Детска гривна от 11-12 в. е сред най-интересните находки от разкопки на Момчиловата крепост

 

 

Детска гривна от 11-12 век,  керамични фрагменти от ранно желязната епоха, монети от първата половина на 13 в. са сред находките от приключилите поредни разкопки на Момчиловата крепост край с. Градът, общ. Смолян. Резултатите и находките от археологическото проучване бяха представени днес от проф. д-р Маргарита Ваклинова, научен консултант и д-р Николай Бояджиев, научен ръководител на разкопките, предаде БТА. Според археолозите находките показват всички епохи, пластове от които са открити на крепостта.

Изследването и разкопките  на Момчиловата крепост са важни според проф. Ваклинова от гледна точка на проучването на „низ от родопски крепости, които са част от голяма система, опазвала територията от нашествия от всички посоки”. Това е място, което има голямо значение, защото е част от голямата охранителна верига за целите Балкани, допълни проф. Маргарита Ваклинова. Според нея тук се крият много тайни на цялостното исторически развитие на Балканите.  През Централните Родопи минава голямата линия, която разделя територията в културно отношение, разделя територията на Балканите на две части, посочи научният консултант на разкопките. Според нея археологическите проучвания на крепостта разкриват  „колко много и различни неща, решаващи за културното развитие на Балканите и Европа се случват на тази територия”.  Проф. Ваклинова заяви, че преди години при разкопки на Момчиловата крепост е открито единственото доказателство, че от тук са минавали Римските легиони. Намерените артефакти от приключилите през септември поредни разкопки проф. Ваклинова определя като много важни находки, които дават късче история.

        При проучванията са изследвани културни напластявания, достигащи 1.6 метра дълбочина. Ясно е откроен пласт, свидетелстващ за опожаряване на крепостта от 11-12 в.  Енеолитна каменна тесличка и част от каменно сечиво, керамични фрагменти от ранно желязната епоха, стомна от 5-6 век са част от намерените от археолози реликви от различните исторически пластове. Открити  са множество предмети, които показват, че освен военна крепост, тя е изпълнявала и функцията на убежище за населението в случай на военна опасност.

        Като най-ценна находка д-р Николай Бояджиев определя детска гривна, датирана към 11-12 в. Единият край на гривната завършва като стилизирана змийска глава, а вторият е сплескан и има щампа, за която се предполага, че е изображение на Богородица Оранта.

Детска гривна от 11-12 в. е сред най-интересните находки от разкопки на Момчиловата крепост

 

 

Детска гривна от 11-12 век,  керамични фрагменти от ранно желязната епоха, монети от първата половина на 13 в. са сред находките от приключилите поредни разкопки на Момчиловата крепост край с. Градът, общ. Смолян. Резултатите и находките от археологическото проучване бяха представени днес от проф. д-р Маргарита Ваклинова, научен консултант и д-р Николай Бояджиев, научен ръководител на разкопките, предаде БТА. Според археолозите находките показват всички епохи, пластове от които са открити на крепостта.

Изследването и разкопките  на Момчиловата крепост са важни според проф. Ваклинова от гледна точка на проучването на „низ от родопски крепости, които са част от голяма система, опазвала територията от нашествия от всички посоки”. Това е място, което има голямо значение, защото е част от голямата охранителна верига за целите Балкани, допълни проф. Маргарита Ваклинова. Според нея тук се крият много тайни на цялостното исторически развитие на Балканите.  През Централните Родопи минава голямата линия, която разделя територията в културно отношение, разделя територията на Балканите на две части, посочи научният консултант на разкопките. Според нея археологическите проучвания на крепостта разкриват  „колко много и различни неща, решаващи за културното развитие на Балканите и Европа се случват на тази територия”.  Проф. Ваклинова заяви, че преди години при разкопки на Момчиловата крепост е открито единственото доказателство, че от тук са минавали Римските легиони. Намерените артефакти от приключилите през септември поредни разкопки проф. Ваклинова определя като много важни находки, които дават късче история.

