Фестивал на изкуствата се проведе в общините Мадан и Рудозем
 
Председателят на МИГ „Кичика“- МАДАН – РУДОЗЕМ и кмет на Община Мадан г-н Фахри Молайсенов и кметът на Община Рудозем д-р Румен Пехливанов дадоха старта на Фестивала на изкуствата, който се проведе в периода 5-6 август, като прерязаха лентата на изцяло реновирания терен пред НЧ „Родопчанка – 2008“ с.Рибница.
Дейностите са по проект BG06RDNP001-19.476-0010 „Проучване и популяризиране на местната идентичност на територията МИГ „Кичика“ - МАДАН-РУДОЗЕМ и въвеждане в иновации за устойчиво развитие“ по Програма „Развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
Проектът е насочен към популяризиране на местната идентичност – местните традиции, културно и историческо наследство и традиционни местни продукти, което води до подобряване и стимулиране на производството, както и подобряване на условията и средата на живот на местната общност.
Фестивалът на изкуствата бе посетен от жители на общините Рудозем и Мадан, както и гости от различни краища на страната, които имаха възможността да се насладят на огромно разнообразие от представянето на традиционни и модерни носии, характерни за региона ястия, занаяти, обичаи, ръкоделия, персонажи, предмети и сувенири от местния бит, играли важна роля в ежедневието на местното население в миналото.
Над 200 участници от читалищата на общините Рудозем и Мадан, както и местни самодейци взеха участие в пъстрия Фестивал на изкуствата.
Бяха показани характерните за региона постригване на овце, пране и предене на вълна, ръчно изработени сувенири, както и прекрасна изложба на красиви родопски кристали.
Посетителите имаха възможността да наблюдават ателиета по плетене на една и две куки на декоративни карета, а на кулинарното представяне на гостите бяха предложени клинове, питки, родопски катми и трахна, както и други характерни за района ястия.
Уникална беше възможността да се наблюдава процеса на приготвянето на място на родопски „смидаль“, разточването и печенето на клинове, пърженето на вкусни бухти и технологията при смилане на царевично брашно с характерната за региона „рашница“.
Разнообразната програма включваше и рисунка на деца на тема „Местни традиции и обичаи на територията МИГ „Кичика“-Мадан – Рудозем“, където близо 40 деца от Община Рудозем и Община Мадан показаха своя талант на присъстващите.
Концертната програма на Фестивала се състоеше от красиво изпълнени песни и танци, изцяло подготвени от самодейците на двете общини Мадан и Рудозем.
За събитията е използвана техника и оборудване, закупени със средства по проекта.
Фестивал на изкуствата се проведе в общините Мадан и Рудозем
 
Председателят на МИГ „Кичика“- МАДАН – РУДОЗЕМ и кмет на Община Мадан г-н Фахри Молайсенов и кметът на Община Рудозем д-р Румен Пехливанов дадоха старта на Фестивала на изкуствата, който се проведе в периода 5-6 август, като прерязаха лентата на изцяло реновирания терен пред НЧ „Родопчанка – 2008“ с.Рибница.
Дейностите са по проект BG06RDNP001-19.476-0010 „Проучване и популяризиране на местната идентичност на територията МИГ „Кичика“ - МАДАН-РУДОЗЕМ и въвеждане в иновации за устойчиво развитие“ по Програма „Развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
Проектът е насочен към популяризиране на местната идентичност – местните традиции, културно и историческо наследство и традиционни местни продукти, което води до подобряване и стимулиране на производството, както и подобряване на условията и средата на живот на местната общност.
Фестивалът на изкуствата бе посетен от жители на общините Рудозем и Мадан, както и гости от различни краища на страната, които имаха възможността да се насладят на огромно разнообразие от представянето на традиционни и модерни носии, характерни за региона ястия, занаяти, обичаи, ръкоделия, персонажи, предмети и сувенири от местния бит, играли важна роля в ежедневието на местното население в миналото.
Над 200 участници от читалищата на общините Рудозем и Мадан, както и местни самодейци взеха участие в пъстрия Фестивал на изкуствата.
Бяха показани характерните за региона постригване на овце, пране и предене на вълна, ръчно изработени сувенири, както и прекрасна изложба на красиви родопски кристали.
Посетителите имаха възможността да наблюдават ателиета по плетене на една и две куки на декоративни карета, а на кулинарното представяне на гостите бяха предложени клинове, питки, родопски катми и трахна, както и други характерни за района ястия.
Уникална беше възможността да се наблюдава процеса на приготвянето на място на родопски „смидаль“, разточването и печенето на клинове, пърженето на вкусни бухти и технологията при смилане на царевично брашно с характерната за региона „рашница“.
Разнообразната програма включваше и рисунка на деца на тема „Местни традиции и обичаи на територията МИГ „Кичика“-Мадан – Рудозем“, където близо 40 деца от Община Рудозем и Община Мадан показаха своя талант на присъстващите.
Концертната програма на Фестивала се състоеше от красиво изпълнени песни и танци, изцяло подготвени от самодейците на двете общини Мадан и Рудозем.
За събитията е използвана техника и оборудване, закупени със средства по проекта.
До 8 юни се подават оферти за проектиране и изграждане на обходния път на Рудозем
 
