Новини от страната и чужбина

Новини от страната и чужбина (252)

Сряда, 09 Ноември 2016 13:32

Насърчават по-високото заплащане на жените

Написана от

Насърчават по-високото заплащане на жените

 

Намаляването на разликите в заплащането и доходите на жените и мъжете е сред основните цели в Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността между половете за периода 2016-2020 г., която правителството прие. За постигането на тази задача се предвиждат мерки за увеличаване на информираността на обществото за възможностите за обучение и повишаване на професионалната квалификация, както и действия за подобряване на баланса между половете в различните икономически сектори и професии.

Сред стратегическите цели е и повишаването на участието на жените на пазара на труда. Предвижда се да се разработят мерки за подобряване на баланса между половете в различните икономически сектори и професии. За насърчаване на равенството между половете при вземането на решения ще се разработят препоръки към бизнеса с цел делът на жените във висшия и среден мениджмънт да се повиши до 40 на сто. Стратегията включва и мерки за борба с насилието, основано на пола, както и за промяна на съществуващите стереотипи за ролята на жените и мъжете в различните сектори на обществения живот. Основна цел на стратегията е създаването и прилагането на дългосрочна и устойчива държавна политика за постигане на равнопоставеност на половете във всички сфери на обществения, икономическия и политическия живот на страната. Тя включва гаранции за равно третиране и равни задължения, равен достъп до ресурсите на обществото и равно участие на жените и мъжете при взимането на решения с оглед успешната им личностна и социална реализация.

 

Правителството прие годишния план за 2017 г. за изпълнението на Националната програма за защита при бедствия

 

Правителството прие годишния план за 2017 г. за изпълнението на Националната програма за защита при бедствия 2014-2018 г. Негова основна цел е провеждането на дейности за намаляване на риска от бедствия.

В плана са заложени 206 мерки, които ще бъдат реализирани от министерствата, ведомствата, държавни дружества в изпълнение на Националната програма. Сред тях са оказването на съдействие от МВР на местната власт за увеличаване на броя на доброволните формирования и на доброволците, както и при организиране подготовката им за действия за предотвратяване или овладяване на бедствия и пожари; повишаване квалификацията на силите за реагиране при бедствия и провеждане на национални учения за повишаване готовността на служителите на ведомствата за действия при бедствия; разширяване на мрежата за наблюдение на горските територии; непрекъснат контрол над водохранилищата и изпълнение на ремонтни дейности по съоръженията; мониторинг на хвостохранилища; поддържане на проводимостта на речни участъци; брегоукрепвания и укрепвания на свлачища; изграждане на стационарни пожарогасителни инсталации в обекти от сектор „Енергетика”; осигуряване и поддържане на материалната база и необходимите ресурси за функционирането на медицинските и противоепидемичните екипи за действие при бедствия; обучение на екипи от професионални психолози – доброволци на БЧК за работа при бедствен стрес и изграждане на нови екипи; актуализиране на учебните програми за децата и учениците за реагиране при бедствия и разработване на стандарти за обзавеждане на специализирани общински центрове и интерактивни кабинети за обучението им, площадки за практически тренинги и т. н.; провеждане на национални конкурси и турнири за разширяване на знанията и уменията за реагиране при бедствия; и др.

Дейностите по плана ще се финансират в рамките на одобрените бюджети на компетентните органи и от други източници.

НАП вече получава по-бързо информация за глобите от КАТ

 

Стартира електронен обмен на данни между системата за събиране на публичните вземания на НАП и системата за наложените санкции при нарушения на правилата за движение по пътищата на МВР. От октомври НАП получава автоматизирано данни за нови просрочени задължения и плащания, направени по сметки на МВР за фишове и наказателни постановления, издадени от органи на Министерството за нарушения по Закона за движение по пътищата.

НАП обръща внимание на своите клиенти, че при заплащане на наложена глоба трябва да се спазват указанията на МВР за попълване на платежнонареждане, за да може плащането да се отрази коректно в системите и да не се стига до действия по принудително събиране от страна на приходната агенция.

