Асоциацията по ВиК прие инвестиционната програма за 2018г. на „ВиК” ЕООД–Смолян

Под ръководството на областния управител Недялко Славов, в качеството му на председател на Асоциация по ВиК – Смолян, се проведе редовно общо събрание на Асоциацията в присъствието на 98.06% от членовете. От “Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Смолян присъстваха управителят инж. Мариян Николов, зам.-управителят инж. Костадин Тотев и гл.инж.Благой Сираков.Славов представи Отчет на бюджета и дейността за 2017г. на Асоциацията по ВиК. Той уточни, че основните разходи са свързани със заплати на персонала и задължителни осигурителни вноски, минимални са разходите за издръжка, свързани с поддръжка на техника, заплащане на консумативи, застраховки.

„През 2017 година приключихме с прехвърлянето на активите публично-държавна собственост, които бяха заведени в баланса на Областна администрация, и са предоставени за експлоатация на ВиК Дружеството. За целта са извършени съответните счетоводни операции и необходимите документи.”, отбеляза областния управител като част от дейността на Асоциацията през изминалата година.

 Управителят на “Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Смолян – инж. Мариян Николов представиотчет на направените инвестиции от оператора за 2017г.

  Беше обсъден и приет Проекта на бюджет на Асоциацията за 2018 г. на основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.

Последният разгледан въпрос по време на заседанието беше свързан с обсъждането и приемането на Инвестиционната програма за 2018г. на оператора – „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян

     По време на обсъждането беше повдигнат въпроса за цената на водата. Във връзка с това, инж.Николов уточни, че тенденциите към нейното покачване се определят от нарастващите инвестиции за водопреносна и канализационна система. Той отбеляза, че за страната в област Смолян цената на водата е сред най-ниските, като има само две области с по-ниска цена.

     Относно различията в размера на инвестициите във ВиК мрежата в отделните общини Славов уточни, че при така структурираните Европейски програми, по които са най-съществените инвестиции във ВиК мрежата, са ощетени агломерациите между 2 и 10, каквито са повечето общини в нашия регион. „Тук е мястото да кажа, че се обсъжда как инвестициите в тези агломерации да не изостават, дискутират се различни варианти, включително със съфинансиране от държавния бюджет.”

     За безпроблемното подсигуряването на населените места в област Смолян с вода, областният управител представи карта, съставена на база проучване на възможностите за най-рационално използване на язовир Пловдивци. Той уточни, че в краткосрочен план, водоемът ще осигури водоснабдяването за общините Мадан и Рудозем, а в дългосрочен съоръжението има капацитет да осигури вода и за по-отдалечените общини в региона (Златоград и Неделино), но това е свързано със сериозни допълнителни инвестиции.

   След гласуване и единодушното приемане на представената Инвестиционна програма за 2018г. на оператора – „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян, Славов закри заседанието.    

   Инвестиционната програма е на стойност 775 хил.лв. и средствата са разпределени пропорционално по общини, като са предвидени инвестиции в публично-държавна и общинска собственост. Инвестиционната програма ще покрие част от нуждите в региона, като за тяхното пълна обезпечаване ще се потърси допълнително финансиране.

   За повече информация можете да се запознаете с материалите за общото събрание на Асоциацията по ВиК на страницата на Областна администрация Смолян:

http://www.sm.government.bg/upload/files/Materiali_za_obshto_sabranie.pdf

Административен съд – Смолян отмени Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Девин

 

Административен съд – Смолян отмени със свое решение Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с решение № 5 по протокол № 3 от 26.11.2015 г. на ОбС - Девин, изменен с решение № 6 по протокол №1 от 28.01.2016 г. и решение № 96 по протокол № 8 от 27.06.2016 г.

Делото е образувано по протест на Окръжна прокуратура – Смолян. В протеста се навеждат доводи, че процедурата по приемане на правилника е била опорочена поради неспазване на чл.26 от Закона за нормативните актове, при което моли съда да постанови решение, с което да го отмени изцяло.В мотивите си съдът приема, че оспорения правилник е бил приет в нарушение на императивните изисквания не само на чл.26, ал.3, но и на чл.26, ал.4 ЗНА. Тъй като тези изисквания са от императивен характер и не могат да бъдат заместени с диспозитивни правила по усмотрение на Общински съвет, следва да се приеме, че процедурата по приемане на правилника е незаконосъобразна и същия следва да бъде отменен. При приемането на правилника не са били спазени изискванията той да бъде публикуван ведно с мотивите на интернет страницата на община за обществено обсъждане. Не е спазен и 30-дневния срок за обществено обсъждане, като същия преждевременно е приет на заседание на Общински съвет на 26.11.2015 г.Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Административен съд – Смолян отмени Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Девин

 

Административен съд – Смолян отмени със свое решение Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с решение № 5 по протокол № 3 от 26.11.2015 г. на ОбС - Девин, изменен с решение № 6 по протокол №1 от 28.01.2016 г. и решение № 96 по протокол № 8 от 27.06.2016 г.

