Четири участъка набелязани за трета лента по пътя Смолян – Асеновград  
 
Четири участъка са набелязани, където да бъде изградена трета лента по пътя Смолян-Асеновград, става ясно от  доклад изготвен, след прединвестиционното проучване за изграждането на трета лента по пътя Смолян-Асеновград. На територията на Смолянска област, те са три отсечки по 5 км, като първата отсечка, където проектантите са си дали мнението, че може да се изгради трето платно. Първата отсечка е от района на Рожен в посока на с. Соколовци, втората е от Чепеларе посока към разклона за с.Проглед и Хвойна – Чепеларе. Идейните варианти са два, като единият е в посока скат, а другия е в посока река. Четвъртият участък се намира, на територията на област Пловдив. От Агенция „Пътна инфраструктура“ вече са задействали и следващата стъпка по реализиране на проекта, като вече е обявено инвестиционно предложение за изграждане на трите участъка, като то е по Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда на засегнатото население.

Бързо производство срещу шофьор, подкарал автомобил мъртво пиян посред бял ден

В РУ-Смолян е започнато бързо производство срещу С.А.К. от  с.Требище, за това, че на 22.02.2018 г. около 14:40 часа в гр. Смолян на ул. "Васил Райдовски" до № 26, е управлявал лек автомобил "Рено 19" след употреба на алкохол, установено с техническо средство. Уредът е отчел 2,62 промила концентрация на алкохол в издишания въздух. Водачът е отказал кръвна проба. Задържан е за срок от 24 часа, работата по случая продължава.    

Изложба  „За честта и славата на България“ откриват в музея в Смолян

 

По повод 3 март - Националният празник на Република България и 140-годишнината от Руско-турската война 1877-1878 година РИМ „Стою Шишков“ – Смолян ще открие изложбата „За честта и славата на България“. Това е първата инициатива на Смолянския музей по повод на Европейската година на културното наследство 2018 г. Основната й цел е популяризирането както историята на българската наградна система, така и високата художествена стойност на отличията като произведения на ювелирното изкуство. Събирана и обогатявана в продължение на десетилетия тази музейна колекция включва тематични сбирки от ордени, медали, знаци и почетни звания. Най-ценните образци обхващат периода от Освобождението до края на ХХ век. В изложбата се представят 142 автентични образци от монархическата и народно-републиканската системи. Наградните отличия са неотменен атрибут от историята на всяка държава, от нейния политически и дипломатически живот. Най-важната им функция - да се връчват за заслуги на проявилите се в името на България, остава неизменна. Те, като източник на информация, се изучават, събират и оценяват с техните конкретни исторически характеристики, наименования, статути, изисквания за награждаване, външен вид и символи. За периода от 1989 г. до 2016 г. изложбата е гостувала в много музеи в страната: Асеновград, Кърджали, Пазарджик, Генерал Тошево, Търговище, Попово,  Разград и Батак.

В деня на Националния празник 3 март след 13.00 часа и на 4 март в музея ще се експонира  пушката на Петко войвода, защитникът на Родопите през 1878-79 г., съхранявана в  колекция „Оръжие“ на РИМ „Стою Шишков“ – Смолян. На този ден  за трета поредна година в общинското тържество историческото оръжие обр. „Уинчестър“ ще присъства специално.

Изложба „За честта и славата на България“ ще се открие на 2 март от17.00часа в експозиционните зали на музея.

Златка Петрова- главен уредник

Изложба  „За честта и славата на България“ откриват в музея в Смолян

По повод 3 март - Националният празник на Република България и 140-годишнината от Руско-турската война 1877-1878 година РИМ „Стою Шишков“ – Смолян ще открие изложбата „За честта и славата на България“. Това е първата инициатива на Смолянския музей по повод на Европейската година на културното наследство 2018 г. Основната й цел е популяризирането както историята на българската наградна система, така и високата художествена стойност на отличията като произведения на ювелирното изкуство. Събирана и обогатявана в продължение на десетилетия тази музейна колекция включва тематични сбирки от ордени, медали, знаци и почетни звания. Най-ценните образци обхващат периода от Освобождението до края на ХХ век. В изложбата се представят 142 автентични образци от монархическата и народно-републиканската системи. Наградните отличия са неотменен атрибут от историята на всяка държава, от нейния политически и дипломатически живот. Най-важната им функция - да се връчват за заслуги на проявилите се в името на България, остава неизменна. Те, като източник на информация, се изучават, събират и оценяват с техните конкретни исторически характеристики, наименования, статути, изисквания за награждаване, външен вид и символи. За периода от 1989 г. до 2016 г. изложбата е гостувала в много музеи в страната: Асеновград, Кърджали, Пазарджик, Генерал Тошево, Търговище, Попово,  Разград и Батак.