Обменът между електронните системи на двете институции ще осигури идентичност на данните за задълженията и плащанията по актовете и ще спести много ръчни операции на служителите им.

Очаква се електронната система да подобри взаимодействието между НАП и МВР  за по-бързо и ефективно събиране на просрочените задължения към бюджета.

Недялко Славов:Подкрепяме туристическия бранш, учредихме първия туристически район в страната

      

Със заповед от 24 октомври 2016 година на Министъра на туризма Николина Ангелкова се открива процедура за учредяване на Организация за управление на Туристически район „Родопи”. Заповедта е издадена въз основа на постъпило в Министерството на туризма заявление от името на областния управител на област Смолян – Недялко Славов, кмета на община Смолян – Николай Мелемов, кмета на община Чепеларе – Славка Чакърова, кмета на община Велинград – д-р Костадин Коев, кмета на община Маджарово – инж.Милко Армутлиев, кмета на община Доспат – инж.Елин Радев, председателя на УС на Регионална туристическа асоциация „Родопи”, Смолян – Пантелей Мемцов, председателя на УС на Съюза на родопските хотелиери и ресторантьори, Смолян – Георги Пампоров и Златко Златанов – председател на Сдружение на хотелиери и ресторантьори, Велинград.

        „Туристически район „Родопи” ще бъде първият създаден от деветте туристически района в страната, които се предвиждат. Териториално нашият район покрива 27 общини от 5 административни области. Инициативата за учредяването му беше поета от мен, като областен управител, кмета на община Смолян г-н Мелемов и Регионална туристическа асоциация „Родопи”, и се радвам, че с интензивни преговори с останалите области и общини успяхме да постигнем съгласие и да придвижим всички необходими процедури по учредяването на Туристически район „Родопи”. Подчертавам, че туристическите организации бяха активни и имат немалък принос да стигнем заедно дотук. Амбицията ни е да направим изключително бързо учредително събрание и да приемем всички необходими документи за правила, устав, които ще позволят функционирането на Туристически район „Родопи” и по най-бързия начин да се насочат усилията на всички, които ще бъдат избрани като представляващи и като членове на Управителния съвет, за да се започнат дейности по регионален туристически маркетинг и реклама. Считам, че това е стъпка, която в голяма степен ще доведе до насърчаване развитието на туризма в област Смолян,  имайки предвид предстоящото отваряне на ГКПП „Рудозем-Ксанти” и наличието на значителен интерес към нашия регион не само през зимния сезон.”, коментира областният управител Недялко Славов.        

      Туристически район „Родопи” ще се състои от туристическите сдружения: Регионална туристическа асоциация „Родопи”, Смолян, Съюза на родопските хотелиери и ресторантьори, Смолян,  Сдружение на хотелиери и ресторантьори, Велинград, както и общините Смолян, Велинград, Чепеларе, Доспат и Маджарово. Областна администрация Смолян също ще участва в Учредителния комитет, който ще бъде представляван от областния управител Недялко Славов. 

       Туристическото райониране е предпоставка за развитие на конкурентноспособен туризъм, провеждане на регионална туристическа политика, съобразена с териториалните способности и спецификата на различните части на страната, и осъществяване на ефективен регионален маркетинг, който да направи туристическите райони разпознаваеми за потенциални туристи и успешно да ги промотира, както на вътрешния, така и на международния пазар.

       Организациите за управление на туристическите райони са доброволни организации, които чрез взаимопомощ и сътрудничество в интерес на членовете си и в обществен интерес, извършват дейности, свързани с формиране на регионални туристически продукти и осъществяване на регионален маркетинг и реклама.        

Вторник, 11 Октомври 2016 09:16

Как да подсилим организма за зимата

Написана от

Как да подсилим организма за зимата

 

Всяка домакиня прави поне два пъти в годината основно почистване на къщата - през пролетта и есента. Ако така се грижихме и за тялото си, със сигурност щяхме да сме по-млади и по-здрави.

