Общество

Общество (13)

Малко известни родопски дестинации в сферата на културния туризъм имат шанс да бъдат включени в международен проект

 

Министерството на туризма стартира информационна кампания по повод възможностите за кандидатстване по проект „Културно-туристически ЕДЕН дестинации в България”.

Като инициатива на Европейската комисия, която популяризира моделите на устойчиво развитие на туризма на територията на целия Европейски съюз, EDEN (ЕДЕН) е акроним на „European Destinations of ExcelleNce” – „Най-добри европейски дестинации”.

Общата цел на проекта е да се промотират най-добри ЕДЕН дестинации на националния и на избрани чуждестранни туристически пазари.

Проектът се базира на национални конкурси, които се провеждат ежегодно на определена тема, и целят подбор на „най-добра дестинация” за всяка участваща държава.

За настоящата година водещ е културният туризъм, като предложенията трябва да са свързани с малко известни/нововъзникващи дестинации. Ще бъдат класирани 5 от участващите и подали проекти, като една е „водещата дестинация”, а останалите са „подгласници". На петте класирани проекта ще бъде направено професионално фото заснемане и последващо промотиране.

Процедурата по кандидатстване, критериите за допустимост, методологията за оценка на кандидатурите, инструкции и ръководство за кандидатстване, в едно с формуляра за кандидатстване, ще бъдат публикувани в края на месец юни на страницата на българската ЕДЕН платформа: http://www.edenbulgaria.eu/.

Приемът на документи ще стартира на 1 юли 2017 г., а крайният срок за подаване на кандидатурите е 31 август 2017 г.

Читалище „Просвета-1908” град Златоград продължава да превръща библиотеката в привлекателно място за четене, информация, формиране на умения, срещи и забавления за малки и големи.  През лятото там ще се провеждат част от мероприятията, организирани от Център за подкрепа за личностно развитие и Център за обществена подкрепа Златоград. Двете институции правят лятото на участниците пълноценно, забавно и интересно. 
 
Най-малките участници в Лятното училище, организирано от Центъра за подкрепа за личностно развитие, проведоха своите първи занимания в читалищната библиотека. Децата бяха запознати с „правилата и молбата” на книгата, библиотекарите четоха стихотворения от Дора Габе, Леда Милева, Асен Босев. С интерес се разгледаха детските енциклопедии и книжки с приказки, рецитираха се стихотворения, пяха се песни. 
Участниците в Лятно училище 2017, което ще продължи през месеците юни и юли, ще провеждат част от своите занимания в библиотеката. В очакване на забавни и интересни часове сред книгите, децата ще научават и откриват автори, приказни герои и вълшебства.
 
С огромен интерес премина и първата групова работа на творческа работилница „Мечтатели”, организирана от Център за обществена подкрепа Златоград. Децата изработиха слънца, направиха пано „Слънце от ръчички”. Лятната работа на потребителите в работилницата е организирана от директора на ЦОП Роза Алчева и педагога Боряна Върбанова. Освен на открито сред природата, занимания ще се провеждат и в читалищната библиотека, в продължение на два месеца.
Подготвената програма от екипа на ЦОП, обещава интересни и разнообразни дейности за децата през лятото. Библиотеката, както и досега, ще съдейства те да бъдат забавни и иновативни.

Акция „Ваканция“ отново ще пази децата на пътя

И тази година Полицията започна акция „Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя!“. През последните години тя се превърна в традиционна акция на органите на реда, която стартира в Деня на детето – 1 юни и продължава до края на месец август. През този период  служители на ОД МВР-Смолян ще осигуряват условия за безопасно движение на мачуганите. Полицаите ще следят поведението и участието на различните участници в движението - шофьори, пътници, велосипедисти, пешеходци като целта е превенция на детския живот.

По данни на Полицията в Смолян по време на ученическата ваканция миналата година са възникнали 3 тежки катастрофи при които са ранени 4 деца.

От началото на 2017 година са ранени други две деца при два тежки пътни и нцидента. И при двата малчуганите са се воозили в автомобили.   

Полицията заедно с училищнитите ръководства са координирали действията си за финала на тази учебна година; проведени са срещи с учениците за припомняне на основните правила за пътна безопасност.

За да напомни на всички участници в движението, че човешкият живот е ценен, ОД МВР-Смолян ще проведе специализирана полицейска акция на 15 и 30 юни, по време на финала на настоящата учебна 2016/2017 година.

