Туризъм

Туризъм (295)

Четвъртък, 04 Ноември 2010 13:15

Резерват „Шабаница”- с. Триград

Написана от

shabanica3В превод името „Шабаница“ означава стара гора. Точно заради това тази местност в района на смолянското село Триград е обявена за резерват. Вековни букови и смърчови гори се извисяват на огромни височини. Защитената територия е известна и под името „Старата гора“. Резерват

“Шабаница" е обявен през 1986 година. Той е разположен на стръмни терени по горното течение на Чаирска река, на около 40 километра югоизточно от Триград, съвсем близо до границата ни с Гърция. Надморската височина на теритоията е 1700 до 1800 метра, в които влизат 23 хектара буково-смърчова гора. Отделни смърчови дървета надхвърлят възраст от 350 години и височина от 35 метра. Резерватът е обявен, за да се опазят тези вековни гори.

Страница 22 от 22