Есен е и лекарите вече започнаха предупреждения за това какви вируси ще ни атакуват тази зима и какви превантивни мерки да вземем. Най-лесно и ефикасно е да изчистим организма си от всички натрупани токсини.

Свободната от отрови клетка без проблем отклонява пътя на болестите към нея. През човешкото тяло ежедневно преминават различни отрови - нитрати и химикали от храните, медикаментите и ваксините, токсини от въздуха и водата, отпадни вещества от телесния метаболизъм, както и от все по-химическата околна среда, в която живеем.

Ето защо процесът на пълното очистване на организма от натрупаните в него токсини (детоксикация) е от първостепенно значение за нашето здраве.

Както и за нашата по-младежка визия, защото освобождаването на клетките от отровите неминуемо води до тяхното обновяване и до подмладяване на тъканите.

Една от успешните програми в света за детоксикация и за укрепване на имунната система е "Усещане за подмладяване" с швейцарския натурален дървесен палмов сироп "Мадал Бал".

Приема се по специална методика, осигуряваща почивка от обичайните храни и постепенно изчистване на организма от наслоените вредни вещества - токсини, шлаки, мазнини.

Въздейства за детоксикация, сваляне на излишните килограми и нормализиране на теглото, повишаване на тонуса и енергичността, по-дълбок и пълноценен сън, изчистване на кожата, засилване здравината и блясъка на косата, видимо нарастване на жизнеността, подобряване на храносмилането и водно-електролитния баланс, на концентрацията на мисълта. Изчиствайки тялото от вредните отрови, палмовия дървесен сок "Мадал Бал" подсилва имунната система. Така организмът устоява твърдо на настинки и грипни атаки, задължителни през всеки зимен сезон.

Палмовият дървесен сок помага на милиони хора по света да подобрят здравето си. У нас примерите за неговото въздействие са с хиляди - 10 години той е част от програмата в център "Гарабитов" в София и Пловдив.

Вирус от името на НАП се разпространява чрез електронната поща

 

Вирус от името на Национална агенция за приходите се разпространява чрез електронната поща, предупреждават от Агенцията. В колцентъра на приходната администрация, както и по електронен път, са получени множество сигнали за фалшиво съобщение, в което потребителите се приканват да отворят прикачен файл с разширение rar.

Подателите на фалшивите електронни писма са различни, като не са засичани имейли с адрес от официалните домейни на НАП – nra.bg и nap.bg.

Съобщението гласи:

„Уважаеми госпожи и господа,

Национална агенция по приходите (НАП) въвежда промени в регламента и сроковете за подаване на декларации в НАП. Уведомяваме всички данъчно осигурени лица да се запознаят подробно с всички нововъведения за спазване на ЗДДС, ЗКПО, ДОПК. В случай, данъчно задължено лице, което не подаде декларация по този Закон, не я подаде в срок, не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимия данък в по-малък размер или до неоснователно намаляване, преотстъпване или освобождаване от данък, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв. При повторно нарушение имуществената санкция е в размер от 1000 до 6000.

Внимание!

Всички подробности относно изменения на регламента и сроковете ще намерите в прикачения файл.

Национална агенция за приходите.“

От НАП заявяват, че не са изпращали имейли с подобно съдържание до своите клиенти. Според приходната агенция най-вероятно става въпрос за изпращане на заразени с вируси електронни писма.

НАП съветва своите клиенти да не отварят прикачените файлове, а ако са го направили, да стартират веднага антивирусната си програма. От приходната агенция работят заедно със специализираните служби за издирването на извършителите.

