смолянско в задънена улица,само в Момчиловци залежават 200т. продукция
 
 
Стотици тонове продукция залежават в Смолянско заради липса на пазар. Проблемът в бранша е от доста години, но с всяка изминала се задълбочава, което кара доста хора да се откажат от производството на картофи. Реализирана продукция е на около 50%, като картофопроизводителите са продавали продукция  на 50-70 ст за консумация и под лев за семе. „Това всичко е заради липсата на пазар и държавна политика. Вносната продукция ни подбива сериозно и обрича много хора от бранша на загуби. Ние сме инвестирали, влагали труд и средства, а накрая няма къде да си реализираме продукцията“, коментира един от големите картофопроизводители в смолянското село Момчиловци Григор Шукеров. Той бе категоричен, че се наблюдава отлив от хора, които трайно са се занимавали с картофопроизводство. „Ако не се намери пазар ще трябва да изхвърляме картофи, няма как да се запазят, а и срокът на семената изтича“, добави Шукеров. По груби сметки, само в Момчиловци, залежават около 200 тона картофи, като има и доста нереализирана продукция и в Ардинското корито.
Ще има великденски добавки от 40 лв. за 1,2 млн. пенсионери
 
Те ще я получат с пенсиите за април

По 40 лв. добавка за Великден ще получат 1,227 млн. пенсионери. Това съобщи премиерът Бойко Борисов в началото на правителственото заседание днес.

Право на добавка имат най-възрастните с пенсия до 321 лв., колкото в момента е линията на бедност.

Те ще я получат с пенсията си за следващия месец, чието изплащане ще започне от 4 април, уточни социалният министър Бисер Петков.

Добавка ще вземат около 56% от пенсионерите в страната, уточни Петков. 

За целта са отпуснати допълнително 50 млн. лв. от бюджета.

http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/shte-ima-velikdenski-dobavki-ot-40-lv-za-1-2-mln-pensioneri.html

Задържаният за убийството  на софийски бизнесмен няма нищо общо с Неделино, родом е от Рудоземско
 
Набеденият за тото милионер от Неделино, който е задържан за убийството на 45 – годишен бизнесмен в Нареченски бани, няма нищо общо с родпоския град. По предварителна информация за убийството са задържани Севдалин Б. И синът му, като бе разгласено, че бащата е родом от Неделино. „Този мъж няма нищо общо с Неделино. Най-вероятно е станала някаква грешка. В действителност имаше мъж от Неделино, който се занимаваше с бизнес в Нареченски бани, но той се казваше Румен и има две дъщери. Действително бе тото милионер и му палиха няколко пъти заведенията, на миналата година той почина при катастрофа край Черноморието“, коментира кметът на община Неделино Боян Кехайов. По предварителна информация, задържаният е с постоянен адрес в Асеновград, но е свързан с Родопите. Той е родом от рудоземското село Грамаде, но от двадесет години не живее вече там.  Тялото на 45 – годишният мъж е било намерено в микроязовир по пътя за Пампорово с множество прорезни рани. По неофициална информация става дума за софийски бизнесмен, който е бил убит преди дни. Пловдивската полиция е задържала е съдружникът на бизнесмена, с който са държали крайпътно заведение в Нареченски бани, както и неговия син . Предполага се, че между двамата мъже е имало финансов конфликт.

Ученици от Търън спечелиха общински кръг от състезанието по безопасност на движението

В СУ „Св.Св. Кирил и Методий” - Смолян се проведе Национална викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя“. Организатори на събитието бяха община Смолян, СБА , Пътна Полиция, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - Смолян.
Състезанието имаше за цел да провери до каква степен учениците са запознати с правилата на движение. То се проведе в три етапа, като всеки от тях даваше определен брой точки спрямо представянето на учениците. Това съобщи Александър Димитров, който отговаря за Спортните дейности в община Смолян.
Състезанието премина много забавно и оспорвано.По време на подреждането на пъзела и намирането на повредите на велосипеда, учениците показаха отлични умения за справяне в екстремна ситуация. Двама представители от Пътна Полиция Смолян бяха ангажирани с проверката на листовките. Тяхната констатация бе, че на фона на трудните въпроси, учениците са се справили повече от добре. Също така, те отбелязаха, че професионални шофьори биха били доста затруднени с поставените въпроси, коментира Димитров.
Община Смолян осигури грамоти за всички участници, както и плакети за призьорите, които бяха раздадени на церемонията по награждаването.
Първи се класира отборът на ОУ „Стою Шишков” –с.Търън, спечелил 114 точки. Той ще участва в Областния етап, който предстои през месец април т.г.
В надпреварата участваха ученици от смолянските училища СУ „Св.Св.Кирил и Методий”, ОУ „Стою Шишков“, ОУ „Иван Вазов“ , ОУ „Проф. д-р Асен Златаров“ , ОУ „Отец Паисий“ , ОУ „Юрий Гагарин“ и ОУ „Стою Шишков“- с. Търън и ОУ „Никола Й. Вапцаров“- с. Широка лъка.

Пресцентър на община Смолян


Крайното класиране след състезанието бе следното:

ОУ „Стою Шишков“ - с. Търън – 114 точки.
ОУ „Иван Вазов“ – гр. Смолян – 110 точки.
ОУ „Стою Шишков“ - гр. Смолян – 105 точки.
ОУ „Никола Й. Въпцаров“ - с. Широка Лъка – 103 точки.
ОУ „Юрий Гагарин“ - гр. Смолян – 96 точки.
ОУ „Проф. д-р Асен Златаров“ - гр. Смолян – 90 точки.
СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - гр. Смолян – 85 точки.
ОУ „Отец Паисий“ - гр. Смолян – 76 точки.

 

https://www.smolyan.bg/bg/news/view/3867

Страница 7 от 380