РИОСВ и Регионалната библиотека в Смолян с предизвикателство за Европейския ден на НАТУРА 2000 и Деня на биологичното разнообразие
 

РИОСВ – Смолян и Регионална библиотека „Николай Вранчев“, обявяват конкурс за литературно произведение на тема „Биоразнообразието – Богатството на Родопите“. Конкурсът е част от инициативите на еко инспекцията по повод Европейския ден на НАТУРА 2000 – 21 май и Деня на биологичното разнообразие – 22 май и цели популяризирането на НАТУРА 2000 и повишаване информираността на обществото по отношение на защитените растителни и животински видове в Родопите. Организаторите призовават всички млади хора с интерес към литературата и екологията, да споделят своите мнения, разсъждения и препоръки, свързани с екологичното равновесие, опазването на биологичното разнообразие и връзката човек-природа чрез литературни творби (есе, разказ или стихотворение), като в срок до 31 май предадат своите произведения на място в библиотеката, по пощата на адрес: 4700, град Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 7, отдел „Обща читалня и МЗС“ или на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..">. Всички отличили се творби, ще бъдат наградени на 8 юни 2022г.
 
Цел на конкурса: Популяризиране на екологичната мрежа НАТУРА 2000 и повишаване информираността на обществото по отношение на защитените растителни и животински видове в Родопите.
Правила и условия за участие: Конкурсът е предназначен за ученици в две възрастови групи: 5-8 клас и 9-12 клас; Текстът трябва да е свързан с темата; Да бъде с обем от 1 до 3 стандартни страници –едностранно, формат А4, шрифт и размер – Arial 12.
Критерии за оценяване: Текстовете трябва да включват познания за защитените видове в Родопите, лични впечатления, наблюдения и преживявания по проблеми, свързани с опазването на биологичното разнообразие, разсъждения и препоръки относно връзката човек-природа и запазване на екологичното равновесие.
Срок за подаване на творбите: Участниците трябва да предадат своите конкурсни предложения на място в библиотеката, по пощата на адрес: 4700, гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 7, отдел „Обща читалня и МЗС” или на е-майл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. до 31.05.2022г., като се посочат имена на участника, клас, населено място и телефон за връзка.
Компетентно жури ще излъчи победителите!
Награждаване: Всички отличили се творби ще бъдат наградени на 8 юни 2022 г.

РИОСВ – Смолян отбеляза Световния ден на водата - 22 март

 

 276012514 1616092508749175 5402386417456244870 n

С информационна кампания, открити уроци и изработване на табла, посветени на опазването и устойчивото ползване на подземните води, РИОСВ – Смоля и ученици от Смолян и Смилян отбелязаха Световния ден на водата - 22 март.  В рамките на тазгодишната кампания, която се проведе под мотото „Подземни води – да направим  невидимото видимо“, на 21 и 22 март  възпитаниците на ОУ „Стою Шишков“ град Смолян и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ село Смилян научиха защо подземните води са скрито съкровище, което обогатява живота ни и как да ги опазим.  Децата изработиха информационни табла, съдържащи любопитни факти за водата, нейното опазване и устойчиво ползване , с което  отправиха своя призив „Да пазим водата!“

Световният ден на водата се отбелязва ежегодно на 22 март от 1993 г. насам под егидата на ООН и акцентира върху важността на достъпа до питейна вода. Световният ден на водата насочва вниманието към 2 млрд. души, живеещи без достъп до питейна вода. Поставя фокус върху предприемане на действия за справяне с водната криза в световен мащаб. Основен акцент на Световния ден на водата е да се подпомогне постигането на цел 6 за устойчиво развитие на ООН: чиста вода и санитарно-хигиенни условия за всички до 2030 г.

РИОСВ – Смолян отбеляза Световния ден на водата - 22 март

 

 276012514 1616092508749175 5402386417456244870 n

С информационна кампания, открити уроци и изработване на табла, посветени на опазването и устойчивото ползване на подземните води, РИОСВ – Смоля и ученици от Смолян и Смилян отбелязаха Световния ден на водата - 22 март.  В рамките на тазгодишната кампания, която се проведе под мотото „Подземни води – да направим  невидимото видимо“, на 21 и 22 март  възпитаниците на ОУ „Стою Шишков“ град Смолян и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ село Смилян научиха защо подземните води са скрито съкровище, което обогатява живота ни и как да ги опазим.  Децата изработиха информационни табла, съдържащи любопитни факти за водата, нейното опазване и устойчиво ползване , с което  отправиха своя призив „Да пазим водата!“

Световният ден на водата се отбелязва ежегодно на 22 март от 1993 г. насам под егидата на ООН и акцентира върху важността на достъпа до питейна вода. Световният ден на водата насочва вниманието към 2 млрд. души, живеещи без достъп до питейна вода. Поставя фокус върху предприемане на действия за справяне с водната криза в световен мащаб. Основен акцент на Световния ден на водата е да се подпомогне постигането на цел 6 за устойчиво развитие на ООН: чиста вода и санитарно-хигиенни условия за всички до 2030 г.

РИОСВ – Смолян започва проверки за бране на Мурсалски чай от естествени находища

 

РИОСВ – Смолян започва проверки  на най-големите находища на Мурсалски  чай (Sideritis scardica Grisb.) в областта, в  землищата на град Девин и село Мугла община Смолян и село Триград, община Девин. Проверките са във връзка със заповед на министъра на околната среда и водите, с която за поредна година се въвежда забрана за събиране на лечебното растение от естествените находища, включително за лични нужди.

