Комисия ще контролира работата на общините и институциите  при зимни условия в област Смолян

 

С цел предприемане на превантивни мерки за осигуряване нормалното функциониране на инфраструктурата, снабдяването и услугите за населението, областният управител Недялко Славов издаде заповед за съставяне на Комисия за осъществяване на контрол за готовността на общините, кметствата, териториалните структури на министерствата и ведомствата за работа при зимни условия на територията на област Смолян за работа при зимни условия на територията на област Смолян. Председател на комисията е заместник-областния управител Адриан Петров. Комисията ще осъществява текущ и превантивен контрол чрез извършване на физически и документални проверки през зимния сезон 2014 г.- 2015 г. 

Областният управител на Смолян ще е он-лайн във фейсбук за диалог със студенти

 

В навечерието на 8 декември областният управител Недялко Славов инициира откриването на фейсбук страница за осъществяване на активен диалог със студенти – „CONNECTION with Областен управител на област Смолян”. Идеята на инициативата е в рамките на час и половина, от 12.00 до 13.30 часа в деня на студентския празник, Областният управител да бъде на разположение в реално време за пряка връзка както със студенти от региона и страната, така и с всички заинтересовани. В случай на добър и конструктивен диалог, полезен за двете страни, е възможно във времето проектът да остане отворен и доразвит.

„Изразявам надежда, че в този времеви диапазон ще имаме възможност пълноценно да разменим с младите хора идеи, предложения и препоръки” заяви Недялко Славов. Онлайн страницата вече е активна и е една от планираните стъпки на Областния управител и неговия екип за по-голяма прозрачност и диалогичност в отношенията с институции, НПО, медии и гражданско общество.

Ясни са ресорите на новите зам.- областни управители на Смолян

           

„Представляваме един екип със споделена отговорност и с позиции, които ще използваме само и единствено в полза на хората от Смолянска област”, заяви  областният управител на Смолян Недялко Славов ри  официалното представяне на Адриан Петров и Зарко Маринов.

Зарко Маринов е роден на 26 май 1964 г. в с. Баните, обл. Смолян. Магистър е по специалността „Българска филология”, придобита във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. От май 1993 г. до настоящия момент е бил издател и главен редактор на в. „Отзвук”. Семеен с три деца. „Голямата цел, която си поставяме е хората в Смолянски регион да живеят по-добре и ще използваме всички възможности проблемите на региона да бъдат включени в дневния ред на българското правителство” каза Зарко Маринов и допълни, че екипа изцяло залага на прозрачност и откритост. Ресорите, които поема той са „Култура”, „Етнически, интеграционни и демографски въпроси”, „Социални дейности и въпроси, свързани с безработицата”, „Туризъм, спорт и младежки дейности”, „Транспорт, съобщения и енергетика”.

Адриан Петров е роден на 14 септември 1963 г. Има придобита степен „Бакалавър” по специалността „Физика” от ПУ „Паисий Хилендарски”. В момента защитава магистратура „Мениджмънт в сценичните изкуства” в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”. До момента е изпълнявал длъжноста директор и главен художествен ръководител на ФА „Родопа”. Също семеен с три деца. Г-н Петров бе категоричен, че усърдно ще работи за утвърждаване авторитета на Областна администрация като институция. Едновременно с това той ще концентрира усилия и в сферата на културата.

Негови  ресори стават „Образование и наука”, „Здравеопазване”, „Земеделие, гори и екология”, „Защита на потребителите”, „Обществен ред и превенция на корупцията”, „Административно и информационно обслужване”, „Отбранително-мобилизационна подготовка”.

Областният управител Недялко Славов пряко ще наблюдава дейността в направленията „Управление и разпореждане с държавна собственост”, „Финанси, бюджет и човешки ресурси”, „Превенция на риска, бедствия и аварии”, „Регионално развитие и международно сътрудничество”. 

Зарко Маринов и Адриан Петров са заместниците на областния управител на Смолян

 

Областният управител на Смолян Недялко Славов ще представи в четвъртък  своите заместници, съобщиха от областна администрация. Това са Адриан Петров, досега изпълняващ длъжността директор на ФА „Родопа” и Зарко Маринов, гл. редактор на вестник „Отзвук”. Маринов, който е лидер на ДСБ в Смолян, е предложение на Реформаторския блок, а Петров-на ГЕРБ.

Кръстанов връчи на Славов ключа на областната администрация

 

Новият областен управител на Смолян Недялко Славов получи днес на официална церемония от досегашния си колега Димитър Кръстанов символите на властта -печатаи ключа на областната управа„Нека това да  бъде ключ към сърцата на родопчани!“, каза Кръстанов връчвайки символа на новия губернатор на Смолянска област.

„Съзнавам огромната отговорност, която ляга днес на плещите ми, но тя дава сили и енергия да се работи за по-доброто социално-икономическо развитие на областта“, каза Недялко Славов.

„Гледам единствено и само напред. Считам че трябва да показваме такова поведение, в което да заличаваме различията, породени от политически пристрастия, религиозен произход или други причини, защото сме призвани да работим в името на интересите на нашата област“, каза новият областен управител на Смолян. Той добави, че приоритет в работата му ще бъде обединяването на общите каузи, касаещи развитието на областта и че ще подкрепя всяка добра инициатива на общините. „Поканих всички народни представители на церемонията, това е знак, че ще работя с всеки един от тях“, добави още Славов. Освен приемен ден, новият губернатор на областта ще има и изнесени приемни в общинските центрове,  за да почувстват хората подкрепата на държавата.

Недялко Славов е родом от Златоград, завършил е икономика във ВИУ - Варна. Бил е заместник-областен управител, а след това - народен представител в 41-ото Народно събрание. 

Кръстанов връчи на Славов ключа на областната администрация

 

Новият областен управител на Смолян Недялко Славов получи днес на официална церемония от досегашния си колега Димитър Кръстанов символите на властта -печатаи ключа на областната управа„Нека това да  бъде ключ към сърцата на родопчани!“, каза Кръстанов връчвайки символа на новия губернатор на Смолянска област.

„Съзнавам огромната отговорност, която ляга днес на плещите ми, но тя дава сили и енергия да се работи за по-доброто социално-икономическо развитие на областта“, каза Недялко Славов.

„Гледам единствено и само напред. Считам че трябва да показваме такова поведение, в което да заличаваме различията, породени от политически пристрастия, религиозен произход или други причини, защото сме призвани да работим в името на интересите на нашата област“, каза новият областен управител на Смолян. Той добави, че приоритет в работата му ще бъде обединяването на общите каузи, касаещи развитието на областта и че ще подкрепя всяка добра инициатива на общините. „Поканих всички народни представители на церемонията, това е знак, че ще работя с всеки един от тях“, добави още Славов. Освен приемен ден, новият губернатор на областта ще има и изнесени приемни в общинските центрове,  за да почувстват хората подкрепата на държавата.

Недялко Славов е родом от Златоград, завършил е икономика във ВИУ - Варна. Бил е заместник-областен управител, а след това - народен представител в 41-ото Народно събрание. 

Недялко Славов е новият областен управител на Смолян

Министерският съвет освободи 24-ма областни управители и назначи нови на тяхно място, съобщиха от правителствената информационна служба. За губернатор на смолянска област е назначен  Недялко Славов. Той е завършил е икономика във ВИУ - Варна. Бил е заместник-областен управител, а след това - народен представител в 41-ото Народно събрание. В момента се занимава с частен бизнес.