Покана за информационна среща за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 

За информационна среща във връзка с подготовката на проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Смолян“, по процедура BG16RFOP001-1.001-039  „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Във връзка с изпълнение на одобрената Инвестиционна програма на Община Смолян за изпълнение на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Община Смолян набира документи на сдружения на собственици за включване в проектно предложение „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Смолян“ по инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“.

С цел информиране на обществеността и всички заинтересовани, на 19.12.2017 г.(вторник)  от 17.30 ч. в зала 247 на общинска администрация - Смолян ще бъде проведена информационна среща за представяне на програмата, процедурата за безвъзмездна помощ и условията за участие в проектното предложение за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Допълнителна информация можете да получите на тел. 00301/67612.

Всички документи във връзка с подготовката на проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Смолян“ са публикувани на интернет-страницата на Община Смолян - в секция Проекти - ОП Региони в растеж.

Покана за информационна среща за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

За информационна среща във връзка с подготовката на проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Смолян“, по процедура BG16RFOP001-1.001-039  „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Във връзка с изпълнение на одобрената Инвестиционна програма на Община Смолян за изпълнение на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Община Смолян набира документи на сдружения на собственици за включване в проектно предложение „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Смолян“ по инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“.

С цел информиране на обществеността и всички заинтересовани, на 19.12.2017 г.(вторник)  от 17.30 ч. в зала 247 на общинска администрация - Смолян ще бъде проведена информационна среща за представяне на програмата, процедурата за безвъзмездна помощ и условията за участие в проектното предложение за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Допълнителна информация можете да получите на тел. 00301/67612.

Всички документи във връзка с подготовката на проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Смолян“ са публикувани на интернет-страницата на Община Смолян - в секция Проекти - ОП Региони в растеж.

Линк за  гласуване за  "Спортист и треньор на годината" на Смолян

 

 

Всяка година Община Смолян организира церемония, на която награждава "Спортист и треньор на годината". В края на всяка година, всички спортни клубове, развиващи своята дейност на територията на Община Смолян, участват в Анкета, чрез която се определя "Спортист на годината". На тазгодишната церемония ще бъде връчена и наградата "Спортист на гражданите". Тя  ще бъде получена от спортиста, който събере най - много гласове в настоящата анкета. Може да гласувате до   17.00 ч на 19.12.2017г.

Всеки гражданин, който гласува в анкетата, ще получи електронно съобщение за потвърждаване на неговия глас. Гласувайте на следния линк:

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnOPeDJ-eOcGqgLJzXEYZ6vku38kWX4JnBMmTwtnwv1X2ivQ/viewform

Линк за  гласуване за  "Спортист и треньор на годината" на Смолян

 

 

Всяка година Община Смолян организира церемония, на която награждава "Спортист и треньор на годината". В края на всяка година, всички спортни клубове, развиващи своята дейност на територията на Община Смолян, участват в Анкета, чрез която се определя "Спортист на годината". На тазгодишната церемония ще бъде връчена и наградата "Спортист на гражданите". Тя  ще бъде получена от спортиста, който събере най - много гласове в настоящата анкета. Може да гласувате до   17.00 ч на 19.12.2017г.

Всеки гражданин, който гласува в анкетата, ще получи електронно съобщение за потвърждаване на неговия глас. Гласувайте на следния линк:

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnOPeDJ-eOcGqgLJzXEYZ6vku38kWX4JnBMmTwtnwv1X2ivQ/viewform

РС „Пожарна безопасност и защита на населението”  - Смолян с отличие в национален конкурс

На проведената на 14 декември в гр. София специална церемония за награждаване на отличените в конкурса за добри практики от дейността на държавните администрации, РСПБЗН-Смолян зае почетното второ място в раздел „Социална отговорност и социално предприемачество“.

Конкурсът се организира от Института за публична администрация и има за цел да се насърчат добрите практики в работата на администрациите. Наградата се присъжда за добрата практика на службата при работата и с младежите от Младежкия доброволен отряд.

При обявяването на наградата се подчерта значението на подпомагането на младежите да бъдат отговорни към проблемите на обществото и развитието на доброволчеството като ценност. Особено внимание се обърна, че практиката е устойчива във времето и се реализира в широко партньорство с община Смолян, други правителствени и неправителствени организации. За доброто класиране допринесе и осъществените от МДО международни проекти за обмен на младежи и добри практики.

РС „Пожарна безопасност и защита на населението”  - Смолян с отличие в национален конкурс

На проведената на 14 декември в гр. София специална церемония за награждаване на отличените в конкурса за добри практики от дейността на държавните администрации, РСПБЗН-Смолян зае почетното второ място в раздел „Социална отговорност и социално предприемачество“.

Конкурсът се организира от Института за публична администрация и има за цел да се насърчат добрите практики в работата на администрациите. Наградата се присъжда за добрата практика на службата при работата и с младежите от Младежкия доброволен отряд.

При обявяването на наградата се подчерта значението на подпомагането на младежите да бъдат отговорни към проблемите на обществото и развитието на доброволчеството като ценност. Особено внимание се обърна, че практиката е устойчива във времето и се реализира в широко партньорство с община Смолян, други правителствени и неправителствени организации. За доброто класиране допринесе и осъществените от МДО международни проекти за обмен на младежи и добри практики.

В Съдебната палата ще избират служител и юрист на годината

 

Днес от 15:00 часа, в залата на Административен съд – Смолян, за трета поредна година ще се проведе церемония по връчване на приз в категории:

„Най-качествено и професионално обслужване на гражданите“.

„Служител отговарящ в най-голяма степен на правилата за етично поведение“.

„Иновативност, креативност и творчество при изпълнение на служебните задължения “.

„Юрист с цялостен принос в утвърждаването на авторитета и достойнството на юридическата професия “.

В Съдебната палата ще избират служител и юрист на годината

Днес от 15:00 часа, в залата на Административен съд – Смолян, за трета поредна година ще се проведе церемония по връчване на приз в категории:

„Най-качествено и професионално обслужване на гражданите“.

„Служител отговарящ в най-голяма степен на правилата за етично поведение“.

„Иновативност, креативност и творчество при изпълнение на служебните задължения “.

„Юрист с цялостен принос в утвърждаването на авторитета и достойнството на юридическата професия “.