Съгласно разпоредбите на Закона за лечебните растения (ЗЛР) лицата, които в нарушение на заповедта събират, изкупуват, извършват първична обработка и търговия с билки от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване, се наказват с глоба от 100 до 1000 лв., а юридическите лица - с имуществена санкция от 500 до 3000 лв.

Забраната не важи за продажба на билки от култивиран Мурсалски чай, която се разрешава след издадено удостоверение от съответната общинска администрация с данни за местонахождение, площ и количества на произведените през годината билки.

Мурсалският чай (Sideritis scardica Grisb.) е балкански ендемит, растящ по  сухи, каменисти места. В България се среща в планините Славянка, Пирин и Родопи, от 1000 до 2200 метра надморска височина. Видът  е включен в Червената книга на България със статут на застрашен. Основен отрицателно действащ фактор за лечебното растение е активното му събиране с търговска цел, което би могло да доведе до пълното унищожаване на популациите му.

РИОСВ – Смолян започва проверки за бране на Мурсалски чай от естествени находища

 

РИОСВ – Смолян започва проверки  на най-големите находища на Мурсалски  чай (Sideritis scardica Grisb.) в областта, в  землищата на град Девин и село Мугла община Смолян и село Триград, община Девин. Проверките са във връзка със заповед на министъра на околната среда и водите, с която за поредна година се въвежда забрана за събиране на лечебното растение от естествените находища, включително за лични нужди.

Съгласно разпоредбите на Закона за лечебните растения (ЗЛР) лицата, които в нарушение на заповедта събират, изкупуват, извършват първична обработка и търговия с билки от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване, се наказват с глоба от 100 до 1000 лв., а юридическите лица - с имуществена санкция от 500 до 3000 лв.

Забраната не важи за продажба на билки от култивиран Мурсалски чай, която се разрешава след издадено удостоверение от съответната общинска администрация с данни за местонахождение, площ и количества на произведените през годината билки.

Мурсалският чай (Sideritis scardica Grisb.) е балкански ендемит, растящ по  сухи, каменисти места. В България се среща в планините Славянка, Пирин и Родопи, от 1000 до 2200 метра надморска височина. Видът  е включен в Червената книга на България със статут на застрашен. Основен отрицателно действащ фактор за лечебното растение е активното му събиране с търговска цел, което би могло да доведе до пълното унищожаване на популациите му.

Малко щъркелче е върнато в гнездото му в село Борино

 199984237 912543569305450 6604305418166471221 n 1

Малко щъркелче е върнато в гнездото му в село Борино. Това стана при съвместна акция на служители на РИОСВ – Смолян, „Електроразпределение Юг“ ЕАД – КЕЦ Девин и ДГС – Борино след получен сигнал в РИОСВ – Смолян. Сигнала за паднало от гнездо щъркелче е подаден около 16 часа вчера на зелен телефон на РИОСВ – Смолян от председателя на СНЦ „Био- Б- Еко“ село Борино. Незабавно е направена организация по връщането на птичето в гнездото, а от „Електроразпределение Юг“ ЕАД – КЕЦ Девин беше осигурена специализирана техника и служители, направили възможно реализирането на акцията. Поради факта, че щъркелчето е прекалено  малко и транспортирането му до Спасителния център за диви животни в Стара Загора крие рискове за неговото оцеляване, специалисти от центъра препоръчаха връщането му в гнездото.

Малко щъркелче е върнато в гнездото му в село Борино

 199984237 912543569305450 6604305418166471221 n 1

Малко щъркелче е върнато в гнездото му в село Борино. Това стана при съвместна акция на служители на РИОСВ – Смолян, „Електроразпределение Юг“ ЕАД – КЕЦ Девин и ДГС – Борино след получен сигнал в РИОСВ – Смолян. Сигнала за паднало от гнездо щъркелче е подаден около 16 часа вчера на зелен телефон на РИОСВ – Смолян от председателя на СНЦ „Био- Б- Еко“ село Борино. Незабавно е направена организация по връщането на птичето в гнездото, а от „Електроразпределение Юг“ ЕАД – КЕЦ Девин беше осигурена специализирана техника и служители, направили възможно реализирането на акцията. Поради факта, че щъркелчето е прекалено  малко и транспортирането му до Спасителния център за диви животни в Стара Загора крие рискове за неговото оцеляване, специалисти от центъра препоръчаха връщането му в гнездото.

РИОСВ - Смолян спаси още едно мече

След постъпил нов сигнал за малко мече, намиращо се в близост до гр. Чепеларе (под главен път Смолян - Чепеларе – Пловдив) от експерти на РИОСВ-Смолян, е извършена проверка на място. Установено е, че повече от два часа то е било само в близост до главния път. Незабавно е сформиран екип, който е извършил оглед в района. Не са открити следи от майка. Мечето е уловено без да се използва упойка.

МОСВ се свърза с Фондация „Четири лапи“ и мечето вече пътува към Парк за танцуващи мечки в с. Белица, където ще бъде настанено и ще му бъдат указани нужните грижи.

Pamporovo

V1 250x250 BG 2018

rodopinews 640pxX640px

 

Интернет страницата  не използва бисквитки (cookies).

Скъпи потребители,

От  25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това Родопи нюз ЕООД  приема нова "Политика за поверителност", съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.

 собственик -Родопи нюз ЕООД-Смолян