Ученици от 16 държави пристигат за участие в Международна олимпиаза по астрономия в Пампорово

 

79 състезатели пристигат от 16 държави за участие в Международната олимпиада по астрономия, която ще бъде открита на 6 октомври в Смолян. До момента са регистрирани 16 държави участнички: Армения, Бангладеш, България, Китай, Чехия, Италия, Корея, Киргистан, Литва, Москва, Индия, Румъния, Русия, Швеция, Тайланд, Украйна. Пристигат и 32 тийм лидери, както и трима наблюдатели.

България е домакин за първи път на тази олимпиада. Тя се провежда в две групи: младша възраст (до 16 г.) и старша възраст (до 18 г.) в три тура.

Задачите в теоретичния тур са с остроумна и нестандартна формулировка, в която има понякога излишни данни, а за липсващите данни трябва да се правят подходящи предположения. Поощрява се оригиналното мислене. Изискват се знания по физика и математика извън средното образование. Задачите за практическия тур се съставят по наблюдателни данни от обсерваторията в Рожен. Те поставят участниците в ситуация, максимално близка до тази на професионалните астрономи при решаването на научен проблем. В третия тур задачите са свързани с наблюдения с просто око или телескоп и изискват много добро познаване на звездното небе.

Задачите за практическия и за наблюдателния тур се изготвят от Национална комисия от научни работници в СУ „Св. Климент Охридски“ и Института по астрономия с Националната астрономическа обсерватория към Българска академия на науките.

Телескопите, с които ще се проведе наблюдателния тур, са закупени от фондация „Америка за България“ и са собственост на Сдружението на ръководителите на олимпийските отбори по природни науки.

За първа година от участието на България в Олимпиадата нашият отбор се състои от осем състезатели: трима от младша възраст, двама от старша възраст и трима допълнителни участници. Допълнителните участници са носителите на златни и сребърни медали от предходната олимпиада.

На XX-тата юбилейна Международна олимпиада по астрономия в Казан, Русия, през 2015 година, българските ученици извоюваха четири медала. Имената на отличените, които ще се състезават и сега, са:

 • Стефан Иванов от ПМГ – Бургас - носител на златен медал и диплом за най-добър резултат от предходната олимпиада;
 • Бойко Борисов от СМГ – София – носител на сребърен медал от предходната олимпиада;
 • Георги Александров от СМГ – София - носител на сребърен медал от предходната олимпиада;
 • Петър Димитров от НПМГ – София – носител на бронзов медал от предходната олимпиада;
 • Владимира Иринчева от ПЧМГ – София - с диплом за участие от предходната олимпиада;

·         Борис Панайотов от СМГ „Паисий Хилендарски” – София;

·         Калина Георгиева от МГ „Д-р Петър Берон” – Варна;

·         Атанас Стефанов от МГ „Акад. Кирил Попов” – Пловдив.

Подготовката на отбора ни е осъществена от Ева Божурова от астрономическа обсерватория „Н. Коперник“ – Варна, от Захари Дончев и Алексей Стоев от БАН, от Никола Каравасилев – СУ „Св. Кл. Охридски“.

Олимпиадата ще бъде открита на 6 октомври в 16.30 часа в Родопски драматичен театър „Николай Хайтов" в Смолян от зам.-министъра на образованието и науката Диян Стаматов. Домакинството на ХХІ Международна олимпиада по астрономия е в област Смолян. От общината и от Регионалното управление на образованието – Смолян, са подготвили и развлечения за учениците, които включват посещения на Момчиловата крепост, Ягодинската пещера, планетариума в Смолян. Участниците в олимпиадата ще посетят и Националното училище по фолклорни изкуства в Широка Лъка, за да научат за българските обичаи и култура. Програмата на олимпиадата включва също провеждане на традиционни вечери на талантите. На 12 октомври ще бъде официалната церемония за награждаване на победителите.

Понеделник, 22 Август 2016 08:52

Чували ли сте за ПАЛЕО диетата?

Написана от

Чували ли сте за ПАЛЕО диетата?