Няма да се закриват  училища в област Смолян, под закрила ще попадат и детски градини

95 са общо защитените училища в Смолянска област, като се очаква специална закрила да получат и детските градини и филиалите към тях в този регион, съобщиха от регионалния инспекторат по образование. „С една дума ние направихме това, което препоръчва българската държава , ние направихме това, което препоръчва Европейския комисар по туризма-да запазим жива планината. Тука всеки трябва да знае, че използваните механизми на защитените и средищни училища, за всяко родено дете ще има  училище , независимо кой какво пише и казва“, коментира Иван Муцевски-началник на РИО на МОН в Смолян. Според него, от 1 август ще влезне в сила и стандарта за институциите, в който ще бъдат записани и защитени детски градини и филиали към тях. „Запазваме защитените училища и ще има защитени детски градини“, добави Муцевски. Началника на инспектората в Смолян определи като мит  твърденията, че образованието в малките училища е слабо. „При нас резултатите са национално признати , включително от министъра и зам.-министъра , дори те препоръчват вече нашия опит да се вземе и то устойчиво-в продължение на 5-6 години при 4, 7 и 12 клас са водещи за страната“, коментира още Муцевски.

 До края на октомври се подават декларациите за дължими данъци за третото тримесечие 


До края на октомври 2013 г. физическите лица, които сами определят и внасят дължимия авансово данък, трябва да подадат декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО (образец 4001) за данъци, дължими за третото тримесечие на 2013 г. Това са физически лица, които през третото тримесечие са придобили доходи, например в качеството си на наемодатели на физически лица, както и нотариуси, адвокати, стоматолози и др. самоосигуряващи се лица. Декларацията се подава три пъти годишно – в сроковете за внасяне на дължимите данъци. За второ тримесечие в офиса на НАП в Смолян са приети над 400 декларации, а от началото на месец октомври до момента са постъпили над 100. От НАП напомнят, че тъй като за доходи придобити през ІV-то тримесечие на годината данък не се дължи, съответно не се и декларира.Това също означава, че тъй като за последните три месеца на годината авансово данък не се дължи, в годишната данъчна декларация за облагане на доходите, придобити през 2013 г., физическите лица ще имат данък за довнасяне.

Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО се подава също и от всяко предприятие или самоосигуряващо се лице, което изплаща на физически лица доходи извън тези по трудов договор и е задължено да удържа данък, а именно:

  • доходи по извънтрудови правоотношения или от наем и друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, за които се удържа авансов данък от платеца. В тези случаи дължимите авансови данъци се внасят и декларират в НАП до края на месеца, следващ тримесечието, през което е получен доходът като за доходи изплатени през ІV-то тримесечие на годината данък не се дължи и съответно не се декларира;
  • доходи, подлежащи на облагане с окончателни данъци по реда на глава шеста от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Това са данъци удържани върху доходите на чуждестранни физически лица (например от възнаграждения за услуги, неустойки, обезщетения, стипендии за обучение в България, доходи от лихви и други), както върху доходите на местни и чуждестранни физически лица (напр. дивиденти, ликвидационни дялове и др.);

Формулярът се подава и за данъци при източника по Закона за корпоративното подоходно облагане, като например данъци върху дивидентите и ликвидационните дялове в полза на чужди фирми и местни дружества, които не са търговци, включително и общините.

Повече информация за попълване на декларациите, плащане на данъците и  новите срокове, може да се получи на телефона за информация на НАП 0700 18 700 на цената на един разговор.

 

      Сезонните работници се осигуряват за здраве сами, ако не започнат друга работа 

Сезонно наети работници следва да се осигуряват за здраве сами, ако след изтичане на договорите им не започнат друга работа или се регистрират на трудовата борса без право на обезщетение.По повод края на туристическия сезон и редица летни селскостопанки дейности, от офиса на НАП в Смолян напомнят, че за да ползват безплатните услуги на Националната здравноосигурителна каса, лицата за които възникне задължение да се осигуряват за своя сметка, трябва редовно да си внасят здравните си осигуровки и да подават еднократно декларация Образец 7  в офиса на НАП по местоживеене. Декларация Образец 7 се подава задължително преди внасяне на средствата за здраве. Това трябва да стане до 25-то число на месеца, следващ месеца, в който е възникнало задължението за едно лице да се осигурява за своя сметка. Например, ако задължението е възникнало през август, декларацията се подава до 25-ти семтември. В същият срок се зплаща и здравната осигуровка. И през тази година нейният минимален размер е 16.80 лв. В помощ на лицата, които се осигуряват здравно сами, НАП разпространява брошури, даваща информация и насоки по най-често задаваните въпроси.

