РИОСВ – Смолян с поредица инициативи за Световния ден на околната среда

 

 

РИОСВ – Смолян организира поредица от образователни инициативи по повод   Световния ден на околната среда – 5 юни под мотото: „Да свържем хората с природата”. В рамките на кампанията експерти от инспекцията запознаха ученици от СУ „Свети Кирил и Методий“ в с. Сатовча и ІІ ОУ „Проф. Доктор Асен Златаров” в Смолян с разделното събиране на отпадъци и видове възобновяеми енергийни източници,  тяхното приложение и ефективност.

На 3 юни служители на РИОСВ – Смолян посетиха ферма за отглеждане на Северни елени (Rangifer tarandus) с деца от различни възрастови групи и ги запознаха с интересни факти за биологията на вида и местните растителни видове, източник на храна за елените.

Представители на инспекцията взеха участие в ІІІ-то ученическо отборно състезание „Екологична и климатична грамотност”, организирано от ПМГ „Васил Левски” в Смолян на 5 юни.  В състезанието се включиха деца от няколко смолянски училища. Природозащитниците от V до XІІ клас решаваха различни екологични казуси и забавни задачи, свързани с опазването  на природата.  По-късно през деня служители на  РИОСВ – Смолян, педагози, ученици от V ОУ „Юрий Гагарин” и американски младежи, присъстваха на интересна среща, организирана от сдружение „Екосвят Родопи” в Смолян. На срещата бе споделен опит за дейности, свързани с опазване на околната среда в Америка и България.

РИОСВ – Смолян с поредица инициативи за Световния ден на околната среда

РИОСВ – Смолян организира поредица от образователни инициативи по повод   Световния ден на околната среда – 5 юни под мотото: „Да свържем хората с природата”. В рамките на кампанията експерти от инспекцията запознаха ученици от СУ „Свети Кирил и Методий“ в с. Сатовча и ІІ ОУ „Проф. Доктор Асен Златаров” в Смолян с разделното събиране на отпадъци и видове възобновяеми енергийни източници,  тяхното приложение и ефективност.

На 3 юни служители на РИОСВ – Смолян посетиха ферма за отглеждане на Северни елени (Rangifer tarandus) с деца от различни възрастови групи и ги запознаха с интересни факти за биологията на вида и местните растителни видове, източник на храна за елените.

Представители на инспекцията взеха участие в ІІІ-то ученическо отборно състезание „Екологична и климатична грамотност”, организирано от ПМГ „Васил Левски” в Смолян на 5 юни.  В състезанието се включиха деца от няколко смолянски училища. Природозащитниците от V до XІІ клас решаваха различни екологични казуси и забавни задачи, свързани с опазването  на природата.  По-късно през деня служители на  РИОСВ – Смолян, педагози, ученици от V ОУ „Юрий Гагарин” и американски младежи, присъстваха на интересна среща, организирана от сдружение „Екосвят Родопи” в Смолян. На срещата бе споделен опит за дейности, свързани с опазване на околната среда в Америка и България.

Броят кафявите мечки в Родопите

 

Мониторинг на кафявата мечка стартира в Родопите. Той е  част от националното преброяване на защитения вид и се провежда съгласно Методиката към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие, чийто координатор е ИАОС и е част от прилагането на Плана за действие на кафявата мечка. Целта е да се установи числеността на популацията и да се регистрират териториите  в Родопите, които  обитават.  По време на наблюдението ще бъде приложен маршрутния метод, който съчетава комплекс от техники - визуални наблюдения в природата и регистрация на следи от жизнената дейност на вида. Също установяване на пол, размери и възраст, както и идентифициране на отделни индивиди чрез използване на генетични методи. Обобщените данни от преброяването на кафявата мечка ще уточнят числеността и динамиката на популацията на вида в региона и страната. В преброяването участват експерти на ИАОС, ИАГ, МОСВ и Регионална инспекция по околна среда и водите в  Смолян  и техни колеги от страната.

Броят кафявите мечки в Родопите

Мониторинг на кафявата мечка стартира в Родопите. Той е  част от националното преброяване на защитения вид и се провежда съгласно Методиката към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие, чийто координатор е ИАОС и е част от прилагането на Плана за действие на кафявата мечка. Целта е да се установи числеността на популацията и да се регистрират териториите  в Родопите, които  обитават.  По време на наблюдението ще бъде приложен маршрутния метод, който съчетава комплекс от техники - визуални наблюдения в природата и регистрация на следи от жизнената дейност на вида. Също установяване на пол, размери и възраст, както и идентифициране на отделни индивиди чрез използване на генетични методи. Обобщените данни от преброяването на кафявата мечка ще уточнят числеността и динамиката на популацията на вида в региона и страната. В преброяването участват експерти на ИАОС, ИАГ, МОСВ и Регионална инспекция по околна среда и водите в  Смолян  и техни колеги от страната.