Д-р Ваня Александрова, ендокринолог във верига болници „Медлайн“-„Централ Хоспитал“ в Пловдив

Палеолитната диета /ПД/ е известна още като диетата на каменната епоха, диета на ловеца и събирача, диета на пещерния човек. Значи ли това, че от последователите на този „лайф стайл” се очаква сутрин призори да се измъкнат от пещерата, после да вървят до храната едни 5-10 км, да се състезават за нея с кръвожаден хищник и накрая, ако все пак са победители в заниманието, да занесат сами до вкъщи едни 20-30 кг вечеря.

Е, чак пък това...

ПД се опитва да копира начина на хранене на ранните хора, зародил се около 2,5 милиона години преди новата ера, до преди 10 000 години, когато е възникнало първичното земеделие. Подобно на вегетарианството и на разделното хранене, палеолитната диета е модел на хранене, а не диета в смисъла на калорийно ограничаващ режим. И не става въпрос за някаква „нова мода”. Като режим на вече 40 години, пещерната диета е обстойно изследвана и е променяна във времето. Еволюционната медицина, която е базово направление в изучаването на произхода на заболяванията, отделя сериозно внимание на палеолитната диета. Още през 1975 г. Уолтър Вогетлин – именит гастроентеролог,  свързва палеолитното хранене с отсъствие на болести на храносмилателната система. В книгата си той твърди, че хората сме "хищници" и сме оцелели благодарение на свръхбогата на протеин диета.

Течението „Палео“ си има „гуру”-  д-р Лорън Кордейн, преподавател във факултета за здраве и физически упражнения в Калифорнийския университет /ако вече сте заинтригувани, време е да го посетите виртуално на www.thepaleodiet.com  - изключително приятен учен, като го видите, ще се убедите, че диетата действа добре/.  И така, д-р Кордейн с времето се ужасил от лавината програми, които отричат една или друга храна, а всъщност разчитат на глад. Така че обобщил изследванията си в областта на антропологията и предложил програма за хранене, която да включва прости ястия, да осигурява ситост през целия ден и най-вече да влияе благотворно на здравето. Казва, че само преписал менюто на предците ни, включил продуктите, за които сме създадени от природата. А това са на първо място всякакви нетлъсти меса и риби. Защо нетлъсти? Защото предците ни са си ги осигурявали от дивата природа, животните не са били изкуствено охранени и пълни с мазнини. Това е много важно да се отбележи. Режимът включва много пресни плодове и зеленчуци, яйца и изключва всички рафинирани въглехидрати, продуктите на модерното земеделие, зърнените, бобовите култури, млечните продукти и варивата.

Ако вече искате да сте ПАЛЕО:

 • Консумирайте само истински и естествени храни, които могат да се намерят в природата и да се ядат без значителна термична обработка.
 • Консумирайте само натурални храни, продукт на биоземеделие, за чието
 • отглеждане не са употребявани стероиди, антибиотици, костно брашно, нитрати и генномодифицирани организми.
 • Ограничете термичната обработка до базовите процеси варене и печене.
 • Не консервирайте храната - сушете и замразявайте, респективно не консумирайте консервирана храна.
 • Не консумирайте модерни подправки, консерванти, овкусители и други продукти.

Без да изпадаме в подробности да посочим най-важното, за което има научна фактология.

Доказаните ползи са:

 • Палеолитната диета е по-задоволяваща апетита по отношение грам храна за калория в сравнение с популярната, препоръчвана концепция за Средиземноморската диета при хора с исхемична болест на сърцето. Навярно ще е така и при здрави мъже и жени;
 • След тримесечни изследвания е забелязано, че ПД подобрява инсулиновата чувствителност при болни от диабет тип 2, подобрява гликемичния контрол и намалява редица сърдечно-съдови рискови фактори в сравнение с препоръчваната класическа диета при диабет 2;
 • Снижава кръвното налягане.

