Недялко Славов: Вече съм по-спокоен за европроектите на Неделино

 

Вече съм по-спокоен по отношение на европейските проекти в Неделино. Това заяви областният управител Недялко Славов в края на двучасовата среща, която заедно със заместника му Зарко Маринов проведоха с общинското ръководство и част от съветниците в родопската община. Форумът се състоя в петък по инициатива на Славов. Предизвикана беше от множеството сигнали за възможен провал на и санкции  по европейски програми.  „Решихме да дойдем на място, за да не идвате в Смолян, както и тази среща да бъде открита, за да покажем, че няма какво да крием от хората. Но аз наистина съм притеснен от това, което се развива като ситуация. Темата, която искам да дискутираме, е свързана единствено с изпълнение на европейските проекти. По всякакви други въпроси, които ви вълнуват и са от компетенцията на местното самоуправление, аз не мога да вземам отношение, освен за това дали са законосъобразни решенията на Общинския съвет, каквито са моите правомощия“, каза още в самото начало областният управител. Той подчерта, че няма да се изказва по темите за целесъобразност на местните дейности, защото има разделение на властите в България. Не скри обаче тревогата си от напрежението между общинската администрация и мнозинството в местния парламент. „Според мен това напрежение неминуемо ще  рефлектира и върху изпълнението на европейските проекти. Втората причина, поради която съм тук, е, че усещам опити и на двете страни областният управител да бъде въвлечен като арбитър. При нас започват да постъпват жалби от най-различно естество - къде основателни, къде не. За всяка от тях ние ще се произнасяме поотделно, но да се въвлича областният управител в споровете като арбитър, няма да позволя“, допълни Славов. Той поясни, че ако се наложи да съдейства за удължаване на сроковете, би го направил само ако е убеден, че на местно ниво е създадена добра организация за изпълнението им. „Когато дам съгласие, срокът за някои от тях да бъде удължен с 2  или 3 месеца, аз трябва да дам гаранциите пред фонд „Земеделие“ и Управляващия орган, че наистина в рамките на тези 2-3 месеца ще приключим. Но ако нямам подобни гаранции, няма да дам съгласието си за удължаване“, бе категоричен управителят.

Последваха доклади по всеки от 26-те проекта на обща стойност около 25 млн. лева, по които общината работи. Той бе направен главно от юриста на местната управа Евгени Велков. Своите становища за хода на дейностите дадоха и представители на изпълнителите и строителния надзор. От изявленията на общинските съветници, участващи в срещата, стана ясно, че са те са поискали справка за европроектите от общинското ръководство преди два месеца, но не са получили отговор. Оказа се, че те научват за за хода на проектите на петъчната среща.

От доклада се разбра, че ще се наложи удължаване с два месеца на срока за изпълнение само на проекта за спортен комплекс в Неделино и спортна площадка в село Средец. Останалите са в ритъм.

Зам.-председателят на Общинския съвет Бисера Хаджиева декларира, че ОбС няма да се окаже пречка за изпълнението на проектите. Ще се свикват, ако е необходимо извънредни сесии в рамките на 3 дни, за да се вземат необходимите решения за извършване на плащания или теглене на целеви кредити по европроектите.

„Мисля, че направихме добра първа стъпка. Вие като общински съветници получихте достатъчно информация за европейските проекти. Аз не виждам пречка тя да бъде предоставена на всички съветници, за да се вземе полезното решение, дори за поемане на общински дълг“, отбеляза в края на срещата Славов. „В подобна битка победител няма да има. Ще бъдете губещи всички. И се надявам, че колкото по-рано го осъзнаете, толкова по-добре. А времето, което остава до местните избори и до края тази година, по-добре го използвайте за градивни неща“, посъветва той. По думите на областния управител 80% от пътя до крайната реализация на тези проекти е извървян. Трябва да се извърви и останалата, по-малката част до крайната цел, за да получи населението придобивките, от които се нуждае.

Пресцентър областна администрация

 Областният управител  Недялко Славов спаси от провал европроект с Гърция  

 

Застрашеният от провал проект, който повече от една година не можеше  да стартира тъй като не беше осигурено финансирането от българска страна е спасен.Става въпрос за одобрения проект “Социална стратегия за социална защита на уязвими социални групи” по Програмата за европейско териториално сътрудничество  ”Гърция- България 2007-2003 г”, съобщиха от пресцентъра на областта. Водещ партньор по него е Регион Източна Македония и Тракия (Гърция), а Областна администрация - Смолян, е единствен партньор от българска страна. Още в стъпването си в длъжност областният управител Недялко Славов, обясни, че един от неотложните  въпроси за разрешаване е проектът  да бъде съфинансиран  от българска страна   В края на миналата и началото на тази година Славов направи  поредица от срещи в Министерски съвет за решаване на проблема.