В деня на Националния празник 3 март след 13.00 часа и на 4 март в музея ще се експонира  пушката на Петко войвода, защитникът на Родопите през 1878-79 г., съхранявана в  колекция „Оръжие“ на РИМ „Стою Шишков“ – Смолян. На този ден  за трета поредна година в общинското тържество историческото оръжие обр. „Уинчестър“ ще присъства специално.

Изложба „За честта и славата на България“ ще се открие на 2 март от17.00часа в експозиционните зали на музея.

Златка Петрова- главен уредник

Комисията прие разумно, балансирано и съобразено със специфичните нужди на област Смолян, предложение за Областна здравна карта

Под председателството на областния управител Недялко Славов се проведе заседание на Комисията за изработване на Областна здравна карта на област Смолян, съгласно Заповед № РД-02-34/29.01.2018г. на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев. Славов откри заседанието с призив към членовете на Комисията за конструктивен диалог, който да доведе до балансирано и разумно решение, отговарящо в максимална степен със специфичните потребности на региона и методическите указания.

В представеният анализ на състоянието на здравеопазването в област Смолян, директорът на РЗИ – д-р Мими Кубатева наблегна върху направената оценка на потребностите. Според анализа броят на леглата за активно и интензивно лечение в многопрофилните болници в област Смолян не се използва оптимално и не е пряко свързан с повишаване качеството на здравните услуги в региона. По-важно е осигуряване на достъп до медицинска помощ на хората от малките и отдалечените места, оптимизиране на спешната, доболничната медицинска помощ, дългосрочната грижа към пациентите, продължителното лечение.

Всички тези фактори са отчетени и в  приложенията към Областната здравна карта са направени предложения, касаещи преструктуриране и въвеждане на нови дейности, с цел подобряване и оптимизиране на медицинското обслужване в областта. Сред тях са: оптимизиране броя на леглата в многопрофилните болници за активно лечение в областта, развитие на дейностите в болничните заведения за дългосрочна грижа за пациента, легла за продължително лечение и палиативни грижи, разкриване на отделение по онкология в областната многопрофилна болница, развитие на неотложната медицинска помощ, денонощна дентална помощ, непрекъснат достъп на населението до лекарствени средства, развитие на телемедицината  и на интегриранитемедико-социалните услуги за подобряване достъпа на отдалечените населени места до медицинска помощ, организиране на санитарна авиация с хеликоптер в Девин, която да обслужва Смолян, Чепеларе и Девин, и при бедствени ситуации – цялата област.

Извън предвиденото в методическите указания, се предлага да бъдат заложени в здравната карта 76 практики за първична помощ, вместо предвидените 73 по методика, съобразно специфичните условия на региона. По отношение на специализираната извънболнична медицинска помощ допълнително се предлага да се включат специалисти по анестезиология и интензивно лечение, специалисти по медицинска онкология, клинична хематология, неврохирургия, инфекциозни болести, детска кардиология, детска психиатрия. Допълнителни специалисти по акушерство и гинекология, ревматология, ортопедия и травматология, психиатрия, физикална и рехабилитационна медицина, по вътрешни болести, параклинични специалисти.

Относно броят на леглата за активно и интензивно лечение в Проекта за Областна здравна карта се предвижда съвсем минимална рестрикция на броя болнични легла – от 1027 легла на 979, с 48 легла по-малко като цяло.