Започват масови проверки на кухненски блокове в детски ясли и градини, детски кухни, училищни столове и бюфети


Във връзка с началото на учебната 2013 – 2014 година, Българската агенция по безопасност на храните, започва засилени проверки в кухненски блокове в детски ясли и градини, детски кухни майки и училищни столове и бюфети в цялата страна.

Ще бъдат проверявани доставените и приготвените храни, плодове, зеленчуци и напитки, с цел уточняване на придружаващи документи, правилно етикетиране, качество и годност, правилно съхранение, както и спазване на сроковете на съхранение.При установяване на несъответствие ще бъдат предприети действия, съгласно действащото законодателство. Масовите проверки ще продължат до 18 октомври 2013 година, а след това обектите ще бъдат проверявани на принципа на официалния контрол, който регулярно извършва Българска агенция по безопасност на храните.

IZBORI_2013/Агенция Фокус/: 350 000 отпечатани и готови за експедиция бюлетини са открити в печатница "Мултипринт" - Костинброд, извън количествата, по договора с Министерски съвет за отпечатване на бюлетини. Това съобщиха от пресцентъра на Прокуратурата. В съобщението на Прокуратурата се казва: След получен сигнал и извършена спешна проверка от органите на Държавна агенция „Национална сигурност" (ДАНС), Софийска градска прокуратура е образувала досъдебно производство за престъпления по чл. 282 НК и по чл. 1б9г НК. На 10 май 2013 г., късно вечерта е извършен оглед на местопроизшествие в сградата на печатница „Мултипринт" в гр. Костинброд, както и разпити на свидетели. В складови помещения са открити над 350 000 отпечатани и готови за експедиция бюлетини за гласуване в извънредните парламентарни избори на 12 май 2013 г. До 8 май 2013 г. „Мултипринт" ООД е изпълнило задълженията си по договора с Министерския съвет за отпечатване на бюлетините за изборите и същите са превозени до областните администрации в страната. Откритите през нощта на 10 май 2013 г. бюлетини са извън тези количества.
Разследването по досъдебното производство продължава. По тази причина и с оглед предстоящото гласуване на 12 май 2013 г., прокуратурата ще предостави допълнителна информация през следващата седмица. Бюлетините /общо 10 палета/ са поставени под засилена охрана.

Sgrada_-m_stroitelstvoЗа последните два месеца в НАП са подадени над 100 сигнала от клиенти на агенции за недвижими имоти, в които се сочи, че за платените комисиони не е издадена касова бележка или счетоводен документ. По всички сигнали са възложени проверки, като в 80% от случаите данните за данъчни нарушения се потвърждават и на нарушителите са издадени актове за нарушения. Сред случаите има такива, при които платената комисиона достига до 2500 евро, като между купувача на имота и агенцията няма сключен договор, нито за платената сума е издаден документ. Санкцията за неиздаване на касова бележка от юридическо лице е 2000 лв., но може да достигне и до 10 000 лв. в случаите, в които се извършва дейност без касов апарат или такъв без дистанционна връзка с НАП.


Понеделник, 10 Декември 2012 21:31

Труп на пазач бе намерен в язовир „Въча“

Написана от

Qzovir_Va4a_-_2_001Трупът на  пазач бе намерен във водите на язовир „Въча”. 63-годишният мъж от село Михалково охранявал през нощта рибовъдна база в местността „Америката“, землище на село Осиково. Обектът е собственост на частна фирма от Пловдив. Сигналът бил подаден в полицията в 9,20 часа от неговата съпруга. Когато мъжът не се прибрал в обичайния час сутринта след свършване на работната му смяна, разтревожената жена сигнализирала в полицията. В оперативно-издирвателните мероприятия били включени следово куче от Областната дирекция на МВР в Смолян и водолазен екип от Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението”. След 7 часа опити да бъде открит пропадналият охранител, тялото му било извадено от водите на язовира. Започнато е досъдебно производство, което трябва да изясни дали става въпрос за нещастен случай или