До 8 юни се подават оферти в обществената поръчка за избор на изпълнител при изграждането на 2,4 км от път II-86 Средногорци - Рудозем и обходен път на гр. Рудозем /от км 132+920 до км 134+280 и от км 134+480 до км 135+530/. Второкласният път е основна пътна връзка на община Рудозем с областния център Смолян. С изпълнението на проекта транзитният трафик ще се изведе извън града и ще се улесни пътуването към бъдещия граничен контролно-пропускателен пункт Рудозем - Ксанти. Индикативната стойност на поръчката е 8 329 000 лв. без ДДС. Срокът за подаване на офертите е до 8 юни т. г.
Обходният път ще преминава по съществуваща улица в Рудозем и по ново трасе, което ще пресича река Чепинска и след него ще се включва чрез кръстовище към път II-86 Средногорци – Рудозем. Трасето ще има две ленти за движение по 3,75 м и два тротоара по 1,5 м. Ще бъдат изградени 7 подпорни стени и 5 укрепителни стени. Проектът предвижда реконструиране на съществуващото триклонно кръстовище при 132-ри км в кръгово кръстовище, ремонт на моста над р. Арда при 133-ти км, преместване на инженерни мрежи – магистрален водопровод, електропреносни и телекомуникационни кабели.
Програмата на АПИ включва и изграждането на нов виадукт над р. Чепинска при км 134+380 на път II-86 Средногорци – Рудозем. Предстои подписване на договор с избрания изпълнител на проектантските и строителните дейности, след проведената процедура по ЗОП.
През декември м. г. завърши реконструкцията и рехабилитацията на две отсечки от второкласния път II-86 Средногорци – Рудозем, с обща дължина 7 км. Единият участък започва от края на Средногорци и завършва в началото на кв. „Койнарци“ в Рудозем. Вторият започва от кв. „Койнарци“ и завършва след кв. „Освобождение“ в Рудозем. Отсечките са с нова асфалтова настилка, подобрено отводняване, както и нови ограничителни системи, пътни знаци и хоризонтална маркировка. Ремонтирани са подпорни стени и мостово съоръжение. Направени са и тротоари в гр. Рудозем. За предотвратяване свличането на скален материал са монтирани предпазни мрежи на скалните откоси. Проектът е съфинансиран от Програмата за сътрудничество Интеррег V-A Гърция - България 2014-2020 г., чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.
 
 Шестнадесетият ученически гвардейски отряд към СУ „Св. св. Кирил и Методий“ - гр. Рудозем получи представителното си знаме 
 
