РЗИ – Смолян: Питейната вода в Златоград не е опасна за консумация

 

Питейната вода в Златоград и съседното село Старцево отговаря на всички изисквания и не е опасна за консумация. Това показват взетите водни проби в сряда от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Смолян след подадения сигнал за посивяване на река Върбица във вторник.

Припомняме ви, че именно след сигнала тогава, РЗИ – Кърджали забрани ползването на питейната вода в населените места, намиращи се на територията на три общини в област Кърджали, които имат допирни точки с река Върбица. В Златоград също бе преустановено водоподаването от шахтови кладенци 1 и 2, разположени по поречието на река Върбица, които захранват с питейна вода населението на Златоград и с. Старцево. Населението бе уведомено чрез Община Златоград за възникналия разлив от хвостохранилището и за това, че градът е захранен от алтернативен източник – шахтов кладенец 4 от река Неделинска, чиято вода е годна за пиене.

 В началото на седмицата се очакват да бъдат оповестени и резултатите от взетите водни проби и от водите на река Върбица от страна на Регионалната инспекция по околна среда и водите в Смолян и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”.

РЗИ – Смолян: Питейната вода в Златоград не е опасна за консумация

 

Питейната вода в Златоград и съседното село Старцево отговаря на всички изисквания и не е опасна за консумация. Това показват взетите водни проби в сряда от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Смолян след подадения сигнал за посивяване на река Върбица във вторник.

Припомняме ви, че именно след сигнала тогава, РЗИ – Кърджали забрани ползването на питейната вода в населените места, намиращи се на територията на три общини в област Кърджали, които имат допирни точки с река Върбица. В Златоград също бе преустановено водоподаването от шахтови кладенци 1 и 2, разположени по поречието на река Върбица, които захранват с питейна вода населението на Златоград и с. Старцево. Населението бе уведомено чрез Община Златоград за възникналия разлив от хвостохранилището и за това, че градът е захранен от алтернативен източник – шахтов кладенец 4 от река Неделинска, чиято вода е годна за пиене.

 В началото на седмицата се очакват да бъдат оповестени и резултатите от взетите водни проби и от водите на река Върбица от страна на Регионалната инспекция по околна среда и водите в Смолян и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”.

В Община Златоград започват проучвания за търсене на нови алтернативни източници за водоснабдяване

 

 

В Община Златоград започват проучвания за търсене на нови алтернативни източници за водоснабдяване. Това стана ясно по време на извънредната сесия на местният Общински съвет, която бе свикана заради проблема с водата от река Върбица.

Взети са необходимите проби, като качеството на водата е с нормални показатели, уверяват от ВИК. Превантивно е спряно водоподаването от кладенците при река Върбица.

 „Единствено подаваме от четвърти краденец, който е в коритото на река Неделинска и който е с 10-15 метра над коритото на река Върбица.Взети са порби ,пратени са в нашата лаборатория. Резултатаите са превъзходни ,водата е с превъзходни питейни качества ,няма никаква пормяна“, каза  Костадин Тотев, зам.-директор на ВиК-Смолян

Източникът на замърсяването е хвостохранилещето към Ермореченската обогатителна фабрика, констатираха експертите. След интензивните валежи, значително е повишен дебита на р. Ерма, преминаваща през хвостохранилището и вливаща се в р. Голяма. В резултат на това, се отмиват натрупаните в опашката на съоръжението отложения от хвоствов пясък.  

 „Според мен наистина тук е мястото да се коментира в целия състав на ОбС   за намиране на решение,  което да даде в някаква степен спокойствие за населението. Дали ще бъде пречистване на водите, които пием от тези кладенци, дали ще бъде ново водоснабдяване, но трябва да се вземат мерки, които да успокоят хората“, каза Мирослав Янчев-кмет на Община Златоград

Хората в Златоград се притесняват, че водата им е зъмърсена, а пробите от изследванията за тежки метали ще бъдат готови до седмица. 

В Община Златоград започват проучвания за търсене на нови алтернативни източници за водоснабдяване

 

В Община Златоград започват проучвания за търсене на нови алтернативни източници за водоснабдяване. Това стана ясно по време на извънредната сесия на местният Общински съвет, която бе свикана заради проблема с водата от река Върбица.

Взети са необходимите проби, като качеството на водата е с нормални показатели, уверяват от ВИК. Превантивно е спряно водоподаването от кладенците при река Върбица.