Делото е образувано по протест на Окръжна прокуратура – Смолян. В протеста се навеждат доводи, че процедурата по приемане на правилника е била опорочена поради неспазване на чл.26 от Закона за нормативните актове, при което моли съда да постанови решение, с което да го отмени изцяло.В мотивите си съдът приема, че оспорения правилник е бил приет в нарушение на императивните изисквания не само на чл.26, ал.3, но и на чл.26, ал.4 ЗНА. Тъй като тези изисквания са от императивен характер и не могат да бъдат заместени с диспозитивни правила по усмотрение на Общински съвет, следва да се приеме, че процедурата по приемане на правилника е незаконосъобразна и същия следва да бъде отменен. При приемането на правилника не са били спазени изискванията той да бъде публикуван ведно с мотивите на интернет страницата на община за обществено обсъждане. Не е спазен и 30-дневния срок за обществено обсъждане, като същия преждевременно е приет на заседание на Общински съвет на 26.11.2015 г.Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Щангистите стартират в първото си състезание за годината в Асеновград 

Отборът по вдигане на тежести на Смолян стартира в първото си състезание за годината. Отборът воден от Милка Манева ще участва в Републиканското отборно първенство по вдигане на тежести, което  се провежда в зала „Иван Веселинов“ в Асеновград. В надпреварите, които ще продължат до неделя,  участие от смолянскя клуб ще вземат общо 14 тежкоатлети. Петима от тях ще мерят сили при децата и още толкова при кадетите до 15 – годишна възраст. Смолян ще има и трима представители и при кадетите до 17 – годишна възраст и един при юношите до 20 години, уточни Милка Манева. Участие в състезанието ще вземе и Златомир Ковачев, въпреки травмата. „Това е първият кръг от Републиканското отборно първенство за 2018 г., като се очаква вторият кръг да е в края на годината. Злати ще участва, но в последният момент ще преценим дали да го натоварваме или не. Всичко ще зависи от моментното му състояние“, коментира треньорът  Манева. В състезанието, което се организира от Българската федерация по вдигане, ще участват клубове от цялата страна.
Щангистите стартират в първото си състезание за годината в Асеновград 

Отборът по вдигане на тежести на Смолян стартира в първото си състезание за годината. Отборът воден от Милка Манева ще участва в Републиканското отборно първенство по вдигане на тежести, което  се провежда в зала „Иван Веселинов“ в Асеновград. В надпреварите, които ще продължат до неделя,  участие от смолянскя клуб ще вземат общо 14 тежкоатлети. Петима от тях ще мерят сили при децата и още толкова при кадетите до 15 – годишна възраст. Смолян ще има и трима представители и при кадетите до 17 – годишна възраст и един при юношите до 20 години, уточни Милка Манева. Участие в състезанието ще вземе и Златомир Ковачев, въпреки травмата. „Това е първият кръг от Републиканското отборно първенство за 2018 г., като се очаква вторият кръг да е в края на годината. Злати ще участва, но в последният момент ще преценим дали да го натоварваме или не. Всичко ще зависи от моментното му състояние“, коментира треньорът  Манева. В състезанието, което се организира от Българската федерация по вдигане, ще участват клубове от цялата страна.

Слепите да  могат сами да се обслужват, дори да са в помощ на близките си

 

IMG 8933IMG 8959

 

Това призова на връх Осми март председателката на съюзната организация на слепите в Смолян Теменужка Миткова пред празнуващите 40 жени в устовско заведение. За пореден път! „Няма да се уморя да вдъхвам вяра и надежда, увереност за живот. Да не се отчайваме, никой  да не чака всичко от децата си. Можем сами!“, заяви Миткова. Самата тя  по рождение е с „мързеливи очи“ и въпреки това учила в масово училище, после работила години наред без да казва, че не вижда, искала е да се справи. „Не като председател на организацията на слепите, а като потърпевша искам да им покажа и да ги вдъхновя как могат да се справят в живота. Затова са и нашите редовни сбирки – да сме заедно, да се опознаваме и общуваме, да се учим на умения макар и невиждащи“, без колебание,че греши, каква Теменужка.