 
medium 2
Шестнадесетият ученически гвардейски отряд към СУ „Св. св. Кирил и Методий“ - гр. Рудозем получи представителното си знаме на тържествена церемония. Инициативата се реализира под патронажа на президента на Република България Румен Радев, с участието на Националната гвардейска част и подкрепата на Министерство на отбраната.
На събитието присъстваха адмирал Емил Ефтимов - началник на отбраната на Република България, Илия Милушев - съветник по сигурност и отбрана на президента Румен Радев, полковник Кънчо Иванов - командир на Националната гвардейска част, Стефан Сабрутев - областен управител на област Смолян, Румен Пехливанов - кмет на община Рудозем, подполковник Стефан Димов - командир на 101 Алпийски полк, Никола Запрянов - началник на Регионално управление на образованието, комисар Костадин Бундов - заместник-директор на ОД МВР - Смолян, майор Владимир Сариев -заместник-началник на щаба на 101 Алпийски полк, Неджми Дъбов - районен мюфтия на Смолян, стотици ученици и граждани на Рудозем.
Свещеноиконом Запрян Шиков - секретар на Архиерейското наместничество на Смолянска духовна околия в съслужение с иконом Димитър Куцев осветиха знамето на Шестнадесетия ученически гвардейски отряд.
Началника на отбраната на Република България адмирал Емил Ефтимов, кмета на община Рудозем Румен Пехливанов, съветника по сигурност и отбрана на Президента Илия Милушев, командира на Националната гвардейска част полковник Кънчо Иванов и Сийка Кирякова директор на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ забиха пирони в дръжката на знамето, след което адмирал Емил Ефтимов го връчи на гвардейците, които го предадоха на знаменосците от ученическия отряд с препоръката да го пазят чисто и неопетнено, а те от своя страна обещаха да направят това.
Пред младите гвардейци бе прочетен поздравителен адрес от президентът Румен Радев.
„Днес е ден на патриотично вдъхновение и на почит към историята - специален ден, защото днес бе осветено и връчено знамето на Шестнадесетия ученически гвардейски отряд в България. В българската история знамето е нещо свято и неприкосновено. Скъпи млади гвардейци, помнете, че поемате огромната отговорност да бъдете пример за децата и младите хора на Рудозем! Да бъдете водещият отряд на всички родолюбиви прояви в родния Ви град и област Смолян“, каза в словото си областният управител Стефан Сабрутев.
Той отправи призив към младите гвардейци: „Носете с достойнство и гордост вашите гвардейски униформи, и никога не забравяйте тържественото обещание, което дадохте днес! Обичайте нашата Родина, бъдете горди, че сте българи, защото гвардейците са държавността и представителността на България пред света! Пазете с достойнство и чест символите на българската държавност, на историята и на военните традиции. Бъдете добри, честни и достойни хора. Където и да отидете по света, обичайте родината си и пазете корените си. Бъдете здрави и пазете знамето чисто и неопетнено!“.
На директора на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ бе връчен Плакета на Националната гвардейска част в средата на който е Александровската звезда, част от ордена „Свети Александър“, учреден от княз Александър Първи Батенберг през 1881 година, а от 1883 г. и до днес тя се носи на гвардейския калпак и заедно с орловото перо е особен символ на гвардията. Подарена й бе и картина, символизираща гвардейската униформа.
Адмирал Емил Ефтимов лично връчи на младите гвардейци от отрядите от гр. Рудозем и гр. Смолян индивидуална почетна монета.
Ученическият гвардейски отряд към СУ „Св. св. Кирил и Методий“ поднесе венци пред паметника на полк. Владимир Серафимов на площада в гр. Рудозем.
 Шестнадесетият ученически гвардейски отряд към СУ „Св. св. Кирил и Методий“ - гр. Рудозем получи представителното си знаме 
 
 
medium 2
Шестнадесетият ученически гвардейски отряд към СУ „Св. св. Кирил и Методий“ - гр. Рудозем получи представителното си знаме на тържествена церемония. Инициативата се реализира под патронажа на президента на Република България Румен Радев, с участието на Националната гвардейска част и подкрепата на Министерство на отбраната.
На събитието присъстваха адмирал Емил Ефтимов - началник на отбраната на Република България, Илия Милушев - съветник по сигурност и отбрана на президента Румен Радев, полковник Кънчо Иванов - командир на Националната гвардейска част, Стефан Сабрутев - областен управител на област Смолян, Румен Пехливанов - кмет на община Рудозем, подполковник Стефан Димов - командир на 101 Алпийски полк, Никола Запрянов - началник на Регионално управление на образованието, комисар Костадин Бундов - заместник-директор на ОД МВР - Смолян, майор Владимир Сариев -заместник-началник на щаба на 101 Алпийски полк, Неджми Дъбов - районен мюфтия на Смолян, стотици ученици и граждани на Рудозем.
Свещеноиконом Запрян Шиков - секретар на Архиерейското наместничество на Смолянска духовна околия в съслужение с иконом Димитър Куцев осветиха знамето на Шестнадесетия ученически гвардейски отряд.
Началника на отбраната на Република България адмирал Емил Ефтимов, кмета на община Рудозем Румен Пехливанов, съветника по сигурност и отбрана на Президента Илия Милушев, командира на Националната гвардейска част полковник Кънчо Иванов и Сийка Кирякова директор на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ забиха пирони в дръжката на знамето, след което адмирал Емил Ефтимов го връчи на гвардейците, които го предадоха на знаменосците от ученическия отряд с препоръката да го пазят чисто и неопетнено, а те от своя страна обещаха да направят това.
Пред младите гвардейци бе прочетен поздравителен адрес от президентът Румен Радев.
„Днес е ден на патриотично вдъхновение и на почит към историята - специален ден, защото днес бе осветено и връчено знамето на Шестнадесетия ученически гвардейски отряд в България. В българската история знамето е нещо свято и неприкосновено. Скъпи млади гвардейци, помнете, че поемате огромната отговорност да бъдете пример за децата и младите хора на Рудозем! Да бъдете водещият отряд на всички родолюбиви прояви в родния Ви град и област Смолян“, каза в словото си областният управител Стефан Сабрутев.
Той отправи призив към младите гвардейци: „Носете с достойнство и гордост вашите гвардейски униформи, и никога не забравяйте тържественото обещание, което дадохте днес! Обичайте нашата Родина, бъдете горди, че сте българи, защото гвардейците са държавността и представителността на България пред света! Пазете с достойнство и чест символите на българската държавност, на историята и на военните традиции. Бъдете добри, честни и достойни хора. Където и да отидете по света, обичайте родината си и пазете корените си. Бъдете здрави и пазете знамето чисто и неопетнено!“.
На директора на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ бе връчен Плакета на Националната гвардейска част в средата на който е Александровската звезда, част от ордена „Свети Александър“, учреден от княз Александър Първи Батенберг през 1881 година, а от 1883 г. и до днес тя се носи на гвардейския калпак и заедно с орловото перо е особен символ на гвардията. Подарена й бе и картина, символизираща гвардейската униформа.
Адмирал Емил Ефтимов лично връчи на младите гвардейци от отрядите от гр. Рудозем и гр. Смолян индивидуална почетна монета.
Ученическият гвардейски отряд към СУ „Св. св. Кирил и Методий“ поднесе венци пред паметника на полк. Владимир Серафимов на площада в гр. Рудозем.
Пробите и изследванията на находището на минерална вода в Рудозем продължават
 