Складовете за съхранение на пестициди в област Смолян са под постоянен контрол

 

Състоянието на четирите склада за съхранение на негодни за употреба пестициди на територията на област Смолян е под постоянен контрол от регионалната екоинспекция, МВР, Гражданска защита и общините. При извършените проверки не са установени течове и разпиляване на пестициди. Складовите помещения са в добро състояние. Периодично се проверяват и обектите за съхранение на препарати в малките населени места. В момента се изпълнява проект на ПУДООС по Българо-швейцарската програма за сътрудничество за обезвреждане на 4 хил. тона негодни пестициди от 216 склада в цялата страна. Той е на стойност 23,4 млн. швейцарски франка и до края на годината се очаква да започне реалното му изпълнение. Препаратите са натрупани преди 1990 г. в някогашните ТКЗС-та (трудово-кооперативни земеделски стопанства) и АПК-та (аграрно-промишлени комплекси).  Те са основно два вида – фунгициди за третиране на растенията срещу гъбни заболявания, и инсектициди – за борба срещу вредителите. Някои са в течно, други в прахообразно състояние и сега предстои да бъдат преопаковани  за транспортиране в чужбина според европейските изисквания за международен превоз на опасни товари по шосе.

Четирима кмета  отнесоха актове за по 2 хил.лв., не почистили речните корита 
 
Четерима кмета от Родопите отнесоха по 2 000 лв. акт, затова че не изпълнили предписание на РИОСВ - Смолян, свързано с почистване на речните корита и прилежащите територии от нерегламентирани замърсявания. Санкционирани са кметовете от община Сатовча -  с. Плетена и с. Слащен, както и на кметският наместник на с. Поляна, общ. Рудозем и кмета на чепеларското село Забърдо. 
Общо 118 проверки са извършили служителите на РИОСВ – Смолян през изминалия месец, като общо  събраните суми от Екоинспекцията по наложени санкции са в размер на 6 436,18лв.

Експерти на РИОСВ – Смолян провериха сигнал за мъртва риба в река Арда

В късния следобед на 14.01.2016 г. в РИОСВ – Смолян е получен сигнал за наличие на мъртва риба по поречието на р. Арда, в района на гр. Рудозем. Експерти на РИОСВ – Смолян, съвместно със служители на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – Смолян, БД „Източнобеломорски район” – Пловдив и Регионална лаборатория – Смолян, извършиха незабавна проверка. Направен е оглед на р. Арда в участъка от ”Рубела” ООД до ГПСОВ – Рудозем. Констатирано е наличие на мъртва риба от вида черна мряна. Също така са наблюдавани и пасажи с жива риба. При огледа не е установен източник на замърсяване на реката нито видима промяна на цвета на водата. Взета е проба от отпадъчна вода от ХХ „Рудозем-2”. След направения анализ е установено, че показателя за цианиди е под допустимите норми от тези заложени в разрешителното за заустване. Взети са още три водни проби, които се анализират.

 

Собствениците на диви животни са длъжни да ги регистрират в РИОСВ

 

РИОСВ – Смолян напомня, че дивите животни, отглеждани извън зоологически градини, центрове за отглеждане и размножаване на защитени видове животни, спасителни центрове и бази за интензивно стопанисване на дивеч, се регистрират в регионалните инспекции,  съгласно Закона за защита на животните в 14 дневен срок от придобиването им. За регистрацията на диви животни, собственикът подава в РИОСВ заявление и прилага документи за произхода и начина на придобиване на животното. При смяна на собствеността на екземпляра оригиналът на регистрационната карта се предава на новия собственик, който я използва за последваща регистрация в 14 дневен срок. За издаване на регистрационни карти не се заплащат такси.

Съгласно Закона за защита на животните на регистрация не подлежат питомни животни – целенасочено селектирани за нуждите и  потребностите на човека и са морфологично, биологично, физиологично и/или етологично отдалечени от дивия систематичен вид, от който са произлезли. Домашни, селскостопански животни и добитък; селектирани за опитни цели и други потребности на човека животни; селектирани декоративни и/или екзотични животни, например – порчета, морски свинчета, хамстери, зайци, плъхове, мишки и т.н.; селектирани и/или екзотични декоративни риби и пойни птички.

При констатиране на диви животни без регистрация, нарушителите подлежат на санкция, съгласно Закона за защита на животните.