        При проучванията са изследвани културни напластявания, достигащи 1.6 метра дълбочина. Ясно е откроен пласт, свидетелстващ за опожаряване на крепостта от 11-12 в.  Енеолитна каменна тесличка и част от каменно сечиво, керамични фрагменти от ранно желязната епоха, стомна от 5-6 век са част от намерените от археолози реликви от различните исторически пластове. Открити  са множество предмети, които показват, че освен военна крепост, тя е изпълнявала и функцията на убежище за населението в случай на военна опасност.

        Като най-ценна находка д-р Николай Бояджиев определя детска гривна, датирана към 11-12 в. Единият край на гривната завършва като стилизирана змийска глава, а вторият е сплескан и има щампа, за която се предполага, че е изображение на Богородица Оранта.

Детска гривна от 11-12 в. е сред най-интересните находки от разкопки на Момчиловата крепост

 

 

Детска гривна от 11-12 век,  керамични фрагменти от ранно желязната епоха, монети от първата половина на 13 в. са сред находките от приключилите поредни разкопки на Момчиловата крепост край с. Градът, общ. Смолян. Резултатите и находките от археологическото проучване бяха представени днес от проф. д-р Маргарита Ваклинова, научен консултант и д-р Николай Бояджиев, научен ръководител на разкопките, предаде БТА. Според археолозите находките показват всички епохи, пластове от които са открити на крепостта.

Изследването и разкопките  на Момчиловата крепост са важни според проф. Ваклинова от гледна точка на проучването на „низ от родопски крепости, които са част от голяма система, опазвала територията от нашествия от всички посоки”. Това е място, което има голямо значение, защото е част от голямата охранителна верига за целите Балкани, допълни проф. Маргарита Ваклинова. Според нея тук се крият много тайни на цялостното исторически развитие на Балканите.  През Централните Родопи минава голямата линия, която разделя територията в културно отношение, разделя територията на Балканите на две части, посочи научният консултант на разкопките. Според нея археологическите проучвания на крепостта разкриват  „колко много и различни неща, решаващи за културното развитие на Балканите и Европа се случват на тази територия”.  Проф. Ваклинова заяви, че преди години при разкопки на Момчиловата крепост е открито единственото доказателство, че от тук са минавали Римските легиони. Намерените артефакти от приключилите през септември поредни разкопки проф. Ваклинова определя като много важни находки, които дават късче история.

        При проучванията са изследвани културни напластявания, достигащи 1.6 метра дълбочина. Ясно е откроен пласт, свидетелстващ за опожаряване на крепостта от 11-12 в.  Енеолитна каменна тесличка и част от каменно сечиво, керамични фрагменти от ранно желязната епоха, стомна от 5-6 век са част от намерените от археолози реликви от различните исторически пластове. Открити  са множество предмети, които показват, че освен военна крепост, тя е изпълнявала и функцията на убежище за населението в случай на военна опасност.

        Като най-ценна находка д-р Николай Бояджиев определя детска гривна, датирана към 11-12 в. Единият край на гривната завършва като стилизирана змийска глава, а вторият е сплескан и има щампа, за която се предполага, че е изображение на Богородица Оранта.

Показват  най-ценните находки, открити при разкопките на  "Момчилова крепост"

В Дигитален център на РИМ „Стою Шишков“ – Смолян на 1 ноември ,  доц. д-р Маргарита Ваклинова – научен консултант и д-р Николай Бояджиев, научен ръководител, ще представят резултатите отархеологическото проучване на обект „Момчилова крепост“, с. Градът, община Смолян през 2017 г., финансирано целево от Министерството на културата.  Ще бъдат показани най-ценните находки, открити по време на разкопките.

Показват  най-ценните находки, открити при разкопките на  "Момчилова крепост"

В Дигитален център на РИМ „Стою Шишков“ – Смолян на 1 ноември ,  доц. д-р Маргарита Ваклинова – научен консултант и д-р Николай Бояджиев, научен ръководител, ще представят резултатите отархеологическото проучване на обект „Момчилова крепост“, с. Градът, община Смолян през 2017 г., финансирано целево от Министерството на културата.  Ще бъдат показани най-ценните находки, открити по време на разкопките.