Когато е избрана за председател преди 8 г., най-напред решила да се учат да плетат чорапи и терлици с напипване. После започнали елеци, след това – изработка на цветя от хартия,  а напоследък от мъниста. Постоянно убеждава незрящите и малко виждащи, че са способни да се справят сами, да се грижат за себе си. Въпреки слепотата, дори могат да помагат на близките си. Миткова е пример – грижи се за крава и други животни, обработва градини с картофи, фасул и др. култури, коси и суши сено. Грижи се и за свекървата Сълзица. И тя беше на празника. Снаха й  Теменужка я изненада, като обяви,  че черпи всички с банани за 80-годишния й рожден ден.

Осмомартенският празник на 40-те дами от Съюза на слепите в Смолян бе наистина ведър и богат, с настроение. Вместо цветя председателката решила да си купят общ подарък, който да ги весели за години напред – блутут тонколона,  безжично устройство за възпроизвеждане на музика, с възможност да се ползват флашка, мобилен телефон, лаптоп. И за първи път бе пробвано на празника.

Гост на жените бе д-р Ценка Гарова, не само като личен лекар на някои от тях, а и като неотменен консултант на организацията на слепите. Три певици от вокалната група пяха от сърце в съпровод на акордеониста Златко Златанов. Без него пълно и весело празнуване не може да стане. Той като технически сътрудник и Юлия Аянска като председател на Контролния съвет са първите помощници на Миткова. Най-възрастната дама на празника и почитаната 85-годишна Юлия Стойчева бе специално поздравена с родопска песен.

Какво предстои след Осми март? Нова среща с трапеза и песни на 28 март по повод рождения ден на Съюза на слепите в България, основан през 1921 г. А още от другата седмица разучаване на ново ръкоделие от усърдните незрящи или малко виждащи дами – плъстени брошки, колиета и различни дребни сувенири. Закупена е вече 20 кг вълна. Ще се учат да правят и чаши от стари вестници и украсяването им със специална технология.

Автор: Росица Примовска

 

<

Слепите да  могат сами да се обслужват, дори да са в помощ на близките си

 

IMG 8933IMG 8959

 

Това призова на връх Осми март председателката на съюзната организация на слепите в Смолян Теменужка Миткова пред празнуващите 40 жени в устовско заведение. За пореден път! „Няма да се уморя да вдъхвам вяра и надежда, увереност за живот. Да не се отчайваме, никой  да не чака всичко от децата си. Можем сами!“, заяви Миткова. Самата тя  по рождение е с „мързеливи очи“ и въпреки това учила в масово училище, после работила години наред без да казва, че не вижда, искала е да се справи. „Не като председател на организацията на слепите, а като потърпевша искам да им покажа и да ги вдъхновя как могат да се справят в живота. Затова са и нашите редовни сбирки – да сме заедно, да се опознаваме и общуваме, да се учим на умения макар и невиждащи“, без колебание,че греши, каква Теменужка.

Когато е избрана за председател преди 8 г., най-напред решила да се учат да плетат чорапи и терлици с напипване. После започнали елеци, след това – изработка на цветя от хартия,  а напоследък от мъниста. Постоянно убеждава незрящите и малко виждащи, че са способни да се справят сами, да се грижат за себе си. Въпреки слепотата, дори могат да помагат на близките си. Миткова е пример – грижи се за крава и други животни, обработва градини с картофи, фасул и др. култури, коси и суши сено. Грижи се и за свекървата Сълзица. И тя беше на празника. Снаха й  Теменужка я изненада, като обяви,  че черпи всички с банани за 80-годишния й рожден ден.

Осмомартенският празник на 40-те дами от Съюза на слепите в Смолян бе наистина ведър и богат, с настроение. Вместо цветя председателката решила да си купят общ подарък, който да ги весели за години напред – блутут тонколона,  безжично устройство за възпроизвеждане на музика, с възможност да се ползват флашка, мобилен телефон, лаптоп. И за първи път бе пробвано на празника.

Гост на жените бе д-р Ценка Гарова, не само като личен лекар на някои от тях, а и като неотменен консултант на организацията на слепите. Три певици от вокалната група пяха от сърце в съпровод на акордеониста Златко Златанов. Без него пълно и весело празнуване не може да стане. Той като технически сътрудник и Юлия Аянска като председател на Контролния съвет са първите помощници на Миткова. Най-възрастната дама на празника и почитаната 85-годишна Юлия Стойчева бе специално поздравена с родопска песен.

Какво предстои след Осми март? Нова среща с трапеза и песни на 28 март по повод рождения ден на Съюза на слепите в България, основан през 1921 г. А още от другата седмица разучаване на ново ръкоделие от усърдните незрящи или малко виждащи дами – плъстени брошки, колиета и различни дребни сувенири. Закупена е вече 20 кг вълна. Ще се учат да правят и чаши от стари вестници и украсяването им със специална технология.