Областният управител отбеляза, че при определяне броя на леглата е по-важно достигане на оптимума, който да гарантира добра използваемост, а в приложенията към Проекта за ОЗК са застъпени дейности, които ще допринесат за подобряване достъпа и качеството на медицинските услуги за региона. „Предложението е разумно, балансирано, гарантира запазване на всички отделения в лечебните заведения и дейности. То спазва методическите указания, като отчита особеностите на областта и специфичните нужди от здравни услуги на населението.”, коментира Славов.

Директорът на РЗОК-Смолян – д-р Кузман Гелов припомни, че броят на леглата е общ за областта. Всяко лечебно заведение може в рамките на работния ден, месец или година да ги промени. Не трябва да има притеснения относно лимитирането на дейностите за нашия регион, защото през изминалата година са използвани при пълна заетост не повече от 75-78 %.

 С пълен консенсус Комисията прие предложеният Проект за изготвяне на Областна здравна карта на област Смолян.

В заключителната част на заседанието, областният управител повдигна темата за иницииране на профилактични кампании по населените места, отбелязвайки, че има необходимост и потребност от подобен подход. „Много ми се иска през 2018-та година 4-те лечебни заведения на територията на областта да могат да организират поне по две профилактични кампании за регионите, които обслужват. Ние констатираме голяма потребност от това специалистите да отидат на място, при хората, да провокират интерес за профилактични прегледи, което значително ще намали заболеваемостта.” Славов отвори темата, като изрази готовност за организиране на специална среща, на която да бъде обсъден въпросът обстойно и евентуално изготвен календар за провеждане на профилактичните кампании в областта.    

Пресцентър на Областна администрация-Смолян    

Близо 10 процента ръст на туристи в Пампорово

 

Около 6-7 процента ръст  на туристи се отчита  в Пампорово от началото на ски сезона,  по данни на  „Пампорово” АД.  Отчетеното увеличение е по отношение на туристите в ски зоната в сравнение с данните от миналата зима. От началото на зимния сезон се запазва и близо 90 на сто заетост на легловата база в хотелите в курорта. Ръстът се дължи основно на повече български и балкански туристи- румънски, гръцки, турски, сръбски, македонски и др. И през тази зима вкурарта преобладават българските туристи, които са около 50-60 на сто от клиентите. Повишен интерес се отчита и при руските и британски ваканционни групи. След падналия нов сняг през тази седмица, заявките за резервации се увеличават, отчитат хотелиери. Очакванията са до края на март да продължи периодът с почти пълни хотели. 

Близо 10 процента ръст на туристи в Пампорово

Около 6-7 процента ръст  на туристи се отчита  в Пампорово от началото на ски сезона,  по данни на  „Пампорово” АД.  Отчетеното увеличение е по отношение на туристите в ски зоната в сравнение с данните от миналата зима. От началото на зимния сезон се запазва и близо 90 на сто заетост на легловата база в хотелите в курорта. Ръстът се дължи основно на повече български и балкански туристи- румънски, гръцки, турски, сръбски, македонски и др. И през тази зима вкурарта преобладават българските туристи, които са около 50-60 на сто от клиентите. Повишен интерес се отчита и при руските и британски ваканционни групи. След падналия нов сняг през тази седмица, заявките за резервации се увеличават, отчитат хотелиери. Очакванията са до края на март да продължи периодът с почти пълни хотели. 

Над 60 машини разчистваха новия сняг в Смолянско, автобус закъса заради поледица

 

Над 60 машини разчистваха новата снежна покривка в Смолянско през  нощта, но няма въведени ограничения по пътищата в областта, както и затворени пътни артерии, съобщиха от дежурната част на Областно пътно управление. Пътните настилки са мокри, на повечето места със снеговалеж.  През нощта е нямало сигнали за инциденти. В ранните часове на деня обаче е получено съобщение за закъсал автобус с пътници  по пътя Смолян- Смилян. Автобусът не е могъл да изкачи стръмен участък, който бил  поледен. Наложило се екипи на Пътното управление да опесъчат района, за да продължи автобуса по линията, която изпълнява.

Според данни от Планинската спасителна служба, новата снежна покривка в Пампорово е около 5 см, като вече дебелината на снега на хижа „Студенец“ е 75 см. Температурите  в курорта са около – 3 градуса, като от снощи в района има мъгла.