 „Единствено подаваме от четвърти краденец, който е в коритото на река Неделинска и който е с 10-15 метра над коритото на река Върбица.Взети са порби ,пратени са в нашата лаборатория. Резултатаите са превъзходни ,водата е с превъзходни питейни качества ,няма никаква пормяна“, каза  Костадин Тотев, зам.-директор на ВиК-Смолян

Източникът на замърсяването е хвостохранилещето към Ермореченската обогатителна фабрика, констатираха експертите. След интензивните валежи, значително е повишен дебита на р. Ерма, преминаваща през хвостохранилището и вливаща се в р. Голяма. В резултат на това, се отмиват натрупаните в опашката на съоръжението отложения от хвоствов пясък.  

 „Според мен наистина тук е мястото да се коментира в целия състав на ОбС   за намиране на решение,  което да даде в някаква степен спокойствие за населението. Дали ще бъде пречистване на водите, които пием от тези кладенци, дали ще бъде ново водоснабдяване, но трябва да се вземат мерки, които да успокоят хората“, каза Мирослав Янчев-кмет на Община Златоград

Хората в Златоград се притесняват, че водата им е зъмърсена, а пробите от изследванията за тежки метали ще бъдат готови до седмица. 

Спряха водоподаването на домакинствата в Златоград и  Старцево от кладенците на река Върбица заради замърсяване, свикват извънредна сесия утре

 

Спряха водоподаването на домакинствата в Златоград и  Старцево от кладенците на река Върбица, съобщават от общинската администрация.Към момента е преустановено подаването на питейна вода от І и ІІ шахтови кладенци, разположени в района на Пресека. Към водоснабдителната мрежа на село Старцево и град Златоград се подава питейна вода само от ІV шахтов кладенец в река Неделинска.Предприето е своевременно пробонабиране от река Голяма, р. Върбица, както и от І, ІІ и ІV шахтов кладенец. Пробите ще бъдат изпратени за анализ в акредитирани лаборатории.

Днес  граждани подадоха сигнал за замърсяване на река Върбица. В следствие на това  екип на РИОСВ – Смолян провери за замърсяване на р. Голяма след сигнал за „побеляване“ на реката. На място бе изпратен екип с представители и на Басейновата дирекция „Източнобеломорски район“ и Регионалната лаборатория към ИАОС.
Източникът на замърсяването е хвостохранилещето към Ермореченската обогатителна фабрика, констатираха експертите. „След интензивните валежи значително е повишен дебита на р. Ерма, преминаваща през хвостохранилището и вливаща се в р. Голяма. В резултат на това, се отмиват натрупаните в опашката на съоръжението отложения от хвоствов пясък“, се казва в прессъобщението на Екоинспекцията.


От РИОСВ – Смолян е изискано  становище на надзорният екип на обекта, включващо предложение на незабавни мерки за преустановането на изнасянето на хвостов пясък при аварийни ситуации.
Операторът е задължен да следи експлоатацията на хвостохранилището, както и да извършва ежедневен мониторинг на отпадъчните води. Взети са водни проби на изхода на хвостохранилището, където е заустването на отпадъчните води в р. Голяма. След анализ на пробите ще бъде преценено каква административно-наказателна мярка да се приложи за допуснато замърсяване“, добавят още от РИОСВ – Смолян.

Спряха водоподаването на домакинствата в Златоград и  Старцево от кладенците на река Върбица заради замърсяване, свикват извънредна сесия утре

 

Спряха водоподаването на домакинствата в Златоград и  Старцево от кладенците на река Върбица, съобщават от общинската администрация.Към момента е преустановено подаването на питейна вода от І и ІІ шахтови кладенци, разположени в района на Пресека. Към водоснабдителната мрежа на село Старцево и град Златоград се подава питейна вода само от ІV шахтов кладенец в река Неделинска.Предприето е своевременно пробонабиране от река Голяма, р. Върбица, както и от І, ІІ и ІV шахтов кладенец. Пробите ще бъдат изпратени за анализ в акредитирани лаборатории.