Автор: Росица Примовска

 

<

Момичетата на Езиковата гимназия и Шесто станаха шампионки на Осмомартенския турнир по футбол

 

Наградите на победителите връчиха зам.-кметът Венера Аръчкова и началникът на РУО Мария Семерджиева

Днес се проведе традиционния Осмомартенски турнир по мини-футбол за момичета, организиран от Община Смолян и РУО . Събитието се проведе в салона на ЕГ „Иван Вазов“ гр. Смолян. Състезанието бе в две дивизии – момичета до 14 г. и момичета до 15 г.

Преди започване на спортните срещи бе организирана церемония за откриване на събитието, като всички състезатели, официални гости и фенове изпяха химна на България. Състезанието бе открито от г-жа Горанова, Директор на ЕГ „Иван Вазов“ , съобщи Александър Димитров, който отговаря за Спортните дейности в община Смолян.

Състезанията започнаха с дивизията на момичета до 14 г. Първият мач от програмата бе между момичетата на ОУ „Иван Вазов“ - Смолян и ОУ „Стою Шишков“ . Първи от предстартовата треска се отпуснаха момичетата на Шесто, които в третата минута поведоха в резултата. До края на полувремето, двата отбора стояха равностойно, като положения за гол не липсваха пред двете врати. Второто полувреме започна мълниеносно за възпитаничките на ОУ „Иван Вазов“ гр. Смолян и в рамките на първите пет минути от втората част водеха вече с 3:0, резултат запазил се до края на двубоя, коментира Димитров.

Втората среща бе между ОУ „Стою Шишков“ и СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ . Мачът запозна с леко преимущество за момичетата от Четвърто. След поредна контраатака, се стигна до серия от рикошети, които доведоха до дузпа за ОУ „Стою Шишков”. Така резултатът бе открит. До края на полувремето, момичетата на Първо не можаха да създадат опасности пред противниковата врата. В края на полувремето, възпитаничките на Четвърто имаха право да изпълнят втора дузпа, която бе пропусната и така двата отбора се оттеглиха почивката при резултат 1:0 в полза на Четвърто.

Второто полувреме започна много по различно и момичетата на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ изравниха резултата в самото начало на мача. Натискът продължи и в следващите минути. В средата на полувремето, момичетата на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Смолян получиха право да изпълнят дузпа. Дузпата бе пропусната, но в следващата атака резултатът вече бе 2:1 в полза на Първо.

Последният мач в групата бе между ОУ „Иван Вазов“ гр. Смолян и СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Смолян. След като двата отбора бяха спечелили първите си мачове, те трябваше да определят шампиона. Мачът започна двуостро с множество бързи атаки. Десет минути след началото на мача, възпитаничките на Шесто имаха право да изпълнят свободен удар в близост до противниковата врата. След много добре изпълнена комбинация, резултатът бе открит в полза на Шесто. Минута по-късно резултатът бе удвоен, а още една по - късно, след изпълнение на дузпа, момичетата се оттеглиха на почивка при резултат 3:0 за Шесто. Второто полувреме премина при доста по- ниско темпо. След една от редките атаки, момичетата на Шесто вкараха четвърти гол. Това не отказа възпитаничките на Първо и до края на мача успяха да отбележат почетно попадение, като крайния резултат бе 4:1 в полза на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Смолян.

Така, крайното класиране в дивизията бе следното:

ОУ „Иван Вазов“ гр. Смолян

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Смолян

ОУ „Стою Шишков“ гр. Смолян

При момичетата до 15 години се изигра един финален мач. Той бе между момичетата на ЕГ „Иван Вазов“ гр. Смолян и ППМГ „Васил Левски“ гр. Смолян. Мачът бе много интересен, изпълнен с много атрактивни отигравания и на висока скорост. След първото полувреме, момичетата на ЕГ използваха отлично домакинското си предимство и водеха с 1:0. В средата на втората час, резултата бе изравнен и се стигна до изпълнение на дузпи. Това повиши градуса на емоция в салона на ЕГ до максимални стойности. В крайна сметка, по силни психически се оказаха възпитаничките на ЕГ и заслужено спечелиха първото място.

След края на състезанията, всички отбори изиграха едно голямо хоро и бяха наградени с купи, както и всички момичета получиха цветя от организаторите. Наградите връчиха зам.-кметът Венера Аръчкова и Мария Семерджиева, началник РУО в Смолян.

http://www.smolyan.bg/bg/news/view/3851