И за яснота един пример за дневно палео меню:

Закуска : омлет със спанак и гъби,

Преди обяд: Шепа плодове,

Обяд : Пъстърва на скара, голяма смесена салата с дресинг от лимонов сок и зехтин,

Следобедна закуска: сурови моркови и ябълки,

Вечеря : Печено пиле, варени броколи, салата с домати

Логично, като всяко течение в диетологията и това си има доста критици. Особено по въпроса с отричането на млечните продукти /б.а.- А калций откъде?/ и на зърнените храни /б.а.- Хайде стига с този глутен - по-малко от 5% от хората имат непоносимост към него, а само 1% диагноза цьолиакия - заболяване на храносмилателната система, при което болните имат непоносимост към белтъка, известен като глутен, който се съдържа в пшеницата, ръжта, ечемика/.

И сега, в последните редове, предполагам имам право на малко лично мнение. Е, аз имам дни, в които съм абсолютно палео, но в сряда бях веган. В неделя - в неделя валеше и цял ден гледах стари филми, без да гледам какво вадя от хладилника. Въпреки че съм лекар, знам че мога да си позволя и такъв ден понякога.

Наслаждавайте се на живота! Само това знам със сигурност. 

Близо 200 фирми бяха уведомени от данъчните за неподаден годишен финансов отчет

 

Инспекторите от НАП Смолян са уведомили с покани и електронни писма, представляващите на близо 200 активни фирми от областта, че не са изпълнили задължението си за публикуване на ГФО за 2015 г. и на същите ще бъдат наложени глоби до края на месец септември.

Всеки търговец по смисъла на Търговския закон трябваше да заяви за вписване и представи за обявяване в търговския регистър годишния финансов отчет за 2015 г. до края на юни 2016 г. В същият срок останалите предприятия трябваше да публикуват финансовия си отчет чрез икономическо издание или чрез интернет. Бюджетните предприятия и едноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит, не публикуват финансов отчет, напомнят от НАП. В закона за счетоводството са предвидени санкции за лицата, които имат задължение, но не са пулликували финансов отчет. За представляващия на фирмата глобата е от 200 лв. до 3000 лв., а на фирмата се налага имуществена санкция в размер от 0.1 до 0.5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликувания финансов отчет.

Схема за манипулация на оборотите разкриха ДАНС, НАП и МВР

Схема за манипулация на  данни за оборотите от продажби разкри съвместна операция на ДАНС, МВР и НАП по Черноморието. Операцията е проведена във връзка с получена оперативна информация за използване на софтуер за укриване на оборотите от продажби в обекти за търговия на едро и дребно – складове, супермаркети, книжарници и др. Използваната в обектите система за управление на продажбите позволявала укриване на значителна част от оборота за деня, която не се отразява в базата данни на софтуера и по този начин остава скрита при извършване на проверка от НАП. В хода на операцията в един от търговските обекти е открита значителна сума пари в брой, надвишаваща над 10 пъти оборота, регистриран чрез фискалните устройства. Паричните средства са запорирани от НАП, на собственика на обекта е възложена ревизия.

При извършените проверки на търговските обекти са иззети всички намиращи се в тях компютри, за да анализират ревизорите наличната в тях информация. От НАП ще уведомят прокуратурата, ако бъдат установени данни за извършено престъпление от разработчиците и разпространители на софтуерния продукт.

Преди няколко седмици популярно заведение на Слънчев бряг беше поставено под постоянно наблюдение от инспектори на НАП, защото сървърът на използваната в обекта информационна система за управление на продажбите се оказал разположен в САЩ и нямало гаранции, че отчетеният чрез софтуера оборот не е манипулиран.

Срещу подправяне на данните в касовите апарати експертите на НАП използват тактиката на т.нар скрити покупки – при които инспекторът купува стока или услуга без да се легитимира, а в някои от следващите дни посещава търговския обект явно и проверява дали продажбата е отразена с точна сума, дата и час.

            Сигнали за данъчни нарушения като неиздаване на касови бележки и укриване на оборот се подават на телефона на НАП 0700 18 700 или на имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Страница 10 от 18