Пробите и изследванията на находището на минерална вода в Рудозем продължават, заяви пред БТА кметът на града Румен Пехливанов. Изследванията за състава и качествата на минералната вода са част от процедурата по издаване на сертификат с балнеологична оценка на находището. Чешма с минерална вода в центъра на Рудозем е на разположение на местните жители.
Първоначалните изследвания показват почти неутралност на водата – pH 7.19 и съдържание на магнезий, калий, метасалицилова киселина, хидрокарбонатни съединения и др. След издаване на оценката ще стане ясно какво приложение би могла да има в балнеологията. Община Рудозем подготвя наредба, с която да се регламентира редът на ползване на минералната вода. Находището е публична общинска собственост с утвърден дебит на експлоатация.
Отзивите от местни жители, които точат от минералната чешма в града са добри, хората обясняват, че водата оказва положителен ефект върху проблеми с периферната нервна система и опорно-двигателния апарат, уточняват от Община Рудозем.
 
Пробите и изследванията на находището на минерална вода в Рудозем продължават
 
Пробите и изследванията на находището на минерална вода в Рудозем продължават, заяви пред БТА кметът на града Румен Пехливанов. Изследванията за състава и качествата на минералната вода са част от процедурата по издаване на сертификат с балнеологична оценка на находището. Чешма с минерална вода в центъра на Рудозем е на разположение на местните жители.
Първоначалните изследвания показват почти неутралност на водата – pH 7.19 и съдържание на магнезий, калий, метасалицилова киселина, хидрокарбонатни съединения и др. След издаване на оценката ще стане ясно какво приложение би могла да има в балнеологията. Община Рудозем подготвя наредба, с която да се регламентира редът на ползване на минералната вода. Находището е публична общинска собственост с утвърден дебит на експлоатация.
Отзивите от местни жители, които точат от минералната чешма в града са добри, хората обясняват, че водата оказва положителен ефект върху проблеми с периферната нервна система и опорно-двигателния апарат, уточняват от Община Рудозем.
 
Рехабилитираният път от Рудозем до с. Пловдивци е почти готов
 
 
Рехабилитираният път от Рудозем до с. Пловдивци е почти готов, съобщи кметът на Рудозем Румен Пехливанов, цитиран от БТА. Преди ремонта на трасето е приключила подмяна на довеждащия водопровод от с. Елховец, благодарение на отпуснати от МРРБ 3.3 млн. лв.
Ремонтните дейности по път III-8608 Рудозем – Пловдивци бяха възобновени след прекъсване на строително – монтажните работи по трасето през есента на 2021г. Паузата по проекта за рехабилитацията се наложи заради необходимостта да се изчака смяната на водопровода от Елховец до Рудозем. Проектът за подмяна на водопроводната мрежа бе финансиран и изпълнен вследствие на осигурените средства от МРРБ и проявата на държавническо мислене от страна на министър Иван Шишков, уточнява кметът Пехливанов.
Пътят Пловдивци – Рудозем вече е асфалтиран, а работата продължава по довършителни дейности. Трасето е обновено, след като в продължение на близо 30 години не е правен основен ремонт.
 

Pamporovo

V1 250x250 BG 2018

rodopinews 640pxX640px

 

Интернет страницата  не използва бисквитки (cookies).

Скъпи потребители,

От  25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това Родопи нюз ЕООД  приема нова "Политика за поверителност", съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.

 собственик -Родопи нюз ЕООД-Смолян