“Вчера дойде разрешение от администрацията на Министерски съвет, че можем вече да изпълняваме този проект”, съобщи  Славов пред журналистите. “За мен е радостно, че можем да го реализираме, още повече, че не се създават предпоставки за влошаване на взаимоотношенията ни с Регион Източна Македония и Тракия, каквато опасност съществуваше. Знаете там преследваме други стратегически цели, доста по- сериозни. (отварянето на границата с Рудозем) И се радвам, че имахме възможност  да си изложим аргументите пред правителството, и че те бяха разбрани. Тоест, ние ще започнем по най-бързия начин да изпълняваме дейностите по този проект, защото той трябва да завърши до края на септември и времето е изключително късо”., обясни Славов.

Недялко Славов: Ако не бъдат завършени европейските проекти в Неделино, общината е обречена на фалит

Ако в Неделино не бъдат завършени своевременно започналите европейски проекти, общината е обречена  на фалит. За това алармира областният управител на Смолян Недялко Славов. В тази връзка ръководният екип на областна администрация ще проведе утре среща със зам-кмета на общината,експерти и общински съветници, за да се намери работещ вариант за довършването на проектите. „Споделям притеснението си,  че нещата и ситуацията с кмета на Неделино се отразява много неблагоприятно, в момента всички проекти, които се изпълняват там са спрени. Влизаме в един период, който е критичен и ако не започне бързо изпълнение, общината ще стигне до 100% финансови корекции по всички проекти. Така ще се обремени с  едни задължения над 10 млн.лв.  Аз ще се опитам,  до колкото са моите възможности,  поне това да се избегне, тъй като все още има вероятност  да бъдат завършени своевременно. Нека  внесем някакъв разум и тези политически страсти, които са се развихрили да бъдат полезни за довършването на проектите, защото ситуацията е изключително притеснителна“, заяви областният управител на Смолян.

Позиция на Инициативен комитет за защита интересите на Устово

 

 Поздравяваме  областния управител г-н Славов за неговата заинтересованост по отношение на казуса Централа за производство на електричество от боимаса -Устово. Благодарим за поканата за среща в Областна администрация, на която се направи опит за туширане на напрежението възникнало между инвеститора”ЧЕЗ-България”, „Бара груп”- дъщерна фирма на „ЧЕЗ”  и населението на кв.Устово. Принудени сме да направим това съобщение за медиите, тъй като вече се появи спекулация за някакви резултати и разбирателство с Бара груп. Искаме да изразим неудоволетвореност, на първо място от неубедителните изложения на повечето държавни институции, разрешили строителството на инсталацията. Подминава се въпросът за неудачно определеното място за строителството в силно застроена зона с пожароопасни обекти – бензиностанция, гатери, авторемонтни работилници, шивашки цех и др. Това е първата централа от този тип, която се строи в рамките на населеното място, в близост до жилищни сгради. На второ място сме неудоволетворени от организацията на срещата . Въпреки обявената в дневния ред „дискусия”, не се даде възможност на комитета и гражданите да зададат подготвените осемнадесет въпроса към институциите и инвеститора. Успяхме да зададем само два въпроса-1.Ще продължи ли строителството без адекватна здравна оценка  отговор-ДА  и 2.Община Смолян ще изгражда ли топлопреносна мрежа –отговор –НЕ.

 От изявлението на г-жа Енева директор на РИОСВ стана ясно ,че текущия контрол на ТЕЦ-Устово ще се осъществява веднъж на 2 години. Въпреки многократните подканяния отново не гарантира ясно и лично, че замърсяване няма да има. И с това тя обезмисли срещата.

 Директорът на РЗИ (Д-р Кубатева), представител на Министърството на здравеопазването, отново подчерта ,че Оценката за риска върху човешкото здраве е негодна и поиска издаване на нова. Изявленеието и беще оставено без коментар. Използваме случая да изразим уважение към принципната и позиция.

Представителят на ЮЦДП (горско стопанство) коректно предостави справка за добива на дървесина в областта, от която е  видно, че  отпадъчната вършина е около 3900 тона за двугодишен период, при заявени минимум 20000 т./годишно нужни за експлоатацията на новия тец без да се вземат в предвид и другите клиенти за суровината. С една дума няма достатъчно количество отпадъчна суровина за захранването на централата. 

 Представителят на ВИК не отговори на директен въпрос дали е възможен воден режим в Устово. Използва трибуната за реклама на подобни инсталации, за които знаел от Финландия, въпреки , че не е компетентен по темата. Изяви се като „представител” на Бара груп.