Безплатно светлинно шоу на Момчиловата крепост

Тази вечер, при хубаво време, от 20:30 ч на Момчилова крепост при с. Градът ще има  светлинно шоу  с вход свободен. Поводът е  670 години от кончината  на Момчил. Аудио-визуалният спектакъл “Момчил – митове и легенди“ е създаден в рамките на проект „Момчилова крепост – митовете оживяват“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013“, изпълняван от община Смолян. Представлява звуково светлинна художествена продукция, която пресъздава по атрактивен начин легендата за Момчил юнак. За естествен екран се използват съществуващите скали, а за посетителите е изграден амфитеатър от 50 седящи места.  В рамките на 35 минути, филмът пресъздава историята на Родопския владетел Момчил, живял през първата половина на 14 век. През 1343г. самообявилият се византийски император Иоан Кантакузин го назначава за управител на крепостите Света Ирина (нелокализирана) и крепостта Подвис (Момчилова крепост над сегашното село Подвис) в областта Меропа (районът около днешния град Смолян). В народното съзнание Момчил се запазва като владетеля, който Българите искат да имат – силен, смел и готов да се бие със завоевателите.  Представянето на филма се придружава от ефектно светлинно оформление на скалния екран в различни цветове, осигурявано то 25 светлинни прожектора и 4 пушек машини.

Безплатно светлинно шоу на Момчиловата крепост

Тази вечер, при хубаво време, от 20:30 ч на Момчилова крепост при с. Градът ще има  светлинно шоу  с вход свободен. Поводът е  670 години от кончината  на Момчил. Аудио-визуалният спектакъл “Момчил – митове и легенди“ е създаден в рамките на проект „Момчилова крепост – митовете оживяват“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013“, изпълняван от община Смолян. Представлява звуково светлинна художествена продукция, която пресъздава по атрактивен начин легендата за Момчил юнак. За естествен екран се използват съществуващите скали, а за посетителите е изграден амфитеатър от 50 седящи места.  В рамките на 35 минути, филмът пресъздава историята на Родопския владетел Момчил, живял през първата половина на 14 век. През 1343г. самообявилият се византийски император Иоан Кантакузин го назначава за управител на крепостите Света Ирина (нелокализирана) и крепостта Подвис (Момчилова крепост над сегашното село Подвис) в областта Меропа (районът около днешния град Смолян). В народното съзнание Момчил се запазва като владетеля, който Българите искат да имат – силен, смел и готов да се бие със завоевателите.  Представянето на филма се придружава от ефектно светлинно оформление на скалния екран в различни цветове, осигурявано то 25 светлинни прожектора и 4 пушек машини.

Безплатно светлинно шоу на Момчиловата крепост

Тази вечер, при хубаво време, от 20:30 ч на Момчилова крепост при с. Градът ще има  светлинно шоу  с вход свободен. Поводът е  670 години от кончината  на Момчил. Аудио-визуалният спектакъл “Момчил – митове и легенди“ е създаден в рамките на проект „Момчилова крепост – митовете оживяват“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013“, изпълняван от община Смолян. Представлява звуково светлинна художествена продукция, която пресъздава по атрактивен начин легендата за Момчил юнак. За естествен екран се използват съществуващите скали, а за посетителите е изграден амфитеатър от 50 седящи места.  В рамките на 35 минути, филмът пресъздава историята на Родопския владетел Момчил, живял през първата половина на 14 век. През 1343г. самообявилият се византийски император Иоан Кантакузин го назначава за управител на крепостите Света Ирина (нелокализирана) и крепостта Подвис (Момчилова крепост над сегашното село Подвис) в областта Меропа (районът около днешния град Смолян). В народното съзнание Момчил се запазва като владетеля, който Българите искат да имат – силен, смел и готов да се бие със завоевателите.  Представянето на филма се придружава от ефектно светлинно оформление на скалния екран в различни цветове, осигурявано то 25 светлинни прожектора и 4 пушек машини.