Днес  граждани подадоха сигнал за замърсяване на река Върбица. В следствие на това  екип на РИОСВ – Смолян провери за замърсяване на р. Голяма след сигнал за „побеляване“ на реката. На място бе изпратен екип с представители и на Басейновата дирекция „Източнобеломорски район“ и Регионалната лаборатория към ИАОС.
Източникът на замърсяването е хвостохранилещето към Ермореченската обогатителна фабрика, констатираха експертите. „След интензивните валежи значително е повишен дебита на р. Ерма, преминаваща през хвостохранилището и вливаща се в р. Голяма. В резултат на това, се отмиват натрупаните в опашката на съоръжението отложения от хвоствов пясък“, се казва в прессъобщението на Екоинспекцията.


От РИОСВ – Смолян е изискано  становище на надзорният екип на обекта, включващо предложение на незабавни мерки за преустановането на изнасянето на хвостов пясък при аварийни ситуации.
Операторът е задължен да следи експлоатацията на хвостохранилището, както и да извършва ежедневен мониторинг на отпадъчните води. Взети са водни проби на изхода на хвостохранилището, където е заустването на отпадъчните води в р. Голяма. След анализ на пробите ще бъде преценено каква административно-наказателна мярка да се приложи за допуснато замърсяване“, добавят още от РИОСВ – Смолян.

Паметник на песента „Излел е Дельо Войвода” бе открит в центъра на Златоград

 

 vlcsnap-2017-11-21-16h47m30s476

Паметник на песента „Излел е Дельо Войвода” бе открит в центъра на Златоград. Родопският град празнува днес 105 г. от освобождението си. Златоград обяви 2017 за годината на Дельо Хайдутин, отбелязвайки 240 г. от рождението на възпетия войвода. Новият монумент в центъра на Златоград е първият у нас паметник

на песен според местните общинари. На откриването на паметника присъства и прочутата народна певица Валя Балканска, чиято песен вече 40 години лети в Космоса.

„ Първо искам да кажа, че не се гордея, че аз съм изпълнителката на тази песен, но се гордея, че българска песен , и то родопска песен , покори Земята и небето. Ние трябва да сме горди, че гледаме високо, и нашироко трябва, да разширяваме. Имаме смели войводи, смел народ, а ние днес трябва да продължим тяхното дело. Да се борим за българщината и да не позволяваме това, което се налага да го правим, да не навеждаме глава  да пада короната, гордо да я носим, както стои гуглата на Дельо, както стои песента високо.  Да има повече граждани, които да носят почетта и да носят името, което е носил Дельо войвода. Ние сме войводи, ние сме смел народ!“, каза при откриването неповторимата Валя Балканска.

vlcsnap-2017-11-21-17h06m50s292

На тържествена сесия на Общинския съвет по случай празника на града, археологът проф. Николай Овчаров бе обявен за почетен гражданин на Златоград. Общината отличи проф. Овчаров за приноса му за развитието на Златоград като дестинация за културно-исторически туризъм.

Паметник на песента „Излел е Дельо Войвода” бе открит в центъра на Златоград

 

 vlcsnap-2017-11-21-16h47m30s476

Паметник на песента „Излел е Дельо Войвода” бе открит в центъра на Златоград. Родопският град празнува днес 105 г. от освобождението си. Златоград обяви 2017 за годината на Дельо Хайдутин, отбелязвайки 240 г. от рождението на възпетия войвода. Новият монумент в центъра на Златоград е първият у нас паметник

на песен според местните общинари. На откриването на паметника присъства и прочутата народна певица Валя Балканска, чиято песен вече 40 години лети в Космоса.

„ Първо искам да кажа, че не се гордея, че аз съм изпълнителката на тази песен, но се гордея, че българска песен , и то родопска песен , покори Земята и небето. Ние трябва да сме горди, че гледаме високо, и нашироко трябва, да разширяваме. Имаме смели войводи, смел народ, а ние днес трябва да продължим тяхното дело. Да се борим за българщината и да не позволяваме това, което се налага да го правим, да не навеждаме глава  да пада короната, гордо да я носим, както стои гуглата на Дельо, както стои песента високо.  Да има повече граждани, които да носят почетта и да носят името, което е носил Дельо войвода. Ние сме войводи, ние сме смел народ!“, каза при откриването неповторимата Валя Балканска.

vlcsnap-2017-11-21-17h06m50s292

На тържествена сесия на Общинския съвет по случай празника на града, археологът проф. Николай Овчаров бе обявен за почетен гражданин на Златоград. Общината отличи проф. Овчаров за приноса му за развитието на Златоград като дестинация за културно-исторически туризъм.