От страна на РДНСК(строителен контрол) стана ясно ,че формално процедурата е спазена. Строителството е законно.Отново се подмина обстоятелството, че избраното място за строежа е неудачно.  Не възможно представител на инициативния комитет да участва в приемателната комисия. Същата се финансира от инвеститора.  това да се провери още един път не сме сигурни !!

От представителя на Служба пожарна и аварийна безопасност стана ясно ,че в момента са в стадий на съгласуване. Тоест процедурата не е приключила – има различни варианти за финализиране .

 В заключение още веднъж заявяваме, че изложеното на срещата беше неубедително ,  повърхностно и недостатъчно за изясняване на тревожните въпроси. На срещата стана ясно, че всъщност, че Оценката за въздействие на околната среда е тази, изготвена още през 2011 година. Ние помним как тя беше направена на „пух и прах” при обсъждането. След срещата стана ясно, че  строителството и бъдещата експлоатация ще протичат без съгласие на населението. Продължаваме да поддържаме протестна готовност и запазваме правото си на бъдещи действия. Едно от тях ще е искането за среща с министър Евелина Василева

ИК-УСТОВО

  

Недялко Славов: Ще следя институциите дали осигуряват безопасна работа на ТЕЦ-а в Устово

 

По покана на областния управител  Недялко Славов днес  бе проведена среща за представяне и обсъждане на становища във връзка с изграждане на централа за производство на електрическа енергия в биомаса в кв. “Устово”, гр. Смолян. На срещата присъстваха представители на Инициативния комитет за защита на интересите на кв. Устово, много жители на кв. Устово, представители от инвеститора ”БАРА ГРУП”, представлявано от управителя Димитър Димитров, Александър Керацинов, Андрей Бъчваров - управляващ проекта и председател на Българската асоциация за биомаса. Участие взеха и всички поканени ръководители и експерти на органите на местната и държавна власт Община Смолян, РИОСВ, РЗИ, РДНСК ЮЦР, РО НСК, РД ПБЗН, “ВИК” ЕООД, РДГ и ЮЦДП, както и народният представител Дора Янкова.

Областият управител Недялко Славов призова участниците в срещата да търсят диалог и да се гледа напред, а не да се търсят проблеми в миналото. Доц. Христо Гиневски - председател на Инициативния комитет, представи  исканията и притесненията на гражданите относно изграждането на централата в кв. Устово. Гиневски поиска отговорните институции да поемат гаранции, че централата за производство на електрическа енергия от биомаса няма да замърсява околната среда и няма да бъде опасна за живота и здравето на хората. Всички ръководителите на институциите обявиха, че в техните ведомства са спазени всички нормативни изисквания по действащото законодателство по отношение на разрешението за строителство и издадено решение по ОВОС. Голяма част от въпросите бяха по отношение на мониторинга на централата след въвеждането й в експлоатация и доколко той ще отразява реално вредните емиисии. Директорът на РИОСВ Ема Енева пое ангажимент да се извършва текущ, планов и извънреден контрол и при нарушения, ако има такива, да има санкции, включително и затваряне на централата. Андрей Бъчваров се ангажира от името на инвеститора информационно табло и онлайн система, която ще предоставя информация на реалния режим на работа на централата.

Според зам.-областния управител Зарко Маринов, който е ръководител на работна група в областната администрация по казуса „ТЕЦ – Устово”, липсата на доверие в работата на някои държавни институции в Смолян, и липсата на прозрачност е довела до напрежението и протестите на устовци.

Областният управител Недялко Славов заяви, че се ангажира да упражни контрол върху държавните органи, за да бъде гарантирана безопасната работа на централата. 

Недялко Славов: Ще следя институциите дали осигуряват безопасна работа на ТЕЦ-а в Устово

По покана на областния управител  Недялко Славов днес  бе проведена среща за представяне и обсъждане на становища във връзка с изграждане на централа за производство на електрическа енергия в биомаса в кв. “Устово”, гр. Смолян. На срещата присъстваха представители на Инициативния комитет за защита на интересите на кв. Устово, много жители на кв. Устово, представители от инвеститора ”БАРА ГРУП”, представлявано от управителя Димитър Димитров, Александър Керацинов, Андрей Бъчваров - управляващ проекта и председател на Българската асоциация за биомаса. Участие взеха и всички поканени ръководители и експерти на органите на местната и държавна власт Община Смолян, РИОСВ, РЗИ, РДНСК ЮЦР, РО НСК, РД ПБЗН, “ВИК” ЕООД, РДГ и ЮЦДП, както и народният представител Дора Янкова.

Областият управител Недялко Славов призова участниците в срещата да търсят диалог и да се гледа напред, а не да се търсят проблеми в миналото. Доц. Христо Гиневски - председател на Инициативния комитет, представи  исканията и притесненията на гражданите относно изграждането на централата в кв. Устово. Гиневски поиска отговорните институции да поемат гаранции, че централата за производство на електрическа енергия от биомаса няма да замърсява околната среда и няма да бъде опасна за живота и здравето на хората. Всички ръководителите на институциите обявиха, че в техните ведомства са спазени всички нормативни изисквания по действащото законодателство по отношение на разрешението за строителство и издадено решение по ОВОС. Голяма част от въпросите бяха по отношение на мониторинга на централата след въвеждането й в експлоатация и доколко той ще отразява реално вредните емиисии. Директорът на РИОСВ Ема Енева пое ангажимент да се извършва текущ, планов и извънреден контрол и при нарушения, ако има такива, да има санкции, включително и затваряне на централата. Андрей Бъчваров се ангажира от името на инвеститора информационно табло и онлайн система, която ще предоставя информация на реалния режим на работа на централата.

Според зам.-областния управител Зарко Маринов, който е ръководител на работна група в областната администрация по казуса „ТЕЦ – Устово”, липсата на доверие в работата на някои държавни институции в Смолян, и липсата на прозрачност е довела до напрежението и протестите на устовци.

Областният управител Недялко Славов заяви, че се ангажира да упражни контрол върху държавните органи, за да бъде гарантирана безопасната работа на централата. 

Недялко Славов: Още тази година може да се рехабилитират пътищата по лот 27

 

Има вече решение на Арбитражния съд към Българската търговско-промишлена палата (БТТП) за трите участъка от лот 27, и то е в полза на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ), съобщи областният управител Недялко Славов, който при встъпването си в длъжност преди малко повече от месец обяви  решението на проблема за свой основен приоритет.  Решението е постановено на закрито заседание, без участието на страните, на 5 януари 2015 г.

Исковата молба срещу АПИ бе подадена от "Пътстрой" ООД - Стара Загора, и "Инжстройинженеринг" - Варна", участници в консорциум "Родопи - СЗВ - 2011". А причината е, че АПИ прекрати договора с въпросния консорциум за изпълнение на обществена поръчка за строителство на обект "Лот 27 Рехабилитация на път ІІІ-966 Смолян-Михалково-Кричим от км 17+600 до км 20+100 и от км 22+490 до км 26+490, път ІІІ-8641 Пампорово (Смолян-Стойките) от км 0+000 до км 11+350.73 и път ІІІ-8681 Рудозем-Смилян от км 0+000 до км 8+431, с обща дължина 26,282 км.

Производството е прекратено поради недопустимост на иска, с който от консорциума претендират, че АПИ е нямала право да прекрати договора за възлагане на обществената поръчка. Не им е била призната претенцията, че срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е продължен със 110 дни поради наличие на причини, за които изпълнителят не носи отговорност. Останала е непризната претенцията му, че не дължи договорна мораторна неустойка поради виновно съпричиняване на забавата от кредитора.

Отхвърлен е като цяло искът на консорциума срещу АПИ по всички пунктове, които ищецът е посочил. В това число е отхвърлен като неоснователен искът, че изпълнителят не дължи неустойка за забавено изпълнение в размер на 439 530 лв. по договора за възлагане, че не дължи на ответника връщане на сумата от 1 356 686,29 лв., която е авансово заплатена от АПИ.

Фирмата "Пътстрой" ООД е осъдена да заплати 159 714,20 лв. обезщетение за понесени вреди във връзка с разваляне на договора и още 54 155 лв. арбитражни разноски и разходи за процесуална защита по арбитражното дело.

Решението е окончателно, задължително и подлежи на принудително изпълнение съгласно чл. 41, ал. 3 от Закона за международния търговски арбитраж.

"Много съм обнадежден от това решение на Арбитражния съд към Българската търговско-промишлена палата. То дава шанс на Агенция "Пътна инфраструктура" да довърши започнатата втора процедура по възлагане на лот 27 и да се усвоят отпуснатите за трите участъка средства по Оперативна програма "Регионално развитие", коментира областният управител на Смолян Недялко Славов.  

 Обследват пътя Асеновград – Смолян за трета лента

Агенция “Пътна инфраструктура”(АПИ) пое ангажимент още през тази година за обследване на пътя Асеновград – Смолян, за възможност за разширяване на пътя с трета лента. Това стана ясно от срещата на областния управител на Смолян  Недялко Славов с председателя на УС на АПИ инж. Лазар Лазаров На срещата Славов е поставил и въпроса за рехабилитация на трите тунела по пътя II 86 и желанието му за извършване на ремонт на участъците с двете проблемни свлачища. Това е втората добра новина, свързана с Агенция “Пътна ифраструктура” от началото  на годината, след решението на Арбитражния съд към Българската търговско-  промишлена палата за трите участъка на лот 27 в полза на АПИ, съобщиха от областната управа.